Керування дозволамиКерування дозволами

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів - це конфлікт між публічно-правовими обов'язками і приватними інтересами державної посадової особи, за якого її приватні інтереси, котрі випливають з її положення як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов'язків або функцій.

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (ст.1 Закону).

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  

(рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 року № 839)

№ 839 Метод рек (конфлікт інтересів).pdf№ 839 Метод рек (конфлікт інтересів).pdf


Правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсу та членами конкурсної комісії надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Вінниці

Виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції та їх взаємодія з цих питань з НАЗК

 Врегулювання конфлікту інтересів.pdfВрегулювання конфлікту інтересів.pdf

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання пов'язаних із ним та інших обмежень (методичні рекомендації)

 Методичні рекомендації Врегулювання конфлікту інтересів.pdfМетодичні рекомендації Врегулювання конфлікту інтересів.pdf