Державні закупівлі виконкому міської ради - 2014 рік: Запит цінових пропозицій - Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги стаціонарного телефонного зв’язку – доступ і користування (міжміського) - виконком ВМР
Керування дозволамиКерування дозволами

Запит цінових пропозицій - Послуги щодо  передавання даних і повідомлень  (послуги стаціонарного телефонного зв’язку – доступ і користування (міжміського) - виконком ВМР

ЗАПИТ

цінових пропозицій
1. Замовник:

1.1. Найменування – виконавчий комітет Вінницької міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 03084813

1.3. Місцезнаходження – 21050, м. Вінниця, вул. Соборна ,59

1.4. Реєстраційний рахунок замовника – 35417001028545 в  ГУ ДКСУ  у Вінницькій області.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):- Чорнолуцький Сергій Григорович, керуючий справами виконкому, голова комітету з конкурсних торгів, 21050, м. Вінниця,  вул. Соборна, 59, каб. 314, тел. (0432) 59-50-09, факс (0432) 59-53-67,  email: chornoluckiy@vmr.gov.ua.        

- Мельник Ніна Миколаївна, секретар комітету, тел. (0432) 59-53-67, e-mail-melnyk4@vmr.gov.ua.

- Романенко Володимир Борисович,  директор департаменту інформаційних технологій, 21050, м. Вінниця,  вул. Соборна, 59, каб. 418, тел. (0432) 59-50-33,  :  steven13@vmr.gov.ua – по технічним питанням.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)- виконавчий комітет Вінницької міської ради, код  за ЄДРПОУ  03084813.

2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі – кошти місцевого бюджету.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі -
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару)        
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) -www.vmr.gov.ua.                                                                                            
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі –  ДК 016 :2010 код 61.10.1 Послуги щодо  передавання даних і повідомлень  (послуги стаціонарного телефонного зв’язку – доступ і користування (міжміського)  по вул. Соборна, 59, по  вул. Космонавтів, 30,  по вул. 50-річчя Перемоги, 7,  по вул. Островського, 85).               
5.2.   Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри :
згідно Додатку 5 .               
5.3. Строк поставки товарів або  надання послуг – 01.05.2014-  31.12.2014.  
6. Основні умови договору – відповідно до статті 40  Закону.
7. Строк дії цінових пропозицій – 120 календарних  днів .
8. Подання цінових пропозицій:
8.1.Місце та спосіб подання - за адресою замовника, каб. 318, особисто або поштою.
8.2. Строк – 04.06. 2014 року до 16:00
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце – за адресою замовника, каб. 314.
9.2. Дата – 04.06.2014 року    
9.3. Час – 16:40

10. Додаткова інформація. При підготовці цінових пропозицій учасникам торгів необхідно враховувати вимоги Інструкції з підготовки цінових пропозицій.

Голова  комітету  з конкурсних торгів                                                С. Чорнолуцький                        
Додаток 1     
 
ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Уважно вивчивши  Інструкцію,   цим подаємо на участь у торгах свою  пропозицію за предметом закупівлі Послуги щодо передавання даних і повідомлень - послуг стаціонарного телефонного  зв'язку - доступ і  користування  (міжміський)    ДК-016:2010 код  61.10.1.                                                       
1    Повне найменування учасника адреса (юридична та фактична) _____________________
Телефон/факс ______________________________________________________________
Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) ______________________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________
Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса  підприємства.
Загальна вартість цінової пропозиції :
цифрами ______________________________,  в т.ч. ПДВ**________________
словами _______________________________, в т.ч. ПДВ**________________
 
Найменування послуги
 
          Вартість,
       Грн.,  (з ПДВ)
Послуги щодо  передавання даних і повідомлень  (послуги стаціонарного телефонного зв’язку – доступ і користування (міжміського)   
 
