Керування дозволамиКерування дозволами

Стратегічний пріоритет 1

 

ФОРМУВАННЯ СИЛЬНОЇ МІСЦЕВОЇ  ГРОМАДИ

Суб'єктом усіх перетворень міста є територіальна громада.  Тільки сильна місцева громада, здійснюючи міське самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, може втілити в життя бачення майбутнього Вінниці.

У Європейській хартії місцевого самоврядування, яка прийнята у 1985 р., визначені фундаментальні принципи місцевого самоврядування. Згідно з Хартією, органи місцевого самоврядування є «однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму», а охорона і посилення місцевого самоврядування – важливим внеском у розбудову суспільства на принципах демократії, участі та децентралізації влади. Цей документ передбачає право громадян на участь в управлінні державними справами і те, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні. Вона також визначає інші принципи, зокрема, законодавчу гарантію права громадян на участь і фінансову автономію місцевого самоврядування.

Для України і всіх українських місцевих громад перспектива членства у Раді Європи висуває нові завдання: привести власне законодавство про місцеве самоврядування і локальні акти місцевого самоврядування у відповідність до європейських норм (здійснивши реформу місцевого самоврядування і адміністративно-територіальну реформу), підвищити потенціал місцевих органів влади і покращити якість надання адміністративних та соціальних послуг.

Як місцева громада, що будує сильну спільноту, Вінниця повинна надавати пріоритетного значення цим процесам. Розвиток міської громади передбачає  формування ефективних органів місцевого самоврядування, забезпечення участі у розбудові міста всіх зацікавлених сторін та спільне бачення владою і громадою його майбутнього.

Наша мета полягає у формуванні сильної та активної громади, яка прагне задовольнити потреби всіх городян і гарантує сталий економічний та соціальний розвиток міста.

7.1.1. Ціль 1: Вінниця як місто з розвинутим громадянським суспільством
 
Забезпечити більш якісне виконання своїх повноважень та функцій в інтересах місцевих громад та із широким залученням мешканців міста – головна вимога до будь-якого органу місцевого самоврядування. І питання не тільки в підвищенні рівня відповідальності місцевої влади. Перш за все органи місцевого самоврядування повинні досягнути значно більшої прозорості при здійсненні своїх повноважень,  пов’язаних із задоволенням потреб мешканців міста. З іншого боку, мова йде про те, щоб забезпечити право мешканців міста брати участь у громадському житті і добиватись більшої ефективності виконання владою своїх обов’язків.
 
Виходячи з цього, Вінниця повинна  сприяти встановленню  максимально прозорих та довірливих стосунків "влада - громада", сприяти залученості і  активній участі членів територіальної громади у місцевому розвитку. 
 
У цьому процесі ключову роль відіграють інституції громадянського суспільства , зокрема громадські організації, сприяючи узгодженню громадських і політичних процесів, вибудові структурованого цивілізованого діалогу між міською владою і громадою. Для Вінниці також є дуже важливим розвивати більш глибоку співпрацю міської влади з тими інституціями громадянського суспільства, які підтверджують власною  діяльністю свій потенціал та досвід успішної роботи. Їх співучасть здатна підвищити ефективність вирішення значної кількості місцевих проблем та завдань. 
 
Заходи:
 Розширення участі інституцій громадянського  суспільства. Впровадження різних форм взаємодії та структурованого суспільного діалогу міської влади з  інституціями громадянського суспільства (ІГС) для розвитку політичного і соціального діалогу. Міська влада має створити і закріпити локальними актами процедури консультацій з ІГС у життєво важливих для територіальної громади питаннях. Місто також повинно щорічно організовувати конференцію з представниками ІГС для того, щоб переглянути ефективність консультацій з громадськістю  і обговорити шляхи поліпшення цього процесу. Це також сприятиме покращенню  взаєморозуміння між владою і мешканцями міста в цілому.
 
