Керування дозволамиКерування дозволами

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів

Відповідно до  ст. 29 Закону  зовнішнє регулювання конфлікту інтересів здійснюється наступним шляхом:

  1. усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
  2. застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
  3. обмеження доступу особи до певної інформації;
  4. перегляд обсягу службових повноважень особи;
  5. переведення особи на іншу посаду;
  6. звільнення особи.

З метою формування єдиного підходу до дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції як невід'ємної складової запобігання вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень,  Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції розробило методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. (Методичні рекомендації)