Асоціація є добровільним неурядовим, неприбутковим, непідп​риємницьким об'єднанням органів самоорганізації населення міста Вінниці, що створено ними з метою захисту своїх інтересів, поглиблення взаємодії та співпраці між ними.​
 • Функціонування
 • Структура
 • Діяльність
 • Програми
 • Квартальні комітети
 • Пам'ятка мешканцям
 • Інформація
 • Функції
 • Статут

Асоціація органів самоорганізації населення міста Вінниці є добровільним неурядовим, неприбутковим, непідприємницьким об'єднанням органів самоорганізації населення міста Вінниці, що створено ними з метою захисту своїх інтересів, поглиблення взаємодії та співпраці між ними.

Утворення органів самоорганізації населення:

 • Закон України "Про органи самоорганізації населення"

 • Основною метою Асоціації є:

  • утвердження демократичних принципів в системі управління державою;
  • захист конституційних прав і свобод членів територіальної громади міста Вінниці на здійснення місцевого самоврядування;
  • сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;
  • сприяння соціально-економічному розвитку міста Вінниці;
  • поглиблення взаємодії та співпраці органів самоорганізації населення міста Вінниці;
  • створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;
  • захист прав та інтересів територіальної громади міста Вінниці, органів самоорганізації населення міста Вінниці, їх керівників в різних органах влади та управління;
  • забезпечення обміну досвідом діяльності органів самоорганізації населення по практичному вирішенню проблем розвитку міста Вінниці;
  • надання методичної і практичної допомоги та консультацій органам самоорганізації населення міста Вінниці;
  • здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на розв'язання соціально-економічних потреб територіальної громади міста Вінниці;
  • налагодження взаємодії та співпраці з органам самоорганізації населення інших міст України та зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються місцевим самоврядуванням, обслуговування квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів щодо ведення бухгалтерського обліку їх фінансово-господарської діяльності згідно з Положенням про квартальні комітети та комітети мікрорайонів.

  Для досягнення своєї мети Асоціація вирішує наступні завдання:

  В питаннях сприяння розвитку місцевого самоврядування:

  • готує пропозиції і бере участь в реалізації загальнодержавних і регіональних програм державної підтримки місцевого самоврядування, регіонального розвитку та розвитку міста Вінниці;
  • вступає у взаємовідносини з органами державної влади з питань розвитку місцевого самоврядування, представляє в цих органах інтереси членів Асоціації;
  • вносить в органи самоорганізації населення міста Вінниці пропозиції щодо координації їх дій у вирішенні спільних завдань;
  • взаємодіє з політичними партіями, громадськими і профспілковими організаціями, органами місцевого самоврядування в питаннях захисту прав та інтересів територіальної громади міста Вінниці та органів самоорганізації населення міста Вінниці і їх керівників.

  В питаннях сприяння соціально-економічному розвитку міста Вінниці:

  • вносить пропозиції в програму соціально-економічного розвитку міста, захищає інтереси територіальної громади в процесі формування і виконання місцевого бюджету;
  • організовує спільні дії органів самоорганізації населення міста Вінниці по забезпеченню населення продовольчими і промисловими товарами, якісними комунальними послугами;
  • бере участь у створенні та розвитку системи підготовки та перепідготовки кадрів в органах самоорганізації населення міста Вінниці.

  В питаннях поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад по здійсненню місцевого самоврядування:

  • узагальнює кращий досвід з питань діяльності органів самоорганізації населення, напрацьовує кращі форми реалізації чинного законодавства;
  • організовує зустрічі керівників і посадових осіб органів самоорганізації населення для обміну досвідом, обговорення наявних проблем і шляхів їх вирішення, розробки спільних підходів і рекомендацій з окремих питань життєзабезпечення міста Вінниці (транспорт і зв'язок, енергозабезпечення і енергозбереження, охорона довкілля, освіта, культура і спорт, охорона здоров'я тощо);
  • сприяє інформаційному забезпеченню органів самоорганізації населення, ознайомленню з нормативними та іншими документами, необхідними для здійснення місцевого самоврядування.