1. До акцепту нашої цінової   пропозиції (за умови її відповідності всім вимогам), Ваша Інструкція  разом з нашою ціновою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам)  мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша  пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені  Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120  днів з дня розкриття цінових  пропозицій,  встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь – якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми  зобов’язуємося  підписати Договір із Замовником у строк не раніше ніж через три робочих дні  з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.
Директор                                                                                                                                          (підпис, П.І.П.)
Примітки :
*- вартість зазначається у відповідності до вимог Податкового кодексу України
                                                                                                                                                  Додаток 2
ІНСТРУКЦІЯ  З  ПІДГОТОВКИ  ЦІНОВИХ  ПРОПОЗИЦІЙ 
Виконавчий комітет Вінницької міської ради (надалі – Замовник)  проводить процедуру запиту цінових пропозицій щодо закупівлі послуг щодо  передавання даних і повідомлень  (послуги стаціонарного телефонного зв’язку – доступ і користування (міжміського)   
ДК 016 :2010 код 61.10.1  по вул. Соборна, 59, по  вул. Космонавтів, 30,  по вул. 50-річчя Перемоги, 7,  по вул. Островського, 85.
Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.
Пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі в цілому.
Цінові пропозиції учасників процедури закупівлі подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої особи, та в своєму складі повинна містити:
реєстр документів;
цінову пропозицію (за формою, наведеною в додатку 1);
згоду з основними умовами договору  (додаток 3 );
перелік документів, зазначених у додатку 4, що підтверджують відповідність кваліфікаційним   вимогам  Замовника  згідно статті  17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;    
відповідність технічним вимогам замовника (додаток 5).
Пропозиції подаються в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання,  на конверті необхідно зазначити повне найменування і адресу Замовника,  назву предмету закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій , повне найменування учасника процедури закупівлі, його адресу, номери контактних телефонів. В місцях склеювання конверту повинен  міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності).
Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника. Усі сторінки аркуша з обох боків цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та  повинні містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі а також відбитки  його печатки   (за наявності). Нотаріально завірені документи та оригінали документів, що видані іншими підприємствами, установами та організаціями не засвідчуються підписом та печаткою учасника.
Кожен  учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.
Цінові пропозиції розкриваються у встановлений  Замовником час.
До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.
Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує надати за Договором з урахуванням усіх податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені та відповідає за одержання будь – яких  необхідних ліцензій, сертифікатів, дозволів та самостійно несе  всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. До розрахунку ціни пропозиції учасником не включаються будь - які витрати, понесені учасником у процесі прийняття участі в процедурі закупівлі та укладення договору про закупівлю.
Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визначається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.
Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Процедура запиту цінових пропозицій може бути відмінена та визнана такою що не відбулася у випадках, зазначених у статті 30  Закону України «Про здійснення державних закупівель». 
Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених в додатку 4 розцінюється як невідповідність пропозиції умовам запиту. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються, він повинен  додати до своєї пропозиції щодо цього письмове пояснення.
Додаток 3
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Істотними умовами договору про закупівлю є:
Предмет договору – ДК 016:2010- 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги міжміського телефонного зв’язку ).
Порядок виникнення договірних зобов’язань: Відповідно до частини першої статті 23 Бюджетного кодексу України Замовник бере бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету лише за наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).    
Кількість послуг - Обсяги закупівлі даних  послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
Порядок здійснення оплати - Оплата за надані Учасником за цим Договором послуги здійснюється  Замовником щомісячно згідно рахунка, на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг за відповідний календарний місяць, при підписанні сторонами замовлення на послуги.
Сума, визначена у договорі . Сума, визначена у  Договорі, може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Термін і місце надання послуг –травень - грудень 2014р.,
Термін дії договору – договір набирає чинності з дати його укладення і діє до  31.12.2014 року але в будь якому випадку, до повного виконання сторонами своїх зобов’язань в частині розрахунків.
Відповідно до положень ст. 631 ЦКУ умови даного Договору застосовуються до відносин між Учасником та Замовником до його укладення.
Права і обов’язки сторін - учасник надає послуги в передбачені терміни у супроводі акту наданих послуг, рахунку, податкової накладної (для платника ПДВ).
Вказівка умови щодо можливості зменшення об’ємів закупівлі залежно від реального фінансування – замовник може зменшити обсяги послуг залежно від реального фінансування видатків шляхом укладення додаткової угоди, попередивши про це постачальника впродовж трьох робочих днів.
Відповідальність сторін - У разі затримки надання послуг або надання не в повному обсязі, заявлених Замовником, Виконавець сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки.
Бюджетні зобов'язання за даним договором виникають у Замовника після затвердження бюджетних призначень на відповідні цілі в кошторисі підприємства.
Крім того:
1. Виконавець надає Замовникові послуги, а Замовник сплачує за надані послуги за цінами, які зазначені у Додатку, що додається до Договору і є його невід'ємною частиною.
2. Бюджетні зобов’язання за договором закупівлі можуть виникнути у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за наданні послуги здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі.
4. Ціна послуги визначається з урахуванням податків та зборів
Погодження з істотними умовами договору обов’язково повинно бути надано Учасниками   в складі цінової пропозиції .    
Додаток 4
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗГІДНО ЗІ  СТ. 17 ЗАКОНУ УКРАЇНИ „ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ” 
В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів, зазначених в цьому запиті,  такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у ціновій пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника.
Примітки:
Копії документів мають бути належним чином посвідчені, завірені підписом уповноваженої посадової особи Учасника та власною печаткою (при наявності), крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій.
Учасник торгів несе персональну відповідальність за достовірність всієї інформації, яку зазначено в його ціновій пропозиції.
Додаток 5
                                                             ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ     
 ДК-016:2010 код  61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень -послуги стаціонарного телефонного  зв'язку - доступ і  користування  (міжміський телефонний зв'язок)
1. Оператор має володіти введеним в експлуатацію Вінницьким міським телефонним ресурсом.
2. Підключення міжміського телефонного потоку  постачається за адресою - вул. Соборна, 59, вул. Космонавтів, 30, вул. 50-річчя Перемоги, 7, вул. Островського, 85
3. Підключення міжміського телефонного потоку виконується за технологією ISDN PRI з 30 телефонними каналами за рахунок Оператора.
4. Оператор має володіти можливістю швидкого (1-3 доби) переключення телефонного потоку з ISDN PRI на  SIP TRUNK з збереженням 30 телефонних каналів.
5. Канал телефонії має бути наданий  по ВОЛЗ лінії.
6. У разі зміни існуючої конфігурації АТС оператор має сплатити за переконфігурацію та перепрограмування відомчої АТС міської ради, та інші витрати пов’язані із переключенням.
7. Міжнародний зв'язок згідно діючого приказу по підприємству оператору зв’язку .
 
Найменування
(пріоритетні         напрямки)
Загальна кількість послуг      (секунд)
Тариф по пріоритетному напрямку
(за секунду з ПДВ)
        Всього
  ( Грн. з ПДВ)
Мобільні напрямки
(дзвінки на всі  мережі мобільного зв’язку України)
7 600 000


Міжміські напрямки
(дзвінок у межах України)
1 700 000