​КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 М. ВІННИЦІ»

Комунальне підприємство міської ради

Комунальне підприємство міської ради
 • Загальна інформація
 • Фінанси
 • Керівництво
 • Публічні кошти
 • Інформація про підприємство
 • Цілі діяльності
 • Статут підприємтва
 • Структура підприємства
 • Основні види діяльності та послуги
 • Платні медичні послуги КНП "ЦПМСД№1 м.Вінниці"

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці» створене шляхом реорганізації КЗ "Міська поліклініка № 1" та розпочало свою роботу з 1 січня 2012 року.

З квітня 2012 року заклад діє на засадах сімейної медицини .

У 2008 році лікарі терапевтичного та педіатричного профілів отримали спеціалізацію з сімейної медицини.

У листопаді 2013 року відкрито нову амбулаторію, за адресою: вулиця Миколи Зерова (стара назва вул. Пархоменка), 13. Для її створення з бюджету міста було виділено 1067873 гривень.

На сьогоднішній день у структурі закладу діє три амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, за адресами: вул. Москаленка, 42 - АЗПСМ №1, вул. Миколи Зерова, 13 - АЗПСМ №3 та відокремлений підрозділ вул. Гладкова, 3 вул. Олега Антонова, 44 - АЗПСМ №3.
В штаті закладу працює 26 лікарів ЗПСЛ, 3 завідувачі амбулаторій, 32 сімейних медичних сестер, 3 старших медичних сестри. 50% лікарів і медичних сестер мають вищу категорію.

Усі робочі місця лікарів загальної практики – сімейної медицини оснащені комп'ютерами, у закладі наявна локальна мережа, є вихід до Інтернету. За допомогою сучасних програм пацієнт має мож¬ливість по телефону та онлайн записуватися на прийом, обстежуватися в будь-який зручний для нього час.

У кожній амбулаторії організовано надання невідкладної допомоги, для чого використовуються п'ять автомобілів, сумки лікарів для надання невідкладної медичної допомоги, також у кожної медсестри є сумки , які оснащені відповідно до вимог необхідними речами для надання медичної допомоги пацієнтам вдома, сумки із устаткуванням телемедицини.

Без відриву від роботи лікарі та медсестри опановують практичні навички з вузьких спеціальностей.

Діяльність закладу направлена на надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, проведення широких профілактичних заходів по попередженню та зниженню захворюваності, раннього виявлення, захворювань, динамічний нагляд , надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню, проведення активної роботи по санітарно-гігієнічному вихованню населення.

На сьогодні пацієнти мають змогу отримати широкий спектр лабораторних обстежень, а за необхідності – консультації вузьких спеціалістів, що приймають в закладі, зокрема, акушер-гінеколога, лікаря з функціональної діагностики.

З 01 червня 2018 року заклад реорганізовано в Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці».

КНП"ЦПМСД №1 м.Вінниці" є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Статут

Статут Затверджений рішенням Вінницької міської ради від 25.02.2022 №896. PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 25 лютого 2022 року

Структура закладу

Адміністрація

Фіщенко Людмила Володимирівна

Директор КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці"

+380432668016
cpmsd1-vn@ukr.net

Павлюк Наталя Анатоліївна

Медичний директор

+380432668048
cpmsd1-vn@urk.net

Нечитайло Олена Леонідівна

Заступник медичного директора з ЕТН

+380432668048
cpmsd1-vn@urk.net

Адміністрація амбулаторій ЗПСМ

Євтушенко Лідія Ярославівна

Завідувач амбулаторії ЗПСМ №1

cpmsd1amb1@ukr.net

Блажієвська Галина Станіславівна

Завідувач амбулаторії №2

cpmsd1ambl2@ukr.net

Бражник Олена Володимирівна

Завідувач амбулаторії №3

cpmsd1ambl3@ukr.net

На сьогодні пацієнти мають змогу отримати широкий спектр послуг: -медична практика; забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; проведення профілактичних щеплень;

 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів; -діагностика та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів (під час вагітності), а також щодо ведення здорового способу життя; організація стаціонар замінних форм надання медичної допомоги(послуги денного стаціонару)
 • взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров'я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів , обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб'єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
 • надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;
 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
 • моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;
 • вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров'я населення
 • організація та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; –УЗД серця, щитоподібної залози, гінекологічне; -лабораторні обстеження;

Консультації вузьких спеціалістів ( графік прийому вузьких спеціалістів уточнювати на ресепшині), а саме:

На базі амбулаторії №2 консультують та надають послуги: – Гінеколог; – УЗД серця.

На базі амбулаторії №1 ведеться прийом: – стоматологом (за рахунок міської стоматологічної поліклініки)

 • Фінансова звітність. Боргові зобов'язання
 • Фінансові плани
 • Звіти про виконання фінансових планів
 • Аудит
 • Звітності за Міжнародними стандартами
 • Плани закупівель
 • Операції та зобов'язання
 • Фактори ризику

Фінансова звітність

2022 рік

І квартал 2022 року PDF-документ, 0,14 МБайт
І півріччя 2022 року PDF-документ, 0,14 МБайт
9 місяців 2022 року PDF-документ, 0,17 МБайт

2021 рік

І квартал 2021 року PDF-документ, 0,14 МБайт
1 півріччя 2021 року PDF-документ, 0,14 МБайт
9 місяців 2021 року PDF-документ, 0,14 МБайт
2021 рік PDF-документ, 0,14 МБайт

2020 рік

І квартал 2020 року PDF-документ, 0,14 МБайт
І півріччя 2020 року PDF-документ, 0,14 МБайт
9 місяців 2020 року PDF-документ, 0,14 МБайт
2020 рік PDF-документ, 0,14 МБайт

2019 рік

2019 рік PDF-документ, 0,14 МБайт

2018 рік

2018 рік PDF-документ, 0,12 МБайт

2022 рік

2021 рік

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці"

2018 р. - Аудит річної фінансової звітності не проводився.

