Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №3"

Комунальне підприємство міської ради

Комунальне підприємство міської ради
 • Загальна інформація
 • Фінанси
 • Керівництво
 • Публічні кошти
 • Інформація про підприємство
 • Цілі діяльності
 • Статут підприємтва
 • Структура підприємства
 • Основні види діяльності та послуги
 • Платні медичні послуги КНП "ВМКЛ №3"
 • Кодекс етичної поведінки працівників

Історія лікарні починається з 1946 року, коли була відкрита поліклініка ім. Кірова, яка обслуговувала населення Старого міста. До складу лікарні входили: терапевтичне, очне, хірургічне, дитяче та гінекологічне відділення.

Поліклініка існувала до вересня 1950 року. В цей рік був збудований корпус пологового будинку, який проіснував до 1953 року і на його площах була організована Міська клінічна лікарня №3.

За час існування лікарні головними лікарями були: Гладких Сергій Микитович, Фейцаренко Анатолій Іванович, Кривов’яз Олександр Леонідович, Фостаковський Дмитро Стефанович.

На даний час посаду директора займає Шуткевич Наталія Григорівна – лікар вищої категорії по організації охорони здоров’я.

В лікарні надається планова висококваліфікована медична допомога вторинного рівня жителям міста Вінниці.

З метою покращення якості медичної допомоги та раціонального використання кадрового потенціалу проводились реорганізаційні заходи відповідно до рішень та наказів МОЗ України, ДОЗ обласної та міської рад.

На даний час до складу лікарні входить амбулаторно-діагностичне відділення, де надається спеціалізована консультативна допомога вторинного рівня:

– кардіологія

– гастроентерологія

– ендокринологія

– неврологія

– офтальмологія

– онкологія

– хірургія

– отоларингологія

– травматологія

– дерматовенерологія

Лікарі амбулаторно-діагностичного відділення працюють над впровадженням нових методів лікування та діагностики. Своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію, відповідно до затвердженого плану. Відділення забезпечене всіма необхідними методами діагностики та лікування, які на даний час є в закладі.

До складу лікарні входять відділення стаціонару, які разом з приймальним відділенням працюють цілодобово.

Терапевтичне відділення з ПІТ, яке розраховане на 30 ліжок, обслуговує населення за направленням сімейного та лікуючого лікарів.

Терапевтичне відділення, яке розраховане на 30 ліжок, обслуговує населення за направленням сімейного та лікуючого лікарів. У відділенні лікуються пацієнти з неускладненою терапевтичною патологією.

На базі відділення розташована кафедра внутрішньої медицини №3 та кафедра клінічної фармації і клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Під керівництвом професора Сторожука Б.Г. співробітниками кафедр надається висококваліфікована консультативна медична допомога терапевтичного профілю.

Відділення «Міський центр мікрохірургії ока» розгорнуте на 20 ліжок. З 17.02.2006 року відділення отримало статус «Міський центр мікрохірургії ока». З 2008 року являється базою кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. На даний час у відділенні надаються всі доступні види діагностики відновлення зору на сучасному рівні. Технічне оснащення відділення забезпечене від відомих світових виробників Європи, США та Японії.

Проводиться оперативне лікування глаукоми, а також катаракти з заміною кришталиками методом факоемульсифікації. Здійснюється впровадження новітніх методів лікування і діагностики. Впроваджуються новітні оперативні методи лікування судинних захворювань ока. Заключено договір про співпрацю з Одеським інститутом очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова.

Відділення «Хоспіс» функціонує на 70 ліжок для надання медичної, соціальної та психологічної допомоги хворим з обмеженим прогнозом життя. Створене з метою надання онкологічним хворим та хворим в термінальній стадії захворювання симптоматичного лікування та полегшення болю, яким супроводжується ряд хвороб.

В «Хоспісі» створені сучасні умови для перебування хворих відповідно до затверджених санітарно-гігієнічних норм. Лікарі відділення пройшли спеціалізацію з надання паліативної допомоги. Палати оснащені сучасною медичною та технічною апаратурою відповідно до існуючих вимог для лікарень вторинного рівня.

В закладі проводяться лабораторні дослідження, рентгенологічна діагностика, ультразвукові дослідження, функціонально-діагностичні дослідження, які відповідають сучасним вимогам для лікарень вторинного рівня.

БАЖАЄМО ВАМ ЗДОРОВ’Я!

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3» (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Найменування Підприємства: − повне найменування Підприємства українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3»; − скорочене найменування Підприємства українською мовою: КНП «ВМКЛ №3»; − найменування Підприємства англійською мовою: COMMUNALNON-COMMERCIALENTERPRISE«VINNYTSIA CITY CLINICAL HOSPITAL №3».

