Керування дозволамиКерування дозволами

Охорона здоров’я належного рівня

охорона здоров'я.pngМета

Поширення стандартів здорового способу життя та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг як передумова підвищення показників якості та тривалості життя.

Обґрунтування

Здоров’я та життя людини є однією з найвищих цінностей європейського способу життя. Сформувати у мешканців міста бережливе ставлення до свого власного здоров’я і забезпечити необхідні умови для його підтримання є непростим завданням. За даними незалежного оцінювання, показники стану здоров’я громадян нашої держави незадовільні, що є відображенням комплексу наявних соціально-економічних та екологічних проблем, а також недостатньо розвинутої системи охорони здоров’я.

Для подолання цієї ситуації на рівні міста зусилля повинні бути зосереджені на двох напрямках. З одного боку, необхідно всебічно підтримувати популяризацію здорового способу життя, заняття фізкультурою та спортом. З іншого – реформувати міську систему охорони здоров’я. Кроки, які були реалізовані за останні роки, – відкриття сучасного хірургічного корпусу у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, перинатального центру міської лікарні “Центр матері та дитини”, кардіоцентру у міській клінічній лікарні № 1, філії міської дитячої поліклініки № 3 у мікрорайоні Пирогово, міської поліклініки № 1 в Тяжилові, реорганізація системи роботи і покращення технічного забезпечення станції швидкої медичної допомоги та ін., – недостатні, щоб кардинально змінити ситуацію.

Щодо фізичної культури та спорту, то в останні роки у місті закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямків фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Зокрема, збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань, зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, активізується олімпійський, параолімпійський, дефолімпійський та неоолімпійський спортивний рух. Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

На часі реформування підходу до усієї системи профілактики і охорони здоров’я в масштабах міста. Така робота розпочата. Тому невипадково, що Вінниця і Вінниччина стали одними з пілотних регіонів реформування системи охорони здоров’я в Україні в цілому.

Довгострокові плани

Програма реформування міської системи профілактики і охорони здоров’я повинна здійснюватися за такими напрямками:

 • пріоритетний розвиток охорони материнства та дитинства, системи первинної медичної допомоги та інституту сімейного лікаря, забезпечення ланки первинної медицини необхідним сучасним діагностичним обладнанням та лікувальними засобами для проведення амбулаторного лікування;
 • забезпечення максимального охоплення мешканців міста профілактичними оглядами та диспансеризацією з метою раннього виявлення захворювань, у тому числі – стовідсоткової диспансеризації дітей;
 • розробка оптимальної для потреб міста системи профілізації стаціонарних лікувальних закладів міського, обласного та районного підпорядкування, приведення до належного стану приміщення, у яких вони розташовані, оновлення медичного устаткування з орієнтацією на пріоритети охорони здоров’я матерів та дітей, а також забезпечення якісного лікування найбільш розповсюджених хвороб;
 • продовження реорганізації системи роботи швидкої медичної допомоги для забезпечення максимально оперативного реагування на екстрені виклики та надання якісної невідкладної медичної допомоги; здійснення з цією метою постійного оновлення парку автомобілів швидкої допомоги, забезпечення необхідним діагностичним обладнанням та ліками, запровадження сучасних технологій спрощення обліку та опрацювання викликів (call-центр, GPS, засоби дистанційного доступу до баз даних тощо);
 • розвиток мережі відділень та закладів реабілітаційного спрямування;
 • покращення якісного складу кадрів працівників лікувальних закладів за рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення молодих фахівців, конкурсний відбір кадрів, ефективні системи атестації, забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу);
 • забезпечення якості надання лікувальних послуг (таких, як лікування за протоколами) шляхом стимулювання запровадження сучасних технологій;
 • запровадження на рівні міста електронної медичної картки;
 • сприяння додатковому залученню коштів для покращення матеріального забезпечення галузі й підвищення рівня оплати праці медичних працівників;
 • запровадження системи страхової медицини;
 • розширення співпраці з міжнародними організаціями та містами-побратимами для забезпечення підвищення кваліфікації медпрацівників, їх знайомства з сучасними технологіями лікування та організацією роботи лікувальних закладів;
 • визначення в якості однієї з пріоритетних тем для постійно обновлюваної соціальної реклами пропаганду здорового способу життя; з її допомогою доводити до свідомості мешканців міста необхідність активного рухливого способу життя, занять спортом, дотримання правил гігієни, правильного харчування, подолання шкідливих звичок;
 • продовження реалізації у місті програми первинної профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі (паління, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин);
 • розвиток інфраструктури для занять спортом і активного відпочинку усіх категорій мешканців; продовження реалізації програми «Спорт для всіх», розширення спектру цікавих масових міських свят та змагань;
 • сприяння участі спортсменів у змаганнях міського, обласного, державного та міжнародного рівнів, особливу увагу приділяти пріоритетним для м. Вінниці видам спорту.

Першочергові заходи

 • Вивчення досвіду реформування системи здоров’я в Польщі та інших країнах Східної Європи, залучення фахівців з міст-побратимів та з міжнародних організацій до розробки комплексної програми реформування галузі у місті, в тому числі в рамках пілотного регіонального проекту з реформування системи охорони здоров’я в Україні.
 • Створення муніципальної страхової компанії, розробка доступних програм страхування для охоплення максимального широкого кола мешканців міста.
 • Поглиблення співпраці з ВНМУ ім. М. Пирогова з метою створення міської системи безперервного підвищення кваліфікації медичних працівників з акцентом на працівниках первинної ланки системи охорони здоров’я (за аналогом створеного у міській раді для підвищення кваліфікації посадовців муніципального університету).
 • Аналіз першого досвіду запровадження публічного конкурсного відбору лікарів на вакантні посади в міських закладах охорони здоров’я, подальше вдосконалення такого механізму.
 • Реалізація пілотного проекту з впровадження електронної медичної картки на базі одного з лікувальних закладів міста.
 • Щорічне фінансування робіт по приведенню до належного стану приміщень лікувальних закладів, придбання сучасного обладнання та медикаментів, а також забезпечення передбачених законом виплат для медпрацівників на рівні, не нижчому, ніж у попередні роки (з врахуванням можливостей міського бюджету).
 • Підтримка роботи спортивних шкіл, секцій та гуртків, урізноманітнення їх за рахунок нових (популярних) видів спорту.
 • Популяризація корпоративних та сімейних спортивних змагань, продовження програми відродження спортивних майданчиків у дворах.