Стратегія розвитку Вінниця - 2020

стратегия.jpg
Місто Вінниця стоїть сьогодні перед непростими викликами вибору свого майбутнього з огляду на глобальні процеси соціально-економічних змін та формування демократичного суспільства в Україні.

У цьому контексті перед Вінницею у першу чергу постає завдання визначення шляхів переходу від пострадянського до сучасного європейського міста. Це і є основною причиною для пошуку нового стратегічного бачення розвитку міста.

Стратегія розвитку «Вінниця – 2020» відображає нові амбітні цілі розвитку міста, які вказують шлях до досягнення його сталого майбутнього як динамічного та креативного міста для життя і роботи.  Мета Стратегії розвитку міста - перетворення Вінниці на сучасне європейське місто – вимагає принципової зміни підходів до усіх сфер його життєдіяльності. 

У процесах розвитку міста  важливу роль відіграють органи місцевого  самоврядування. Стратегія є основним керуючим  документом для дій міської влади на шляху досягнення стратегічних цілей. Крім того,  до процесу реалізації стратегії буде долучене широке коло зацікавлених сторін у межа їх сфер відповідальності. Їхня активна участь  надихатиме і мотивуватиме дії місцевої громади і  сприятиме тому, що Стратегія розвитку Вінниця – 2020 буде надбанням усіх городян.

Для того, щоб переглянути стратегію розвитку міста Вінниці до 2020 року завантажте файл:

Стратегия розвитку Вінниця - 2020.pdf

СТРАТЕГІЯ  ВІННИЦЯ-2020.docxСТРАТЕГІЯ ВІННИЦЯ-2020.docx