Керування дозволамиКерування дозволами

Передова система управління

передова сист управл.pngМета

Запровадження в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах та бюджетних установах Вінниці сучасної інтегрованої системи управління, орієнтованої на надання якісних послуг мешканцям міста, економію й ефективне використання бюджетних коштів, вирішення актуальних проблем міста та забезпечення його перспективного розвитку.

Обґрунтування

Сучасне місто вимагає сучасної системи управління, яка відповідає європейським стандартам. Перш за все така система повинна бути максимально прозорою і орієнтованою на задоволення потреб членів міської громади, керуватися простим принципом «влада для людей, а не люди для влади». По-друге, вона повинна бути професійною та ефективною – кошти міської громади мають витрачатися зважено, контрольовано та з орієнтацією на результат. По-третє, вона повинна бути прогресивною, орієнтованою не тільки на сьогоднішній день, а й на майбутнє, вирішувати сьогоднішні проблеми з врахуванням наслідків ухвалених рішень для майбутніх періодів розвитку. Створення такої системи управління вимагає інноваційних підходів і з точки зору виховання кадрів, і з точки зору використання сучасних комп’ютерних технологій, і з точки зору впровадження сучасних управлінських моделей.

Такий підхід реалізується у Вінницькій міській раді протягом останніх років. За основу її діяльності прийнята політика якості, орієнтована на задоволення потреб клієнта (мешканця, споживача адміністративних, комунальних, освітніх та інших послуг). Виконавчі органи міської ради отримали сертифікати відповідності міжнародному стандарту якості EN ISO 9001:2000, а також вимогам стандартів EN ISO 9001:2008 та SA 8000 (система управління суспільною відповідальністю та протидії корупційним загрозам). Запроваджена система постійного підвищення кваліфікації посадовців міського самоврядування «муніципальний університет». Широко застосовуються сучасні інформаційні технології – створені зовнішній сайт і внутрішня комп’ютерна мережа, складаються та уніфікуються бази даних для роботи зі зверненнями громадян, оформлення субсидій, дозвільних процедур тощо. Депутатський корпус перейшов на роботу з електронною системою «Віче». Створена мережа каналів зворотного зв’язку, яка опрацьовує щорічно понад 170 тисяч звернень мешканців міста.

Довгострокові плани

Актуальним на сьогоднішній день є подальше вдосконалення цієї системи управління. Для цього необхідно:

 • поступово привести у відповідність до міжнародних стандартів якості (ISO) діяльність усіх підрозділів виконавчих органів міської влади, комунальних підприємств, бюджетних установ, які надають адміністративні, соціальні, комунальні та інші послуги мешканцям міста, запровадження стандартів якості у діяльність державних установ, які діють на території міста;
 • створити єдину комп’ютерну мережу, яка об’єднала б усі перелічені вище заклади з одночасною уніфікацією використовуваних баз даних та програмного забезпечення, і в кінцевому рахунку – інтегрувати усі органи управління в єдину систему ухвалення рішень на основі достовірної фактичної та аналітичної інформації;
 • оптимізувати структуру управління відповідно до завдань, які вирішує міська рада, за рахунок мінімізації дублювання функцій і розділення функцій стратегічного і оперативного управління;
 • на основі узагальненої аналітичної інформації і застосування методів стратегічного управління відпрацювати й прийняти вичерпний пакет нормативних актів, які встановлюють єдині правила життєдіяльності територіальної громади, створити механізм їх постійного оновлення відповідно до вимог часу;
 • завершити поступовий перехід діяльності органів управління на електронний документообіг та систему єдиної електронної реєстрації звернень, максимально спростити процедури надання адміністративних послуг, скоротити час опрацювання звернень і підвищити прозорість ухвалення рішень, розвивати можливості отримання мешканцями міста послуг через мережу Інтернет;
 • створити сучасну інтегровану систему управління кадровою політикою, яка забезпечувала б відбір посадовців місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств і бюджетних установ міста на основі професійної компетентності, постійне підвищення їхньої кваліфікації, об’єктивну атестацію та формування резерву кадрів і в підсумку – підвищення якісного кадрового складу цих закладів;
 • перейти на програмно-цільовий метод формування бюджету;
 • забезпечити максимальну публічність ухвалення рішень органами місцевого самоврядування з широким залученням територіальної громади;
 • мінімізувати можливості для зловживань та корупції в органах управління містом на основі комплексу реалізованих заходів.

Першочергові заходи

 • Прийняття Статуту територіальної громади міста Вінниці та відповідних Положень до розвитку Статуту.
 • Завершення створення єдиної муніципальної оптоволоконної мережі, забезпечення під’єднання до неї усіх підрозділів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та бюджетних закладів.
 • Перехід усіх служб, які працюють зі зверненнями мешканців, на роботу з уніфікованою базою даних при одночасній інтеграції діяльності усіх диспетчерських служб різного профілю з метою забезпечення оперативного реагування на звернення та ефективного контролю вирішення проблем.
 • Завершення роботи зі створення міської геоінформаційної системи (ГІС), забезпечення максимально широкого доступу до неї мешканців міста.
 • Проведення інвентаризації усіх актів міської ради та її виконкому регуляторного характеру та з питань надання адміністративних послуг з метою приведення їх у відповідність до змін у діючому законодавстві України та вимог сьогодення; забезпечення вільного доступу громадян та суб'єктів господарювання до текстів цих актів через мережу Інтернет.
 • Перетворення нещодавно створеного управління кадрової політики міської ради на повноцінну сучасну HR-службу, яка забезпечувала б не лише підвищення якісного рівня кадрового складу посадовців міського самоврядування, але й засади політики розвитку кадрового потенціалу міста.