  В питаннях захисту прав та інтересів територіальної громади, органів самоорганізації населення та їх керівників:

  • контролює стан дотримання конституційних норм щодо прав територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення;
  • порушує питання щодо усунення випадків незаконного втручання в діяльність органів самоорганізації населення, обмеження їх прав, здійснює захист їх інтересів в судових органах;
  • організовує зустрічі представників органів самоорганізації населення з посадовими особами державної влади та місцевого самоврядування та керівниками органів виконавчої влади;
  • організовує консультації працівників органів самоорганізації населення з питань застосування норм чинного законодавства;
  • веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів (кожного окремо), включаючи кошти міського бюджету, відкриває для цього рахунки в установах банків та управлінні Державного казначейства у м.Вінниці.

  В питаннях просвітницької, наукової, інформаційної діяльності, міжнародної співпраці:

  • бере участь у міжнародних, наукових та практичних конференціях, семінарах з різних питань роботи органів самоорганізації населення;
  • інформує громадян про діяльність Асоціації, організовує обговорення проектів її рішень з найважливіших питань шляхом підготовки теле-аудіо-та відео програм для засобів масової інформації та членів Асоціації;
  • бере участь у реалізації проектів, які впроваджуються за рахунок допомоги зарубіжних країн та міжнародних організацій і спрямовані на розвиток органів самоорганізації населення міста Вінниці.
  • Асоціація вирішує й інші питання в межах чинного законодавства.
  • В процесі реалізації своєї мети і завдань Асоціація не втручається в діяльність органів самоорганізації населення, не бере на себе будь-яких їхніх повноважень та не обмежує їхньої діяльності.

  Статут Асоціації затверджено загальними зборами Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці протокол №02 від 11 вересня 2018р.

  Вітенко Інна Михайлівна

  Заступник голови

  № 911
  59-51-84
  vitenko@vmr.gov.ua

  Федорець Ніна Григорівна

  Головний бухгалтер

  № 910
  59-53-49
  fedorec@vmr.gov.ua

  Шаповал Алла Петрівна​

  Бухгалтер

  № 910
  59-53-49
  shapoval_a@vmr.gov.ua

  ​Мазур Віталій Володимирович

  Головний спеціаліст по роботі з підрядними організаціями

  № 911
  59-51-84
  Mazur_VV@vmr.gov.ua

  Білоус Борис Павлович

  Головний спеціаліст з питань реагування на звернення громадян

  № 910
  59-53-49

  ​Деркач Володимир Ростиславович

  Головний спеціаліст з питань екології та санітарного стану приватного сектору

  № 911
  59-51-84
  derkach@vmr.gov.ua

  Шиманська Віталіна Вікторівна

  Оператор комп'ютерного набору

  № 911
  59-51-84
  shymanskaiavv@vmr.gov.ua

  Звітно-виборча компанія в органах самоорганізації населення міста Вінниці


  Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021роки

  Список керівного складу квартальних комітетів (комітетів мікрорайонів) м. Вінниці  

  • Квартальний комітет «Вінниченко»
  • Квартальний комітет «Київський»
  • Квартальний комітет «Тяжилів»
  • Квартальний комітет «Хутір Шевченка»
  • Комітет мікрорайону «Корея»
  • Комітет мікрорайону «Корея 1»
  • Комітет мікрорайону «П'ятничани»
  • Комітет мікрорайону «Сабарів»
  • Комітет мікрорайону «Слов'янка»
  • Комітет мікрорайону «Центральний»
  • Комітет мікрорайону «Пирогово»
  • Квартальний комітет «Димитрівський»
  • Квартальний комітет «Добробут»
  • Квартальний комітет «Лівобережний»
  • Квартальний комітет «Малі Хутори-Центр»
  • Квартальний комітет «Набережний 1»
  • Квартальний комітет «Поділля»
  • Квартальний комітет «Соняшник»
  • Квартальний комітет «Царина»
  • Квартальний комітет «Ясний»

  Ковалюк Людмила Дмитрівна

  Голова квартального комітету

  Попіль Лілія Анатоліївна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  вул. Замостянська, 7

  Години прийому:

  вт.15.00-17.00 ср.13.00-15.00


  Місце прийому:

  вул. Брацлавська, 85

  Години прийому:

  пн.16.00-18.00 чт.15.00-17.00

     

  Омельченко Валентина Борисівна​

  Голова квартального комітету

  Король Оксана Віталіївна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  Опорний пункт поліції, вул.Київська,60

  Години прийому:

  пн.17.00-19.00;

  вт.17.00-19.00;

  ср.15.00-17.00

  чт.10.00-12.00

     

  Хоменко Василь Євстафович

  Голова квартального комітету

  Трохимчук Наталя Феліксівна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  вул.Ватутіна,33

  Години прийому:

  пн. 16.00 - 18.00

  чт. 16.00 - 18.00

  пт. 09.00 - 11.00

     

  Погребняк Надія Миколаївна

  Голова квартального комітету

  Погрібна Ольга Степанівна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  База "Облпостачзбутторг", вул.Чернігівська,1

  Години прийому:

  пн.18.00-20.00;

  вт.16.00-18.00;

  ср.16.00-18.00;

  чт.18.00-20.00

     

  Ковальська Ольга Всеволодівна

  Голова комітету мікрорайону

  Голуб Людмила Владиславівна

  Секретар комітету мікрорайону

  Місце прийому:

  вул.Г.Арабея,21

  Години прийому:

  вт.15.00-17.00;

  ср.17.00-19.00;

  чт.15.00-17.00;

  пт.17.00-19.00

     

  Рамазанова Тетяна Володимирівна

  Голова комітету мікрорайону

  Лазаренко Людмила Дмитрівна

  Секретар комітету мікрорайону

  Місце прийому:

  Хмельницьке шосе, 22

  Палац дітей та юнацтва,

  вул.Лєрмонтова 65, ГБК-3

  Години прийому:

  пн.16.00-18.00; ГБК-3

  вт.18.00-20.00;

  ср.18.00-20.00;

  чт.17.00-19.00;

     

  Яровенко Алла Павлівна

  Голова комітету мікрорайону

  Бажан Ольга Василівна

  Секретар комітету мікрорайону​

  Місце прийому:

  пров.Цегельний,12

  (опорний пункт міліції)

  Години прийому:

  Вт.14.00-16.00

  Ср.14.00-16.00

  Чт.14.00-16.00

  Пт.11.00-13.00

     

  Мельник Валентина Володимирівна

  Голова комітету мікрорайону

  Микитюк Тетяна Степанівна

  Секретар комітету мікрорайону

  Місце прийому:

  Клуб мікрорайону "Сабарів",

  вул.Черняхівського,78

  Години прийому:

  пн.11.00-13.00;

  вт.16.00-18.00;

  ср.16.00-18.00;

  пт.16.00-18.00

     

  Гандзій Оксана Володимирівна

  Голова комітету мікрорайону

  Білоус Світлана Миколаївна

  Секретар комітету мікрорайону

  Місце прийому:

  ВДМУ гурт.№5,

  вул.Данила Галицького,60

  (колишня 40-річчя Перемоги)

  Години прийому:

  пн.11.00-13.00

  вт.16.00-18.00;

  ср.16.00-18.00;

  чт.16.00-18.00

     

  Гиренко Катерина Петрівна

  ​Голова комітету мікрорайону

  Дехтяр Анжела Ігорівна

  Секретар комітету мікрорайону

  Місце прийому:

  вул.М.Оводова 1

  (колишня Козицького)

  Години прийому:

  пн.15.00-17.00

  вт.17.00-19.00;

  ср.15.00-17.00;

  чт.17.00-19.00

     

  Вольський Сергій Антонович

  Голова комітету мікрорайону

  Шестаковська Нінель Григорівна

  Секретар комітету мікрорайону

  Місце прийому:

  Клуб "Пирогово",

  вул.Пирогова,348

  Години прийому:

  пн.17.00-19.00;

  вт.17.00-19.00;

  ср.17.00-19.00;

  пт.17.00-19.00

     

  Панчук Наталя Володимирівна

  Голова квартального комітету

  Ловцова Ольга Леонідівна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  ЗОСШ №19, вул. С.Наливайка, 17

  Години прийому:

  пн.16.00-18.00;

  вт.16.00-18.00;

  ср.17.00-19.00;

  чт.17.00-19.00

     

  Поливана Наталя Миколаївна

  Голова квартального комітету

  Боцюра Віталіна Вікторівна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  площа Шкільна,1

  Години прийому:

  пн.16.00-18.00;

  вт.17.00-19.00;

  чт.16.00-18.00;

  пт.10.00-12.00

     

  Бегус Лілія Петрівна

  Голова квартального комітету

  Подобрій Тетяна Олександрівна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  вул.Маяковського, 138В

  (Муніципальний будинок)

  Години прийому:

  пн.17.00-19.00;

  вт.14.00-16.00;

  ср.17.00-19.00;

  чт.14.00-16.00

     

  Синявська Надія Олексіївна

  Голова квартального комітету

  Задворна Катерина Андріївна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  ЗОСШ №20,

  вул.Чумацька 250 (колишня Блюхера)

  Години прийому:

  пн.10.00-12.00

  вт.14.00-16.00;

  чт.16.00-18.00;

  пт.16.00-18.00    

  Прохорова Валентина Олексіївна

  Голова квартального комітету

  Борсукова Людмила Василівна

  Cекретар квартального комітету

  Місце прийому:

  ЗОСШ №20, вул.Чумацька 250,

  (колишня Блюхера)

  Години прийому:

  пн.15.00-17.00;

  вт.17.00-19.00;

  ср.15.00-17.00;

  чт.09.00-11.00

     

  Дехтяр Наталя Василівна

  Голова квартального комітету

  Венгловська Ольга Сергіївна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  Вул.Костя Широцького 8

  (колишня Щорса)

  Години прийому:

  пн.17.00-19.00;

  вт.14.00-16.00;

  ср.16.00-18.00;

  пт.14.00-16.00

     

  Муржак Антоніна Петрівна

  Голова квартального комітету

  Лівандовська Тетяна Іванівна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  Вул.Волошкова, 8,

  клуб "Соняшник"

  Години прийому:

  пн.17.00-19.00;

  вт.16.00-18.00;

  ср.14.30-16.30;

  чт.16.00-18.00

     

  Медончак Тетяна Іванівна

  Голова квартального комітету

  ​Севастьянова Валентина Степанівна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  вул.Маяковського, 138В

  (Муніципальний будинок)

  Години прийому:

  вт.17.00-19.00;

  ср.14.00-16.00;

  чт.17.00-19.00;

  пт.17.00-19.00

     

  Кавецька Надія Миколаївна

  Голова квартального комітету

  Петрусь Олена Анатоліївна

  Секретар квартального комітету

  Місце прийому:

  вул.Костя Широцького 8

  (колишня Щорса)

  Години прийому:

  пн.10.00-12.00;

  вт.17.00-19.00;

  чт.16.00-18.00;

  пт.16.00-18.00

     

  Пам'ятка мешканцям приватного сектору

   

  Повідомляємо: рішенням Вінницької міської ради від 01.03.2011 року №104 затверджена нова редакція Правил благоустрою території міста. Правила благоустрою є обов'язковими для виконання усіма мешканцями м.Вінниці.

  Мешканці приватної забудови зобов'язані:

  Утримувати у належному санітарному стані та своєчасно прибирати територію загального користування від сміття, бур'яну, снігу, льоду на відстані 5 метрів по периметру від паркану; Своєчасно ремонтувати та фарбувати паркан навколо домоволодіння; Збирати та зберігати рідкі відходи (фекалії, помиї тощо), що утворюються в процесі життєдіяльності людини, тварини, у водо непроникаючий вигрібній ямі, за відсутністю централізованої каналізації; Розміщувати на житлових будинках, зі сторони вулиці, однотипні таблички (назва вулиці, номер будинку); Тримати собак на прив'язі або в спеціальних вольєрах. Про наявність у дворі собаки застерігати відповідною табличкою,яка розміщена при вході до домоволодіння, встановлювати дзвінок для виклику мешканців; Збирати та зберігати побутові відходи у спеціальних індивідуальних контейнерах; Власники, наймачі, користувачі, орендарі житлових будинків, зобов'язанні укласти договір на вивіз побутових відходів з підприємством, яке обслуговує територію, на якій проживає мешканець, здавати побутові відходи та здійснювати оплату за надані послуги.

  Мешканцям приватної забудови забороняється:

  Перекривати проїзди, проходи загального користування будь яким засобами; Залишати для зберігання транспортні засоби, будь які конструкції на території, прилеглої до домоволодіння; Складувати будівельні матеріали, будівельні відходи (пісок, щебінь, відсів, каміння, цеглу тощо) на території, прилеглої до домоволодіння, без отримання відповідного ордеру; Захаращувати, засмічувати будь яку територію; Спалювати на кострах будь які відходи, побутового або рослинного походження( опале листя, траву, бур'яни, пластик тощо); Захаращувати, засмічувати, забруднювати річки, струмки, озера та їх прибережні смуги. За порушення Правил благоустрою території м.Вінниці на громадян накладається штраф до 1360 грн.

  У разі виявлення фактів порушення Правил благоустрою, інформуйте відділ «Цілодобова варта» тел. 15-60

  Додаткову інформацію Ви можете отримати в квартальному комітеті за місцем проживання.

  Асоціація органів самоорганізації населення тел. 59-51-84.

  Інспекція по контролю за благоустроєм та санітарним станом м.Вінниці

  Шановні громадяни!

  Останнім часом в місті Вінниці збільшилась кількість пожеж які призводять до трагічних наслідків.

  Вінницька міська рада нагадує елементарні вимоги пожежної безпеки, а саме:

  • Постійно слідкуйте за станом печей і димоходів, своєчасно усувайте виявлені несправності (щілини, накопичення сажі, відсутність тяги).
  • В місцях проходження через перекриття димар повинен розділяться від дерев'яних конструкцій неспалимим матеріалом завширшки 40 см.
  • Не розпалюйте печі гасом, соляркою, бензином та іншими легкозаймистими рідинами.
  • Не перегрівайте печі.
  • Перед топковими дверцятами на дерев'яній підлозі необхідно прибити металевий лист розміром 50х70 см.
  • Ховайте сірники та запальнички від дітей.
  • Не користуйтесь відкритим вогнем і не паліть у приміщеннях.
  • Не захаращуйте горищні приміщення.
  • Не користуйтесь саморобними електричними запобіжниками та приладами.
  • У разі виникнення пожежі негайно викличте пожежну охорону по телефону 101.
  • Повідомте про пожежу сусідів, зробіть усе можливе для евакуації людей, майна та приступайте до гасіння пожежі.
  • Необхідно пам'ятати, що гасити електропроводку небезпечно для життя.
  • Якщо ви потрапили в задимлену зону, то тільки поповзом (біля підлоги не такий густий дим і більше кисню) можете швидко і з меншим ризиком для життя залишити приміщення. Для захисту органів дихання від диму користуйтесь вологою тканиною.
  • Під час пожежі не відчиняйте двері, та вікна. Пам'ятайте, що свіже повітря та протяг підтримує та розповсюджує горіння.
  • Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов'язково обговорити в сім'ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежної допомоги, гасіння пожежі в початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення.

  У місті Вінниці декотрі приватні будинковолодіння межують зі струмками та малими річками, а також розташовані у інших місцях ймовірного підтоплення. Мешканцям, що проживають у таких домоволодіннях, необхідно звертати увагу на те, щоб русла не були захаращені. У разі виникнення загрози підтоплення потрібно терміново зателефонувати 101, відключити газ та електроенергію, загасити вогонь в печах, взяти документи та цінні речі, залишити помешкання, рухаючись в напрямку височини. Також необхідно вжити заходів по наданню допомоги дітям та людям похилого віку.

  ПАМ'ЯТАЙТЕ!

  Відповідно до статті 323 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник.

  Одним із ефективних способів зниження цього ризику є страхування майна.