2019 р. - Аудит річної фінансової звітності не проводився.

2020 р. - Аудит річної фінансової звітності не проводився.

2021 р. - Аудит річної фінансової звітності не проводився.

Фінансова та нефінансова звітності за міжнародними стандартами обліку КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці"

Фінансова та нефінансова звітність за Міжнародними стандартами обліку в КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниці" не ведеться.

Вказану інформацію можливо переглянути за порталі публічних закупівель "Prozorro"

Інформація про операції та зобов'язання підприємства

1 квартал 2021 року

1 півріччя 2021 року

9 місяців 2021 року

2021 рік

1 квартал 2022 року

1 півріччя 2022 року

9 місяців 2022 року

2022 рік

Істотні передбачені фактори ризику КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці"


 • Адміністрація
 • Члени наглядової ради
 • Звіти керівника та наглядової ради
 • Винагороди керівника
 • Рішення суб'єкта управління щодо підприємства

Керівник підприємства

Фіщенко Людмила Володимирівна

Директор

+380432668016
cpmsd1-vn@ukr.net

Народилася 18 березня 1959 року у місті Бар Вінницької області.

У 1986 році закінчила навчання у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова за спеціальністю "Лікувальна справа ".

З серпня 1985року по серпень 1986 року лікар-інтерн інфекційного відділення міської клінічної лікарні №2 м. Вінниці.

З серпня 1986 року по листопад 1987 року лікар-інфекціоніст міської клінічної лікарні № 4 м. Вінниці.

З листопада 1987 року по лютий 2004 року лікар-фізіотерапевт, лікар-терапевт поліклініки УВС у Вінницькій області.

З березня 2004року по грудень 2007 року дільничний лікар-терапевт та лікар-терапевт денного стаціонару відділення № 2 Міської клінічної лікарні № 2 м. Вінниці.

З січня 2008 року по лютий 2011року заступник головного лікаря з медичної частини Амбулаторії сімейного лікаря м. Вінниці.

08.02.2011 р. -10.09.2011р головний лікар Міської поліклініки № 1 м. Вінниці.

11.09.2011р. -по 31.05.2018 р. головний лікар комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м. Вінниці.

З червня 2018 року по грудень 2019 року головний лікар комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці».

Має вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності "Організація і управління охороною здоров`я".

З 02 березня 2020 року обіймає посаду директора комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці".

Дні прийому громадян : вівторок 10:00 год. до 13:00 год. четвер 14:00 год. до 17:00 год.

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:

 • Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік

 • Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік

 • Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

 • Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік

 • Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік

 • Розпорядження міського голови від 28.02.2020 №334-О "Про призначення Фіщенко Л.В." PDF-документ, 0,19 МБайт, Опубліковано 29 листопада 2022 року

  Інформація про членів наглядової ради

  Наглядова рада в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці» не утворювалась.

  Річні звіти керівника:

  Звіт за 2021 рік PDF-документ, 0,16 МБайт
  Звіт за 2020 рік PDF-документ, 0,15 МБайт

  Наглядова рада не утворювалася.

  Розпорядження міського голови про призначення Фіщенко Л.В. Про призначення Фіщенко Л.В. №334-о 28.02.2020

  Умови оплати праці Директора підприємства: Умови оплати праці директора КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" визначаються відповідно до укладеного контракту та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

  Директору може виплачуватись премія за підсумками проведеної роботи.

  Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунального підприємства

  1. Рішення Вінницької міської ради №1074 від 23.02.2018 "Про реорганізацію комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці"

  2. Рішення Вінницької міської ради №1196 від 25.05.2018 "Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці"

  3. Рішення Вінницької міської ради №131 від 26.02.2016 року "Про зміну місцезнаходжень , перейменування комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» та затвердження Статутів комунальних закладів охорони здоров’я в новій редакції

  • Бюджетні призначення
  • Бюджетні видатки та кредити
  • Укладені договори
  • Стан виконання договорів
  • Службові відрядження

  Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці"

  Лімітна довідка 2018 рік PDF-документ, 1,69 МБайт
  Лімітна довідка 2019 рік PDF-документ, 1,35 МБайт
  Лімітна довідка 2020 рік PDF-документ, 1,34 МБайт
  Лімітна довідка 2021 рік PDF-документ, 1,29 МБайт
  Лімітна довідка 2022 рік PDF-документ, 0,24 МБайт

  Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету

  Інформація про укладені договори

  За 9 місяців 2022 року XLSX-файл, 0,04 МБайт
  За 1 квартал 2021 року XLSX-файл, 0,03 МБайт
  За 2 квартал 2021 року XLSX-файл, 0,02 МБайт
  За 3 квартал 2021 року XLSX-файл, 0,02 МБайт
  За 4 квартал 2021 року XLSX-файл, 0,03 МБайт
  За 2020 рік XLSX-файл, 0,05 МБайт
  За 2019 рік XLSX-файл, 0,04 МБайт
  За 2018 рік XLSX-файл, 0,05 МБайт

  Службові відрядження

  Службові відрядження PDF-документ, 0,1 МБайт

  Досьє підприємства

  • Назва
  • Орган управління
  • Код ЄДРПОУ
  • Адреса
  • Телефон (бухгалтерія, договори)
  • E-mail

  • Офіційний сайт

  Пов'язані сервіси

  Усі сервіси

  Цифровий простір міста

  Корисні електронні ресурси Вінниці для вашої зручності

  Планова імунопрофілактика

  Інформація щодо планової імунізації населення з метою профілактики

  Вакцинація від грипу

  Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити тяжкі ускладнення хвороби.