Керування дозволамиКерування дозволами

Реалізація і моніторинг

 

Стратегія розвитку міста Вінниці до 2020 року складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених стратегічними пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку міста.

Заходи надалі повинні бути перетворені у програми і проекти, однак це лише передумова реалізації стратегії. Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому – управлінням реалізацією стратегії.

Модель реалізації стратегії складається з трьох головних частин.

 Перегляд стратегічних пріоритетів у рамках щорічних оперативних планів і бюджету. Стратегічні пріоритети розвитку, викладені у стратегії, мають бути враховані у щорічних програмах економічно-соціального розвитку та інших галузевих спеціалізованих програмах. Усі існуючі програми і політики слід привести у відповідність до стратегії. Ці програми і проекти мають бути засновані на принципі доцільності і фінансових можливостях поряд із чітким визначенням  зон компетенцій та відповідальності за реалізацію стратегії.

Комунікаційні процеси щодо стратегії. Для успішної реалізації програм і проектів існує необхідність підтримки комунікаційного процесу як на усіх рівнях міської влади, так і з усіма зацікавленими партнерами. Вся інформація, що стосується реалізації стратегії, має збиратись і координуватись Департаментом економіки та інвестицій міської ради та комунальним підприємством «Інститут розвитку міст».

 Постійний моніторинг і адаптація стратегії до умов, що змінюються. Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації стратегії в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію стратегії. Звіт повинен бути підготовлений до визначення програм і бюджету на наступний рік як базовий планувальний документ.

З метою моніторингу і контролю реалізації стратегії повинен бути створений комітет з реалізації стратегії розвитку міста Вінниці. Комітет має очолюватись міським головою і складатись з представників виконавчих органів міської ради і зовнішніх експертів – представників інституцій  громадянського суспільства, промисловості та бізнесу, освітніх і наукових установ та інших. Наявність такого комітету має забезпечити можливість ефективної і прозорої реалізації стратегії.

 Головні завдання комітету:

 Щорічний звіт про реалізацію. Комітет повинен відповідати за обговорення і прийняття щорічного звіту про реалізацію.

 Оцінка стратегії. Згідно з аналізом різних аспектів поточної ситуації комітет повинен ініціювати процедуру щорічної систематичної та об’єктивної оцінки стану реалізації стратегії. Комітет повинен бути вповноважений координувати підготовку звіту про оцінку стратегії, який  може вказувати на необхідність можливих змін із врахуванням нових обставин.

 Оновлення стратегії. Стратегія – це «живий документ», що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій  звіту про оцінку стратегії. Комітет повинен відповідати за координацію процесу  внесення змін до стратегії. Внесення змін до стратегії розвитку міста Вінниці буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи міської ради.

 Звітування перед міською радою. Звітування перед міською радою щодо реалізації стратегії має відбуватись щорічно.

Підтримку діяльності Комітету надаватимуть Департамент економіки та інвестицій і комунальне підприємство «Інститут розвитку міст». Результати реалізації стратегії будуть публікуватись на офіційному сайті Вінницької міської ради.

                    стратегія2.jpg