 Стимулювання розвитку ІГС. Інституції громадського суспільства мають реалізовувати своє призначення, будучи підзвітними, прозорими і ефективними. Міська влада зі свого боку має допомогти впровадженню стандартів справді якісного виконання  ІГС їхніх функцій і спільно з ними визначити настанови для їх розвитку. Це має стимулювати ІГС на досягнення високих стандартів якості як у сферах реалізації ними своїх власних  завдань, так і у тих питаннях, де вони долучаються до вирішення загальноміських проблем.
 
 Розвиток міської ідентичності. Необхідно розвивати і закріпляти нормативно механізми широкого залучення членів територіальної громади для здійснення функцій місцевого самоврядування, в тому числі через різні форми  демократії участі. Активна участь мешканців міста в реалізації різноманітних проектів та ініціатив сприятиме розвитку міської ідентичності, усвідомленню мешканцями міста себе активними членами громади, яка прагне досягнути спільного процвітання, застосовуючи кращі практики місцевого самоврядування.
 
Показники:
- кількість ІГС, включених у різні проекти, які реалізуються спільно з міською владою;
- кількість успішних проектів, реалізованих у місті за ініціативи громадських організацій та мешканців;
- кількість рішень виконкому та міської ради, прийнятих за ініціативи та активної  участі громадськості;
- розроблені процедури та механізми розширення для участі ІГС в реалізації функцій місцевого самоврядування;
- проведена щорічна зустріч з ІГС
 

7.1.2. Ціль 2: Лідерство Вінниці у підвищенні ефективності та дієвості місцевого самоврядування
 
Вінниця повинна виявляти активний інтерес і відігравати проактивну роль у майбутньому вдосконаленні місцевої демократії в Україні.
 
Наша ціль полягає у формуванні системи муніципального управління, здатної ефективно і відповідально виконувати свої повноваження у різних сферах міського життя – як ті, якими вона наділена сьогодні, так і ті, якими вона буде наділена в майбутньому.
 
Водночас вінницька громада і органи місцевого самоврядування мають намір докласти зусилля для прискорення реформи місцевого самоврядування в Україні відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, щоб сприяти тим самим інтеграції цінностей європейської спільноти.
 
У зв’язку з цим Вінниця формуватиме систему органів місцевого самоврядування, готову до ефективного виконання:
- власних повноважень по відношенню до громади, приводячи виконання функцій та надання послуг у чітку відповідність до показників високої якості та результативності;
- делегованих повноважень, посилюючи свою спроможність брати на себе разом з державними інституціями або за їх дорученням більш широке коло функцій та забезпечуючи провідну роль органів місцевого самоврядування у координації їх реалізації на місцевому рівні (зокрема, у таких сферах, як освіта і охорона здоров’я);
- повноважень у забезпеченні місцевого розвитку, активно сприяючи економічному розвитку, забезпечуючи проактивну підтримку розвитку підприємств та бізнесу.
 
Заходи:
 Розширення кола повноважень.  Передача окремих функцій з вищого рівня та делегування більш широкого кола повноважень органам місцевого самоврядування. У Вінниці будуть розроблятимуться і впроваджуватимуться моделі ефективного здійснення органами місцевого самоврядування більш широкого кола повноважень у сферах надання адміністративних та соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, містобудування, організації транспорту та дорожнього руху, енергоефективності та захисту навколишнього середовища, водних ресурсів та інших.
 
 Впровадження нових механізмів фінансування. Місто відчуває значну потребу в додатковому фінансуванні регенерації (відродження) міського середовища, оновлення житлового фонду, громадського транспорту, впровадження енергозберігаючих технологій і модернізації систем тепло-,  електро- та водопостачання, каналізації, забезпечення захисту навколишнього середовища та водних ресурсів, розвитку матеріальної бази охорони здоров’я, освіти,  культури та спорту. Мають бути знайдені та впроваджені творчі  рішення для забезпечення зростання обсягів інвестицій у різні сфери міського розвитку.
 
