Керування дозволамиКерування дозволами

Місто дружнє до дітей

місто дружнє до дітей.pngМета

Інтеграція зусиль усіх членів територіальної громади міста для створення передумов для повноцінного і здорового розвитку дітей, а також для участі самих дітей у формуванні міського середовища.

Обґрунтування

Діти – привілейована категорія мешканців міста, яка заслуговує на особливу увагу з боку усіх членів територіальної громади. На жаль, подібні заяви нерідко залишаються лише словами. На рівні держави в цілому і на рівні окремих територій уже тривалий час виділяється недостатньо коштів на розвиток мережі та матеріальне забезпечення освітніх і культурно-розважальних закладів для дітей, забезпечення якості послуг, які вони надають, створення умов для комфортного, цікавого та безпечного проживання дітей у місті. Проблеми поглиблюються ще й внаслідок того, що діти потерпають від матеріальних та психологічних проблем у своїх родинах, що є відображенням негативних загальнодержавних соціально-економічних тенденцій останніх років.

Стан справ у Вінниці є типовим для більшості міст України: недостатня забезпеченість дошкільними закладами, не найкращий матеріально-технічний стан шкіл, обмежена інфраструктура для дозвілля дітей та занять спортом, невисокий рівень насиченості й різноманітності організації гурткової роботи. Однак останнім часом чимало зроблено для вирівнювання ситуації у місті: збільшено кількість місць у дошкільних закладах, щорічно виділяються кошти на капітальний ремонт навчальних закладів, покращується їхнє матеріальне забезпечення, стимулюється використання комп’ютерної техніки і забезпечення доступу до мережі Інтернет, здійснюється підтримка талановитих дітей, будуються дитячі майданчики та ін.

У 2009 році після вивчення досвіду запровадження у містах Європи і світу програми UNICEF «Міста, дружні до дітей» у місті була розроблена та ухвалена власна комплексна довгострокова програма «Вінниця – місто дружнє до дітей», яка має стати основою для принципової зміни підходів до формату відносин «місто – діти». Йдеться не лише про виділення містом додаткових ресурсів для створення сприятливих умов життя та розвитку дітей, а й про подолання відомчих підходів і синергію зусиль, стимулювання творчих ідей та громадських ініціатив, і головне – створення механізмів залучення самих дітей до планування розвитку міста з урахуванням їхніх потреб та вподобань.

Довгострокові плани

 • Забезпечити поступове приведення до належного матеріально-технічного стану приміщень усіх закладів системи дошкільної, загальної та позашкільної освіти і комфортні умови перебування у них дітей, доведення їх мережі до чисельності, яка відповідала б потребам міста.
 • Оновити матеріально-технічну базу навчально-виховних закладів.
 • Покращити якісний склад педагогічних працівників за рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення молодих фахівців, конкурсний відбір, ефективні системи атестації, забезпечення професійного росту, формування резерву на керівні посади).
 • Здійснювати постійний контроль за якістю навчання, аналізувати результати ЗНО, щорічно визначати додаткові заходи для подолання виявлених відставань, особливу увагу приділяти якості вивчення іноземних мов.
 • Стимулювати запровадження педагогічних інновацій та альтернативних освітньо-виховних програм, створювати механізми мотивації для тих педагогів, які їх запроваджують.
 • Здійснювати постійний моніторинг і коригування атмосфери відносин між дітьми і педагогами в освітньо-виховних закладах, створити інститут шкільних психологів.
 • Створити систему постійного моніторингу стану здоров’я дітей і якості надання їм лікувальних послуг, а також популяризації профілактики захворювань, норм гігієни та здорового способу життя серед дітей та їхніх батьків; розвивати програми оздоровлення.
 • Розширювати мережу та різноманітність гуртків і загальноміських заходів для розвитку творчих здібностей дітей та заняття спортом на основі вивчення запитів самих дітей та їхніх батьків, забезпечувати рівний доступ до них дітей з різних сімей.
 • Розвивати інфраструктуру для дозвілля дітей на дворових територіях та територіях відпочинку.
 • Підвищувати безпечність проживання дітей у місті, посилити профілактику правопорушень, спрямованих проти дітей, дорожньо-транспортних пригод та нещасних випадків.
 • Модернізувати систему профорієнтації, професійної підготовки та підготовки до дорослого життя старшокласників на основі співпраці з середніми спеціальними і вищими навчальними закладами, підприємствами та бізнес-структурами міста.
 • Створити прозору систему залучення у систему освіти позабюджетних коштів, сприяти залученню додаткових ресурсів для реалізації дитячих програм через розширення участі у грантових програмах міжнародних фондів, а також завдяки розвитку корпоративної соціальної відповідальності у бізнес-середовищі міста.
 • Створити дієву систему впливу самих дітей на формування міського середовища в їхніх інтересах через інститути дитячої дорадчої ради, дитячих омбудсменів, творчі конкурси та соціологічні опитування.

Першочергові заходи

 • Ліквідація черги у ДНЗ, запровадження програми підвищення якості дошкільної підготовки, запровадження гнучкого графіку їх роботи відповідно до потреб мешканців.
 • Щорічне виконання робіт з покращення матеріально-технічного стану і забезпечення освітньо-культурних закладів, будівництва дитячих майданчиків, розвитку інфраструктури для дозвілля та занять спортом дітей в обсягах, не менших, ніж у попередні роки, фінансування передбачених законом виплат педагогічним працівникам у повному обсязі.
 • Реорганізація роботи дитячо-підліткових клубів за місцем проживання.
 • Розширення програми занять фізкультурою у ДНЗ та школах, підготовка вчителів лікувальної фізкультури, інформаційна підтримка програми за участю відомих спортсменів.
 • Подальше підвищення якості усіх елементів програми літнього оздоровлення дітей, збільшення кількості дітей, яких вона охоплює.
 • Запровадження програми консультування для молоді та молодих родин з питань здоров’я і підготовки до сімейного життя.
 • Оновлення програми «Вінниця – місто дружнє до дітей» на основі співпраці дитячої дорадчої ради з усіма управліннями міської ради.
 • Завершення пілотного проекту «Сад подільського каменю» в рамках програми облаштування шкільних дворів.
 • Розробка загальноміської щорічної програми дитячих свят та фестивалів.