Місцезнаходження Підприємства: Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Синьоводська, будинок 142, поштовий індекс – 21019.

 1. Автономізація закладу:рішенням Вінницької міської радивід 27.06.2018 р. №1248 Міська клінічна лікарня №3 з 01.10.2018 року реорганізовується шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3».

 2. Акредитаційний сертифікат – перша категорія – наказ Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації №1152 від 20.06.2019 року, строк дії від 20.06.2019 р.по 14.09.2021 р.

 3. Ліцензія на медичну практику – наказ Міністерства охорони здоров'я України №2045 від 08.11.2018 року, реєстраційне досьє № 0111/16-М.

 4. Ліцензія на наркотичні засоби – строк дії від 25.10.2018 року по 25.10.2023 року.

 5. Статут підприємства затверджено рішенням 23 сесії 8 скликання Вінницької міської ради №1095 від 24.06.2022 року «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №3» в новій редакції.

 6. Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією КНП «ВМКЛ №3» на 2018 – 2022 роки укладено 26.02.2018 року (реєстр №76)

 7. Підприємство має створену Опікунську раду, наказ №362 від 11.12.2019 року

 8. Підприємство підключено до ЦБД ЕСОЗ Ehealth через МІС «Доктор Елекс»

 9. Комп'ютеризація Підприємства: створено 38 робочих місць з МІС «Доктор Елекс».

Керівництво

Шуткевич Наталія Григорівна

Директор

+380432605812
sekretar@mkl3.vn.ua

Мазур Анна Юріївна

Медичний директор

+380432605810
sekretar@mkl3.vn.ua

Мовчанюк Ольга Олександрівна

Головна медична сестра

+380432605809
sekretar@mkl3.vn.ua

Бондарчук Наталя Іванівна

Головний бухгалтер

+380432605814
sekretar@mkl3.vn.ua

Ткачук Алла Петрівна

завідувачка Приймальним відділенням

+380432605807
sekretar@mkl3.vn.ua

Галуган Лариса Іовівна

завідувачка терапевтичного відділення

+380432605821
sekretar@mkl3.vn.ua

Катюха Віталій Леонтійович

завідувач терапевтичного відділення з ПІТ

+380432605821​
sekretar@mkl3.vn.ua

Яворовенко Микола Феодосійович

завідувач відділення «Хоспіс»

+380432605821
sekretar@mkl3.vn.ua

Дугельний Андрій Георгійович

завідувач відділення «Центр мікрохірургії ока»

+380432605821
sekretar@mkl3.vn.ua

Склярук Світлана Володимирівна

завідувачка клініко-діагностичної лабораторії

+380432605821
sekretar@mkl3.vn.ua

Малачевська Аліна Іванівна

завідувачка Амбулаторно-діагностичним відділенням

+380432605821​
sekretar@mkl3.vn.ua

Власюк Алла Вікторівна

Старший інспектор з кадрів

+380432605820
sekretar@mkl3.vn.ua

Види діяльності та перелік послуг, що надаються підприємством

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Підприємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Вінницької міської ради, виконавчих органів Вінницької міської ради, наказами департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державного казначейства України, установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику і має право здійснювати виключно ті види медичної практики, які передбачені ліцензією.

КНП «ВМКЛ №3» надає медичну допомогу в амбулаторних та стаціонарних умовах згідно вимог укладених з Національною службою здоров’я України договорів за Програмою медичних гарантій.


Реквізити для оплати послуг

Реквізити закладу для оплати платних послуг:

р/р 26001924447030

ЄДРПОУ 01982755

МФО 320478 АБ «Укргазбанк»

А також оплатити послуги можливо в терміналі ТОВ «ПКП», який розташований в холі КНП «ВМКЛ №3» за адресою вул. Синьоводська, 142 та КНП « ЦПМСД №1» та КНП «ЦПМСД №5».


Платні медичні послуги

Платні медичні послуги PDF-документ, 0,26 МБайт
Платні медичні послуги PDF-документ, 0,26 МБайт
Платні медичні послуги PDF-документ, 0,21 МБайт
Платні медичні послуги PDF-документ, 0,45 МБайт
Кодекс етичної поведінки працівників КНП "ВМКЛ №3" PDF-документ, 1,5 МБайт, Опубліковано 30 листопада 2022 року
 • Фінансова звітність. Боргові зобов'язання
 • Фінансові плани
 • Звіти про виконання фінансових планів
 • Аудит
 • Звітності за Міжнародними стандартами
 • Плани закупівель
 • Фактори ризику
 • Операції, зобовязання