 Впровадження інформаційних технологій і розвиток інтегрованої системи муніципального управління. Вимагають подальшої модернізації технології управління різними сферами життєдіяльності міста на основі більш ефективного збору і аналізу інформації, підвищення якості та прискорення підготовки рішень. Мають і далі впроваджуватись технології  електронного врядування та цільові програми (ГІС, мультисервісна мережа, АСКДР, системи «Безпечне місто», «Прозоре місто», «Електронна картка вінничанина», «Електронна медична картка» тощо).
 
 Управління якістю. Система управління якістю безпосередньо впливає на ефективність і дієвість місцевої влади і може забезпечити високу ефективність використання грошей громади. Міська влада має продовжувати впроваджувати стандарти міжнародних систем якості, схвалені ЄС, та проходити відповідну сертифікацію.
 
 Контроль ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. Виклик полягає в тому, щоб розробити і впровадити об’єктивну та прикладну систему визначення ефективності роботи міської влади. Міська влада має визначити методику вимірювання дієвості міської ради та її виконавчих органів при розробці та реалізації місцевої політики, постійно підвищувати рівень компетенції посадовців місцевого самоврядування та впроваджувати постійний контроль ефективності виконання ними своїх обов’язків на основі об’єктивних індикаторів.
 
 Аудит фінансової діяльності. Місто повинно заснувати внутрішню аудиторську службу для забезпечення кращої підзвітності і прозорості своєї роботи.
 
Показники:
 розроблені перспективні програми і підходи в різних сферах життєдіяльності міста;
 реалізовані інноваційні проекти з використанням сучасних електронних технологій;
 обсяг додаткового фінансування з позабюджетних джерел, а також додаткові фінансові ресурси з бюджетів вищих рівнів;
 впровадження систем управління якістю та отримання відповідних сертифікатів;
 розроблена та впроваджена система показників ефективності функціонування органів місцевого самоврядування
 

7.1.3. Ціль 3: Розвиток адміністративних та соціальних послуг, орієнтованих на громадян
 
Громада стає більш вимогливою щодо підвищення якості  надання різних адміністративних та соціальних послуг органами місцевого самоврядування. Від модернізації управління у цій сфері  у великій мірі залежить якість життя громадян у межах місцевої громади в цілому. Тому необхідно продовжити вдосконалення системи надання адміністративних та соціальних послуг, ставлячи в центр потреби людей і громади. Це серед іншого вимагає подальшої зміни установок посадовців.
 
Вінниця і надалі шукатиме нові підходи до того, як наблизити надання адміністративних та соціальних послуг до вимог мешканців та посилити  здатність громади контролювати їх якість. Вінниця має постійно вдосконалювати політику надання громадських послуг, модернізувати технологічні системи і покращувати практику управління задля ефективнішого надання громадських послуг.
 
Заходи:
 Поліпшення розуміння клієнта. Знання того, чого хочуть та потребують городяни як клієнти, є фундаментальним принципом для досягнення прогресу у сфері надання адміністративних та соціальних послуг. Міська влада повинна прагнути до більш глибокого розуміння очікувань та вимог його жителів, щоб на основі цього формувати довгострокове бачення потреб громади. Одним з ефективних механізмів досягнення цього має бути подальший розвиток каналів зворотного зв’язку.
 
 Спрощення процедури отримання і надання послуг у різних сферах. Спираючись на вивчення очікувань і потреб мешканців міста з одного боку та на вивчення передового досвіду і впровадження сучасних технологій з іншого, міська влада у межах компетенції має впроваджувати нові підходи до надання послуг там, де це тільки можливо та прийнятно. Принципові підходи, запроваджені у міському центрі надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», повинні поширюватись на інші сфери.
 
