Керування дозволамиКерування дозволами

Взаємодоповнюваність зі стратегією європейського союзу

 

Україна обрала стратегічний курс на європейську інтеграцію як пріоритет внутрішньої і зовнішньої політики. Європейські перспективи передбачають модернізацію усіх сфер життя громадян як на рівні держави, так на рівні місцевих громад. В контексті європейських перспектив України важливо вже сьогодні формувати довгострокове бачення розвитку міста у відповідності до широкого контексту стратегії розвитку країн ЄС.

Стратегія «Європа-2020» висуває три взаємодоповнюючі пріоритети:

-        розумне зростання: розвиток економіки, заснований на знаннях та інноваціях;

-        стале зростання: сприяння розвитку економіки, заснованої на більш ефективному використанні ресурсів, екології і конкуренції;

-        всеохоплююче зростання: розвиток економіки, що сприяє високому рівню зайнятості населення, досягненню соціальної і територіальної згуртованості.

Ці стратегічні пріоритети мають на меті перетворити ЄС у розумну, сталу і всеохоплюючу економіку, яка забезпечує високі рівні зайнятості, продуктивності і соціальної згуртованості.

Стратегічне бачення розвитку міста Вінниці, визначене у цій стратегії, у свою чергу пов’язане з повагою прав людини і рівних можливостей для усіх громадян, із розширенням участі усіх категорій мешканців у різних сферах життя міста. Мова йде про сприяння рівному доступу усіх городян до освіти, послуг охорони здоров’я, соціального захисту, можливостей професійної підготовки і працевлаштування. В перспективі 2020 року Вінниця прагне створити комфортне середовище для своїх мешканців, сприяти становленню сильної та відкритої до інновацій громади, розвиватись як дійсно європейське місто.

Відповідність пріоритетів стратегії «Вінниця-2020» пріоритетам європейської стратегії є наступною:

«Вінниця 2020» - пріоритети

  «Європа 2020» - пріоритети

1.        Формування сильної громади

Створення соціально і економічно сталої місцевої громади, яка повинна задовольняти потреби усіх мешканців, відповідає сталому і всеохоплюючому зростанню ЄС

2.      Економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості

  Удосконалення структури економіки і зниження безробіття відповідає розумному, сталому і всеохоплюючому зростанню ЄС

  3.      Сталий екологічний розвиток і покращення надання комунальних послуг

  Розвиток ефективної і дієвої інфраструктури відповідає розумному і сталому зростанню ЄС

 4.      Якість життя

  Підвищення соціальної згуртованості відповідає всеохоплюючому зростанню ЄС

  5.      Збалансований просторовий розвиток

  Підвищення якості  міського середовища відповідає розумному, сталому і всеохоплюючому зростанню ЄС

Приведення Вінницею своїх стратегічні пріоритетів у відповідність до цілей розвитку ЄС є важливим у тому числі і з точки зору підготовки до можливостей інтеграційного процесу з ЄС, які передбачають перспективу розширення використання передбачених на ці цілі грантових коштів ЄС. Створення інструментів підготовки до інтеграційного процесу з ЄС є важливим для місцевих громад, і Вінниця має намір стати лідером у цьому питанні.