Опубліковано 18 серпня 2021, актуалізовано 02 березня 2023

Відкриття даних сприяє відкритості і підзвітності влади та допомагає їй приймати правильні рішення.

Що таке відкриті дані?

Відкриті дані — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Тобто це не будь-яка інформація, яка є на сайтах місцевої чи центральної влади. І точно не відскановані таблиці ексель. Дані повинні бути в машиночитному форматі, тобто у такому вигляді, щоб їх легко можна було скопіювати, відсортувати, проаналізувати та створювати на їх основі різноманітні сервіси.

Міжнародний досвід

У 2017 році Вінниця приєдналась до Міжнародної Хартії відкритих даних. Підписано Меморандум про співпрацю в рамках реалізації пілотного проекту щодо відкритих даних. Прийнято Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2017 р. №1627 "Про приєднання Вінницької міської ради та її виконавчих органів до Міжнародної Хартії відкритих даних". План дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних виконується згідно розпорядження міського голови від 18.10.2017 р. № 181-Р "Про заходи щодо реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних та розвитку відкритих даних".

Сфера відкритих даних в Україні

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», виконавчі органи Вінницької міськоі ради та міські комунальні підприємства представляють набори даних, опубліковані у формі відкритих даних.

Нормативні документи міської ради

Затверджено Положення про відкриті дані Вінницької міської ради.

Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.07.2021 року № 1614 затверджено Порядок розміщення Вінницькою міською радою та її виконавчими органами, підпорядкованими комунальними підприємствами та закладами наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет.

Міські комунальні підприємства також публікують у формі відкритих даних інформацію, яка зазначена у пунктах 4, 6 та 9 Порядку, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.06.2017 р. № 1423 "Про Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Вінницької міської ради в мережі Інтернет".

Координацію та контроль оприлюднення наборів даних виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста, які є розпорядниками інформації, у формі відкритих даних здійснює робоча група згідно розпорядження міського голови від 28.07.2021р. №121-р (раніше розпорядження міського голови від 11.11.2019 р. № 178-Р, розпорядження міського голови від 12.03.2018р. № 27-р., від 10.03.2016 р. №84-р «Про створення робочої групи та затвердження плану робіт з оприлюднення наборів даних міської ради у формі відкритих даних», розпорядженням міського голови від 28.11.2016 року №431-р «Про затвердження складу робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів даних у формі відкритих даних», розпорядження міського голови від 27.02.2017 року №41-р «Про затвердження складу робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів даних у формі відкритих даних»)

Портал відкритих даних ВМР

На виконання розпорядження міського голови від 17.05.2018 року №70-р "Про впровадження Порталу відкритих даних Вінниці" створено Портал відкритих даних ВМР opendata.gov.ua.

Документи

Нормативні документи

Портали

 • Портал ВМР

  Портал відкритих даних Вінницької міської ради
 • Єдиний державний Портал

  Вінницька міська рада, її підкриємства та заклади на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
 • Європейський Портал

  Вінниця на офіційному порталі європейських даних
 • Рейтинги

 • OpenData Barometer

  Аналіз світових тенденцій, порівняльні дані про уряди та регіони щодо ініціатив відкритих даних
 • Департамент інформаційних технологій

  Контакти:
  (0432) 59-50-13
  dit@vmr.gov.ua

  Департамент правової політики та якості

  Контакти:
  (0432) 59-50-42
  law@vmr.gov.ua