Керування дозволамиКерування дозволами

Співпраця з викривачами

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) викривач – це фізична особа, яка:

-володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень – фактичними даними, а саме про обставини правопорушення, місце і час його вчинення та особу, яка вчинила правопорушення;

-переконана у достовірності цієї інформації;

-отримала цю інформацію під час трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, особа не може вважатися викривачем, і уповноважений антикорупційний орган не може розглядати повідомлення від неї, а відповідне звернення від особи буде розглядатися з урахуванням вимог Закону України «Про звернення громадян».

Повідомити інформацію про корупційні порушення можна спеціальними каналами:

внутрішніми – керівнику або уповноваженому підрозділу чи особі органу або юридичної особи, де викривач працює;

регулярними – спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, органам досудового розслідування, органам, відповідальним за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншим державним органам, установам, організаціям;

зовнішніми – через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо.