Державні закупівлі комунальних підприємств - 2014 рік: Запит цінових пропозицій - Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу (скраплений пропан-бутан) МКУП «Міськсвітло»
Керування дозволамиКерування дозволами

Запит цінових пропозицій - Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу (скраплений пропан-бутан) МКУП «Міськсвітло»

ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Міське комунальне унітарне підприємство «Міськсвітло».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33762344.

1.3. Місцезнаходження: Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Радіона Скалецького, буд. 17, 21018.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35439001053372 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015.   

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Лобанов О.С. – головний інженер (голова комітету з конкурсних торгів), (0432) 55-07-74, Vinmisksvet@mail.ru

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, код за ЄДРПОУ: 34849106.

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: tender@vmr.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу (скраплений пропан-бутан) (код за ДК 016-2010 - 19.20.3).

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: пропан-бутан 24209 літрів, що відпускається згідно заявок замовника; технічний опис та  детальні вимоги до товару та підготовки цінових пропозицій наведено в Інструкції з підготовки цінових пропозицій.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2014 року.

6. Основні умови договору: замовник укладає   з   переможцем   договір   про   закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у ціновій пропозиції, у строк не раніше  ніж  через  п'ять  робочих  днів  з  дня  публікації  в державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних закупівель повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України  та Господарського   кодексу   України   з  урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Умови  договору  про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю  до повного  виконання зобов'язань сторонами,  крім випадків передбачених ЗУ «Про здійснення державних закупівель». Істотні умови Договору наведені в Інструкції з підготовки цінових пропозицій.

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: м. Вінниця, вул. Радіона Скалецького, буд 17, III-й поверх, кабінет головного інженера міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло», 21018.

Спосіб подання цінових пропозицій: особисто або поштою.

8.2. Строк: 12 березня 2014 року до 09 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Вінниця, вул.  Радіона Скалецького, буд 17, III-й поверх, кабінет головного інженера міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло», 21018.

9.2. Дата: 12 березня  2014 року.

9.3. Час. 11 год.00 хв.

10. Додаткова інформація. з питань надання інформації звертатися до Лобанова О.С. – головного інженера (голова комітету з конкурсних торгів), (0432) 55-07-74, Vinmisksvet@mail.ru

Головний інженер,  голова комітету з

конкурсних торгів                                       ________________О.С. Лобанов

М.П.