2022 рік

9 місяців 2022 року XLSX-файл, 0,02 МБайт, Опубліковано 26 жовтня 2022 року
9 місяців 2022 року XLSX-файл, 0,02 МБайт, Опубліковано 26 жовтня 2022 року
9 місяців 2022 року XLSX-файл, 0,02 МБайт, Опубліковано 26 жовтня 2022 року
9 місяців 2022 року XLSX-файл, 0,02 МБайт, Опубліковано 26 жовтня 2022 року
9 місяців 2022 року XLSX-файл, 0,02 МБайт, Опубліковано 26 жовтня 2022 року
Звіти про надходження та використання коштів 9місяців 2022 XLSX-файл, 0,02 МБайт, Опубліковано 26 жовтня 2022 року

Звіти НСЗУ

Звіт НСЗУ 2021 XLS-файл, 1,26 МБайт
Звіт НСЗУ І квартал 2022 XLS-файл, 1,27 МБайт
Звіт НСЗУ І півріччя 2022 XLS-файл, 1,11 МБайт
Звіт НСЗУ 9 місяців 2022 XLS-файл, 1,16 МБайт

Фінансові плани

Фінансовий план 2022 XLSX-файл, 0,17 МБайт, Опубліковано 26 жовтня 2022 року
Фінансовий план 2019 XLSX-файл, 0,13 МБайт

Звіти про виконання фінансових планів

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3"

Аудит річної фінансової звітності міської клінічної лікарні за останні три роки не проводився.

У 2019 році на запит Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, була надана інформація щодо фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013-2018 рр. для визначення доцільності (недоцільності) включення підприємства до Плану контрольно-ревізійної роботи Північного офісу Держаудитслужби.

Повідомлення за результатами наданих підприємством фінансово-бухгалтерських документів щодо включення до Плану контрольно-ревізійної роботи Держаудитслужби не надходило.

Фінансова та нефінансова звітності за міжнародними стандартами обліку КНП "ВМКЛ №3

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами обліку для державного сектору та нефінансова звітність за Міжнародним стандартом звітності із сталого розвитку Глобальної ініціативи зі звітності комунальним підприємством не ведеться.

Істотні передбачувані фактори ризику

Форми річні

 • Звіт про надходження і використання коштів ф.2 ВМТГ

  Звіт про надходження і використання коштів ф.2 ВМТГ
 • Звіт про надходження і використання коштів програма СТОП ГРИП ф.2

  Звіт про надходження і використання коштів програма СТОП ГРИП ф.2
 • Звіт про заборгованість за бюджетними програмами ф.7 2021

 • Звіт про заборгованість за бюджетними програмами ф.7

  Звіт про заборгованість за бюджетними програмами ф.7
 • Звіт про заборгованість за бюджетними програмами ф.7 спец.фонд

  Звіт про заборгованість за бюджетними програмами ф.7 спец.фонд
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф.7 загал.фонд

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф.7 загал.фонд
 • Звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду ф.4-3

 • Звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду ф.4-3

  Звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду ф.4-3
 • Звіт про заборгованість за бюджетними програмами за І квартал 2022

  Звіт про заборгованість за бюджетними програмами за І півріччя 2022

  • Керівництво
  • Члени наглядової ради
  • Звіти керівника та наглядової ради
  • Винагороди керівника
  • Місце розташування

  Керівник підприємства

  Шуткевич Наталія Григорівна

  Директор КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3"

  +380432605808
  sekretar@mkl3.vn.ua

  Шуткевич Наталія Григорівна народилась в селі Рівне, Муровано-Куриловецького району Вінницької області.

  У вересні 1975 року вступила в 1-й клас СЗОШ с. Рівне. В 1985 році закінчила середню школу.

  У вересні 1985 року вступила на денне відділеня Тернопільського Державного Медичного Інституту на спецільність «Лікувальна справа». В 1991 році закінчила даний вищий навчальний заклад, присвоєна кваліфікація – лікар.

  З 1991 по 1992 рік працювала лікарем-інтерном по терапії в Могилів-Подільській лікарні Вінницької області. Спектр пацієнтів: дорослі.

  В 1991 році почала працювати на посаді лікаря-терапевта підліткового кабінету Мурованокуриловецької районної лікарні Вінницької області. В 1999 році звільнилася з вищевказаної посади в зв’зку з переїдом сім’ї до міста Вінниці.

  З 1999 по 2010 рік працювала дільничим лікарем-терапевтом Вузлової клінічної лікарні станції Вінниця Південно-західної залізниці. Спектр пацієнтів: дорослі. В подальшому з 2010 року по 2016 рік займала наступні посади в даному закладі: завідувач терапевтичного відділення поліклініки (2010-2011 рр.), заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи (2011-2012 рр.), головний лікар (2012-2016 рр.).