 Обмін кращими практиками.
Місто має намір відігравати ключову роль у поширенні знань і нових практик у сфері надання адміністративних та соціальних послуг на рівні міст та регіонів, стимулюючи їх тим самим  до пошуку нових власних рішень та сприяючи розбудові системи взаємної підтримки між органами місцевого самоврядування.
 
Показники:
 рівень задоволеності городян якістю адміністративних;
 кількість закладів та установ, в яких впроваджено нові підходи до надання послуг;
 кількість заходів з обміну досвідом у сфері надання адміністративних послуг за участю міста
 

7.1.4. Ціль 4: Розширення зв’язків та співпраці  на міжрегіональному та міжнародному рівнях.
 
Переваги об’єднання зусиль отримали широке визнання в усьому світі. Міжрегіональне і міжнародне співробітництво допомагає передавати досвід, ділитися історіями успіху і поширювати кращі практики між органами місцевого самоврядування.
 
Місто має зосередитися на співпраці з різними зацікавленими сторонами на регіональному, національному і міжнародному рівнях і прагнути долучатись до різноманітних існуючих мереж для співпраці чи ініціювати їх створення. Такі мережі допомагають випробовувати інноваційні ідеї. Вони також сприяють впровадженню нових політик та розробці нових програм на основі кращих практик інших органів місцевого самоврядування, тим самим підвищуючи інноваційний потенціал місцевих влад у сферах їх компетенції. Окрім того, об’єднання  зусиль громад і узагальнення їх кращого досвіду може сприяти формуванню політик в сфері місцевого самоврядування на національному рівні.
 
Заходи:
 Регіональний рівень співпраці. Місто має зміцнити зв'язки з територіальними громадами Вінницького району, беручи до уваги, що життя мешканців міста та району тісно пов’язане. Головна увага повинна бути приділена оузгодженню зусиль щодо стратегічного розвитку обох територій. Це призведе до подолання відособленості та інтеграції їх життєдіяльності. Головні зусилля будуть спрямовані на координацію функціонування інфраструктур, а також на розвиток взаємодії у інших сферах. Місто, як обласний центр Вінницької області, також постійно працюватиме над формуванням доброзичливих конструктивних  відносин з обласними органами влади та над реалізацією спільних зусиль з розповсюдження кращих практик на території регіону.
 
 Співробітництво на національному рівні. Місто повинно постійно розширювати співробітництво з іншими органами місцевого самоврядування та регіональними органами влади в Україні, зосереджуючись на спільних для учасників такої співпраці актуальних проблемах та перспективних темах. Метою такої співпраці буде не тільки обмін кращими практиками, але й спільне просування нових підходів на національному рівні.
 
 Міжнародне співробітництво. Місто має бути відкритим до співробітництва і взаємодії у сферах спільних інтересів для всіх місцевих громад на міжнародному рівні. Слід розвивати співпрацю з містами-побратимами через реалізацію спільних проектів у різних сферах і секторах. Особлива увага також має приділятись пошуку нових міст-партнерів через взаємодію з іноземними посольствами в Україні, а також дипломатичними представництвами України в інших країнах. Встановлення міжмуніципальних зв’язків має бути підсилене членством Вінниці у мережах європейських міст.
 
 Міжнародні організації. Місто повинно прагнути до партнерства з міжнародними організаціями. Пріоритетом має бути реалізація спільних проектів, залучення нового досвіду та додаткового фінансування від міжнародних організацій.
 
 Процес євроінтеграції. Через співпрацю та діалог на муніципальному рівні, особливо щодо місцевого економічного розвитку та надання адміністративних послуг, Вінниця сприятиме популяризації ідеї євроінтеграції та прискоренню євроінтеграційних процесів.
 
Показники:
 кількість міст-партнерів в Україні;
 кількість міст-партнерів на міжнародному рівні;
 кількість реалізованих міжнародних проектів;
 кількість спільних проектів з містами-побратимами;
 кількість міжнародних мереж, до яких долучається місто;
 обсяг коштів, залучених через міжнародні проекти і програми