Керування дозволамиКерування дозволами

Нова економічна основа розвитку міста

НОва екон основа.pngМета

Досягнення економічної самодостатності Вінниці, а також забезпечення мешканців міста достатньою кількістю сучасних робочих місць з відповідним рівнем оплати праці

Обґрунтування

Серед викликів часу, на які Вінниці потрібно знайти свою відповідь, – необхідність оновлення економічної основи життя міста. Головним орієнтиром при цьому є постійне підвищення показників рівня життя мешканців міста.

Проблемою для нинішньої Вінниці є те, що потужний промисловий потенціал міста в перехідні 90-і роки був майже повністю втрачений. Нова економіка міста повинна бути готова до відкритої конкуренції з високотехнологічними виробництвами інших країн з одного боку, і до міжнародної кооперації в умовах глобальної економіки – з іншого. Тому ставку сьогодні слід робити на залучення інвестицій для створення нових високотехнологічних та екологічно безпечних виробництв і розвиток навколо них мережі підприємств малого та середнього бізнесу.

Цей процес триває. Так, тільки за останні роки у Вінниці розпочало свою роботу польське підприємство ТОВ «Барлінек Україна», лідер на українському ринку з виробництва паркетного покриття (обсяг інвестицій – 75 млн дол. США). Проведена реконструкція ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», розпочато спорудження нової кондитерської фабрики № 2, яка стане найбільшою в Європі, та молочного комбінату (обсяг інвестицій у будівництво – понад 70 млн дол. США). Однак темпи залучення інвестицій в економіку міста необхідно нарощувати.

Довгострокові плани

Хоча розвиток економіки кожного окремого міста критично залежить від політичних та економічних ризиків на загальнодержавному рівні, власна стратегія економічного розвитку міста дозволить максимально використовувати можливості, які доступні сьогодні і можуть стати доступними у майбутньому. Така стратегія забезпечується системою конкретних дій, а саме:

 • визначення найбільш перспективних кластерів профільних галузей промисловості (з урахуванням існуючих виробництв) і сприяння їхньому розвитку спільними зусиллями влади та об’єднань підприємців. Одним з таких кластерів повинна стати переробка сільськогосподарської продукції та легка промисловість;
 • сприяння створенню нового сучасного промислового вузла на базі запроектованого Вінницького індустріального парку (ВІП) з розташуванням на ньому до 12 великих та близько 30 середніх і малих сучасних високотехнологічних промислових виробництв високого рівня екологічності (потенційний обсяг інвестицій до 500 млн дол. США);
 • подальший розвиток на рівні міста максимально прозорої та доброзичливої системи взаємодії влади та бізнесу (спрощення дозвільних процедур державної реєстрації для усіх суб'єктів господарювання та потенційних інвесторів;
 • стимулювання розвитку кадрового потенціалу міста відповідно до прогнозів кількісних та якісних показників створення нових робочих місць;
 • забезпечення постійного підвищення стандартів якості обслуговування в усіх сферах сервісу, орієнтованих як на звичайних споживачів, так і на бізнес-клієнтів;
 • досягнення шляхом об’єднання зусиль збільшення частки малого та середнього бізнесу в економіці міста до того рівня, який він займає в економіці європейських міст;
 • сприяння виділенню в структурі економіки міста кластеру новітніх інформаційних та креативних технологій як одного з найбільш перспективних у структурі економіки сучасних європейських міст, спираючись при цьому, зокрема, на потенціал вищих та середніх спеціальних навчальних закладів міста.

Першочергові заходи

 • Вивчення досвіду запровадження кластерного підходу до планування стратегії економічного розвитку інших міст України, зокрема Львова, Донецька, а також європейських міст, і на цій основі спільними зусиллями влади та представників бізнесу створення програми розвитку пріоритетних кластерів профільних галузей економіки міста.
 • Вирішення питань інфраструктурного забезпечення Вінницького індустріального парку на умовах співфінансування з боку державного та міського бюджету.
 • Підвищення економічної ефективності роботи базових комунальних підприємств, які складають значну частку в економіці міста («Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління», «Вінницяміськтеплоенерго», «ЕкоВін» та ін.), за рахунок інвестицій в оновлення їхньої технологічної бази і запровадження сучасних управлінських технологій.
 • Подальше спрощення дозвільних процедур на основі вдосконалення технологій роботи і розширення діяльності Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс».
 • Розширення діалогу бізнесу і влади міста на основі створених Ради підприємців і Стратегічної ради при міському голові.
 • Розширення програм співпраці влади міста з вищими навчальними закладами (формування муніципального замовлення на підготовку кадрів, організація стажування студентів та надання перших робочих місць для випускників, формування тематики науково-практичних досліджень з врахуванням актуальних проблем розвитку міста тощо).
 • Поступове запровадження на рівні міста спільними зусиллями влади та самих підприємців програми підвищення якості сервісу, починаючи з тих сфер, які надають послуги максимально широкому колу мешканців міста (транспортні перевезення, заклади громадського харчування, торгівлі тощо).
 • Формування програми стимулювання розвитку малого бізнесу відповідно до потреб міста у вирівнюванні забезпеченості сервісною інфраструктурою районів приватної забудови.