  В 2016 році очолила комунальний заклад «Міська клінічна лікарня №2 м. Вінниці» як головний лікар. На вказаній посаді працювала по вересень 2020 року. У 2017, 2018 та 2020 роках була відповідальна за реформу та зміну статуту закладу. В результаті реформування з 2 вересня 2020 року займає посаду директора комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №3», де працює по сьогоднішній день. В умовах пандемії коронавірусу в 2020-2021 роках провела екстренне перепрофілювання структури лікарні для лікування пацієнтів з підозрою та хворих на COVID-19, в т.ч. в палаті інтенсивної терапії.

  В 2017 році вступила на заочне відділення Вінницького Національного Аграрного Університету. У 2019 році здобула освітній рівень магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

  За час професійної діяльності була нагороджена:

  • Почесною грамотою Виконавчого комітету Вінницької міської ради у 2017 році;
  • Грамотою Виконавчого комітету Вінницької міської ради у 2016 році;
  • Знаком «За сприяння розвитку Південно-Західної залізниці» у 2013 році;
  • Почесною грамотою державного закладу «Вузлова клінічна лікарня станція Вінниця Південно-Західної залізниці» у 2012 році.
  • Володіє мовами: українська (рідна мова), німецька (читання і переклад зі словником).

  Має ком’ютерні навики на рівні користувача.

  Сімейний стан – заміжня, має сина.

  Чоловік – Шуткевич Володимир Євгенович, 1966 р.н.

  Син – Шуткевич Віталій Володимирович, 1989 р.н.

  До кримінальної відповідальності не притягувалась.

  У лавах Збройних сил України службу не проходила.

  Розпорядження про призначення Шуткевич Н.Г. PDF-документ, 0,19 МБайт, Опубліковано 26 жовтня 2021 року

  Інформація про членів наглядової ради

  Наглядова рада не утворювалася

  Річні звіти керівника:

  Звіт за 2020-2021 рік PPTX-файл, 0,19 МБайт
  Програма розвитку на 2022 PPTX-файл, 7,91 МБайт

  Наглядова рада не утворювалася.

  Витяг з контракту №3 Вінницької міської ради з керівником підприємства, що є в комунальній власності, зі змінами

  3.Умови матеріального забезпечення «Керівника»

  3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством внаслідок його господарської діяльнсті у розмірі посадового окладу Керівника згідно штатного розпису у кратності до 5 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії. При цьому, розмір посадового окладу Керівника забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників підприємства та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків. При проведенні державою антиінфляційних заходів посадовий оклад підлягає відповідному індексуванню. 3.2. Керівникові може виплачуватися премію за підсумками роботи за рік, квартал відповідно до умов, показників та розмірів преміювання. Преміювання Керівника, встановлення надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за наказом директора департаменту охорони здоров'я міської ради у межах наявних коштів на оплату праці та відповідно до Положення про преміювання керівників комунальних закладів та некомерційних підприємств Вінницької міської територіальної громади. 3.3. Розмір премії та щомісячних надбавок може знижуватись або взагалі не виплачуватись в зв'язку з невиконанням або несвоєчасним виконанням встановлених показників діяльності підприємства, погіршенням якості роботи підприємства, невиконанням показників ефективності використання комунального майна, порушенням трудової дисципліни. У разі неналежного виконання умов цього Контракту розмір надбавок, доплат і премій зменшується або вони не виплачуються.

  Місце розташування ВМКЛ№3
  Місце розташування ВМКЛ№3
  • Бюджетні призначення
  • Бюджетні видатки та кредити
  • Укладені договори
  • Стан виконання договорів
  • Службові відрядження

  Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань по КНП "Вінницька міська клінічна лікарня№3"

  Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету

  Інформація про укладені договори

  Інформація про укладені договора станом на 01.10.2022р

  Службові відрядження

  Службові відрядження працівників КНП "ВМКЛ №3" упродовж 2019-2022 рр. не здійснювалися.

  Досьє підприємства

  • Назва
  • Орган управління
  • Код ЄДРПОУ
  • Адреса
  • Телефон (бухгалтерія, договори)
  • E-mail

  Пов'язані сервіси

  Усі сервіси

  Цифровий простір міста

  Корисні електронні ресурси Вінниці для вашої зручності

  Планова імунопрофілактика

  Інформація щодо планової імунізації населення з метою профілактики

  Вакцинація від грипу

  Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити тяжкі ускладнення хвороби.