Керування дозволамиКерування дозволами

Програма розвитку малого підприємництва міста Вінниці

З метою запровадження ефективних форм взаємодії між владою та бізнесом як  дієвого засобу розв’язання нагальних соціально-економічних проблем міста, забезпечення сприятливих умов, щодо подальшого ефективного розвитку малого підприємництва в місті розроблено Програми розвитку малого підприємництва м. Вінниці.

Дана Програма відображає аналіз сучасного стану підприємництва та являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, які спрямовані на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого підприємництва. Програма визначає основні шляхи реалізації загальнодержавної політики розвитку малого підприємництва в тісному зв’язку з політикою зайнятості населення та стратегічними напрямками розвитку на рівні міста.

Програмою передбачається удосконалення організаційного та ресурсного забезпечення розвитку малого підприємництва, зниження адміністративних бар’єрів та можливість коригування (внесення змін чи доповнень) в залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов її реалізації. 

1.​Програма розвитку малого підприємництва м.Вінниці на 2009-2010 роки.docПрограма розвитку малого підприємництва м.Вінниці на 2009-2010 роки.doc

2. Програма розвитку малого підприємництва м. Вінниці на 2012-2013 роки.pdfПрограма розвитку малого підприємництва м. Вінниці на 2012-2013 роки.pdf

3. Програма розвитку малого підприємництва м.Вінниці на 2015-2016 роки.pdfПрограма розвитку малого підприємництва м.Вінниці на 2015-2016 роки.pdf

4. ​​№690 28-04-2017 Програма посилення конкурентоспроможності МСП на 2017-2020 роки.pdf№690 28-04-2017 Програма посилення конкурентоспроможності МСП на 2017-2020 роки.pdf