Департамент капітального будівництва: Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт за державні кошти №12 від 27.11.2012р. Предмет закупівлі – Завершення робіт по центру адміністративних і соціальних послуг по вул.50-річчя Перемоги,7 в м.Вінниці - реконструкція
Керування дозволамиКерування дозволами

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт за державні кошти №12 від 27.11.2012р. Предмет закупівлі – Завершення робіт по центру адміністративних і соціальних послуг по вул.50-річчя Перемоги,7 в м.Вінниці - реконструкція

1. Замовник:Держ закупівлі 1.jpg
1.1. Найменування: Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03084204
1.3. Місцезнаходження: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 34/А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв′язок з учасниками (прізвище, ім′я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазаначенням коду міжміського телефонного зв′язку, е-mail) – Гапоненко Валерій Павлович – заступник директора департаменту,  м. Вінниця, вул.  Пирогова,34/А   телефон   (0432)67-17-09,  телефакс (0432) 59-20-71, е-mаil (kapbud@i.ua)
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент  капітального будівництва Вінницької міської  ради, ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ – 03084204

2. Джерело фінансування закупівлі: міський та державний бюджети

3.  Предмет закупівлі:
3.1. Найменування – Завершення робіт по центру адміністративних і соціальних послуг по вул. 50-річчя Перемоги,7 в м. Вінниці -  реконструкція
3.2. Кількість товару або обсяг виконаних  робіт чи надання послуг – 1013,7м2м2
3.3. Місце поставки товарів,  виконання  робіт чи надання послуг – м. Вінниця
3.4. Строк поставки товарів,  виконання  робіт чи надання послуг – 2012р.
 
4. Поцедура закупівлі – відкриті торги
 
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася  інформація про закупівлю - www. tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю ( у разі такого розміщення) - www.vmr.gov.ua.
5.3. Дата оприлюднення  та номер оголошення про проведення  процедури закупівлі, опублікованого в державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу – 01.10.2012р., оголошення №296536  “Вісник державних закупівель“.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( випадках передбачених Законом) –
5.5. Дата оприлюднення  та номер повідомлення про акцепт  пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу – 05.11.2012р., оголошення №314311  “Вісник державних закупівель“.
5.6. Дата оприлюднення  та номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу – 26.11.2012р., оголошення №324317 “Вісник державних закупівель“.
5.7. Дата оприлюднення та номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( випадках передбачених Законом) –
 
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі – 2(дві)
6.2. Найменування:
- Приватне підприємство  ″Стандарт МСМ″ ;
код за ЄДРПОУ – 36916252;
  адреса -  22000, м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука,46;
- Приватне підприємство "СІМБІЛД";
 код за ЄДРПОУ-33380790,
 адреса - 21050, м. Вінниця, вул. Володарського,39А/2;

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1.Строк подання пропозицій  конкурсних торгів (дата і час) – 31.10.2012р. до 10.00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів ( дата і час) – 31.10.2012р. о 12.15 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – 2(дві)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі ( у разі застосування процедури двохступеневих торгів –
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної  пропозиції конкурсних торгів:
-  Приватне підприємство  ″Стандарт МСМ″   - ціна 2078828,00 грн.;
- Приватне підприємство "СІМБІЛД" - ціна 1999783,20 грн..
7.6. Перелік відхилення пропозицій конкурсних торгів, обгрунтування підстав відхилення
 
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни  пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна  пропозиції  конкурсних торгів (з ПДВ) 1999783,20 грн.
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ) 2078828,00 грн.
номер 1(один) та ціна акцептованої  пропозиції конкурсних торгів( з ПДВ) 1999783,20 грн.
словами  (Один  мільйон дев’ятсот дев’яносто дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три  грн. 20 коп., в т.ч. ПДВ)
8.2.  Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів – 31.10.2012р.
 
9.  Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупвілю:
9.1. Найменування -  Приватне підприємство "СІМБІЛД"; 
9.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 33380790;
9.3. Місцезнаходження ( для юридичної особи) та місце проживання/реєстрація ( для фізичної особи), телефон, телефакс  -  21050,   м. Вінниця,   вул.  Володарського,39А/2,   телефакс – (0432)61-50-46.
 
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з ПДВ) – 19.11.2012р.,   ціна – 1999783,20 грн., словами (Один  мільйон дев’ятсот дев’яносто дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три  грн. 20 коп., в т.ч. ПДВ)
 
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю ( якщо таке мало місце)
 
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідності до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, становлених статтею 17  Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників    кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам – Приватне підприємство ″Стандарт МСМ″,  Приватне підприємство "СІМБІЛД".   
13.2. Перелік учасників, які не подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або надані документи  не відповідають встановленим законодавством вимогам –
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону - Приватне підприємство ″Стандарт МСМ″,  Приватне підприємство "СІМБІЛД".   
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника -
 
14. Інша інформація (в тому числі обгрунтування застосування скороченої процедури):
- стислий виклад критерій порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів – ціна – 100 балів;
 -  Приватне підприємство ″Стандарт МСМ″  – 96 балів; 
- Приватне підприємство "СІМБІЛД"  - 100 балів;   
 - визначення переможця процедури закупівлі  - Приватне підприємство "СІМБІЛД" - 100 балів.

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Гапоненко В.П. – заступник директора департаменту
Слободяник С.М. – головний спеціаліст відділу інженерної підготовки
Ткаченко Т.П.. – завідуюча сектором обліку  відділу обліку та звітності
Кохан Н. І.– начальник фінансово-договірного відділу
Гульченко Л. В. - головний спеціаліст технічного нагляду та виробництва
 
16. Голова комітету з конкурсних торгів
 
Заступник директор департаменту капітального
будівництва Вінницької міської ради      Валерій Гапоненко