Постійна комісія Вінницької міської ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 • Постійна комісія міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг

  Розглядає питання господарської діяльності підприємств територіальної громади, економічної стабілізації промисловості, транспортного забезпечення, розвитку всіх видів зв’язку, залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва, сприяння виконавчим органам міської ради в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності.

  День і час проведення: 28 березня о 11.00 год. каб.208

 • Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики

  Розглядає питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, організаційного та фінансового забезпечення органів правопорядку та громадських формувань з охорони громадського порядку на території міста, депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, додержання вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, контролю за додержанням депутатами міської ради та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад», координації дій з Вінницькою обласною Радою, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями, підготовки, узагальнення пропозицій щодо змін та доповнень до Регламенту Вінницької міської ради.

  День і час проведення: 29 березня о 15.00 каб.208

 • Постійна комісія міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

  Розглядає питання координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста, режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, передачі у власність (користування) земельних ділянок, припинення прав на землю, ставок орендної плати та плати за встановлення земельних сервітутів, розвитку будівництва, щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів, розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов, містобудівної документації.

  День і час проведення: 23 березня о 10.00 год. каб.208

 • Постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

  Розглядає питання, підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок та пільг, Порядків їх справляння, здійснення контролю за надходженням та використанням коштів цільових фондів, утворених міською радою.

  День і час проведення: 24 березня о 09.30 год каб.208

 • Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення

  Розглядає питання реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я з метою надання медичних послуг, збереження навколишнього середовища та санітарно- епідеміологічного благополуччя, забезпечення прав певних категорій громадян на пільгове отримання лікарських засобів, зубопротезування, виробів медичного призначення, реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства, забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя, поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян, надання відповідно до чинного законодавства пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян.

  День і час проведення: 27 березня о 14.00 год. каб.208

 • Постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту

  Розглядає питання створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науковопросвітницьких організацій, ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ, сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту.

  День і час проведення: 28 березня о 15.00 год каб.208

 • Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності

  Розглядає питання удосконалення структури управління житлово-комунальним та енергетичним господарством міста, підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації, розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з благоустрою міста, створення і реорганізації підприємств комунальної власності, стану та ефективного використання комунальної власності територіальної громади, узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у (з) комунальну власність ( комунальної власності) територіальної громади, встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади, підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, сприяння виконавчим органам міської ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства.

  День і час проведення: 29 березня о 09.00 год. каб.208

Установчі документи роботи комісій

Положення про постійні комісії міської ради

Рішення міської ради від 20.11.2020 №5 PDF-документ, 0,19 МБайт, Опубліковано 18 серпня 2021 року