Департамент міського господарства: ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 1 від 05.06.2013 р.
Керування дозволамиКерування дозволами

ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 1 від 05.06.2013 р.

1. Замовник:
1.1. Найменування: Департамент міського господарства Вінницької міської ради;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:03363988;
1.3. Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Пурдик Григорій  Никанорович, заступник директора, начальник відділу  департаменту міського господарства Вінницької міської ради, вул. Соборна, 59,  тел. (0432)595239,  факс (0432) 670949;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент міського господарства Вінницької міської ради  код за ЄДРПОУ: 03363988;
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету;
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: Будівництво мережі каналізації вулиць мікрорайону «Старе місто» (квартальні комітети  «Зоряний», «Лівобережний»,«Царина», «Поділля») – ІІІ етап;
3.2. Кількість товару, або обсяг виконання  робіт чи надання послуг: Будівництво мережі каналізації вулиць мікрорайону «Старе місто» (квартальні комітети  «Зоряний», «Лівобережний»,«Царина», «Поділля») – ІІІ етап;
3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Вінниця,
3.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  2013-2015рр
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1.Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): vmr.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України: 28.01.2013р., №8(751) номер оголошення у бюлетні -027148
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України: 11.04.2013р. №29(772), номер повідомлення про акцепт – 111272
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України:02.05.2013р. №35(778), номер оголошення у бюлетені -121197 
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):        -                         
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 учасника
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
№1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «МП Юлія»
№2 – Виробничо-комерційне підприємство «Спецстрой» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
№3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «МУР»
6.3. Ідентифікаційний код/реєстрацій номер облікової картки платника податків:
№1 ЄДРПОУ 13317261;
№2 ЄДРПОУ 01273485
№2 ЄДРПОУ 32169057
6.4. Місцезнаходження/ місце проживання:
№1 21050 м.Вінниця, вул.Театральна,1
№1 21011, м. Вінниця, І-й Індустріальний пров.,3
№2 21050, м.Вінниця, вул. Володарського,41
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 20.03.2013р. до 10.00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 20.03.2013р 12;00  год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 пропозиції
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
№1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «МП Юлія»- 4 894848,33грн. з ПДВ;
№2 – Виробничо-комерційне підприємство «Спецстрой» у формі товариства з обмеженою відповідальністю - 5 049 988, 57 грн з ПДВ;
№3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «МУР» - 5 139397,00 грн . з ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: Пропозицію конкурсних торгів №1Товариства з обмеженою відповідальністю «МП Юлія» відхилено згідно вимог ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI із змінами, як таку, що  не відповідає умовам документації конкурсних торгів (зі змінами)  на  закупівлю робіт - Будівництво мережі каналізації вулиць мікрорайону «Старе місто» (квартальні комітети «Зоряний», «Лівобережний», «Царина», «Поділля») – ІІІ етап
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
 найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 5 049 988, 57 грн з ПДВ;
 найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 5 139397,00 грн. з ПДВ
 номер №2  та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
 5 049 988, 57 грн з ПДВ; 
(цифрами)
(п’ять мільйонів сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 57 копійок)з ПДВ
                            (словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: ): 09.04.2013р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Виробничо-комерційне підприємство «Спецстрой» у формі товариства з обмеженою відповідальністю»;
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 01273485;
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 21011, м. Вінниця, І-й Індустріальний пров.,3, тел.:(0432) 27-06-50, факс:(0432) 27-06-50
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 26.04.2013р. 5 049 988, 57 грн з ПДВ
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення:
12.2. Причини:
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
№1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «МП Юлія»
№2 – Виробничо-комерційне підприємство «Спецстрой» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
№3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «МУР»
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
№1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «МП Юлія»
№2 – Виробничо-комерційне підприємство «Спецстрой» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
№3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «МУР»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
№2 Виробничо-комерційне підприємство «Спецстрой» у формі товариства з обмеженою відповідальністю»- ціна – 90 балів, умови оплати – 10 балів, загальна кількість балів 100 балів;
№1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «МУР»  - ціна – 88,4 бали, умови оплати – 5 балів, загальна кількість балів – 93,4 балів.
15. Склад      комітету       з       конкурсних       торгів:
Пурдик Г.Н. - Заступник директора,  начальник відділу департаменту міського господарства;                                                  
Кочеткова Н.І. - Начальник відділу, головний бухгалтер департаменту міського господарства;                                    
Ільніцька В.В. - Заступник начальника відділу реформування та розвитку об’єктів благоустрою департаменту міського господарства;                                         
Місецький В.Ю. -    Головний спеціаліст відділу реформування та розвитку житлово-комунального господарства та енергетики департаменту міського господарства;
 
Голова комітету з конкурсних торгів –
директор департаменту                                                                  В.М. Броварник