Оголошення про громадські обговорення: Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку «Коригування детального плану частини території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці, проектною об’їзною дорогою у м. Вінниці»
Керування дозволамиКерування дозволами

Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку «Коригування детального плану частини території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе  на село Шкуринці, проектною об’їзною дорогою у м. Вінниці»

  1. Повна назва документа державного планування:  «Коригування детального плану частини території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе  на село Шкуринці, проектною об'їзною дорогою у м. Вінниці» розроблено на підставі Рішення  Вінницької міської ради «Про розроблення містобудівної документації»   № 2121 від 27.12 .2019 року. В звіті про стратегічну екологічну оцінку коригування детального плану території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе  на село Шкуринці, проектною об'їзною дорогою у м. Вінниці ,проведена   оцінка впливу параметрів забудови та ландшафтної організації території   на складові довкілля  (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров'я та добробут населення (соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).
  2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:   Вінницька  міська  рада.
  3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

       а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення  починається  з  20 листопада    2020 року   та триває  до 21   грудня    2020 р.images.jfif

       б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості  надаються:у письмовому вигляді - особисто або через уповноваженого представника  із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника; у електронному вигляді .

       в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): - не плануються .

        г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування : Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради за адресою : 21050  м. Вінниця,  вул. Пушкіна , буд. 38 ,каб.8 . тел: 0432-672276, E-Mail адреса: samoilenko@vmr.gov.ua . Відповідальний за організацію розгляду – начальник відділу просторового розвитку Департаменту архітектури та містобудування ВМР Самойленко Ю.С.

        ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради за адресою : 21050  м. Вінниця,  вул. Пушкіна , буд. 38 ,каб.8 . тел: 0432-672276 ,E-Mail адреса: samoilenko@vmr.gov.ua  або письмово у відділ звернень Вінницької міської ради  за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 59. Строки подання зауваженнь та пропозицій : до 21 грудня     2020 року включно. Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

         д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:

         Офіційні веб - сайти Міністерства екології та природних ресурсів України( menr.gov.ua), Вінницької обласної державної адміністрації  ( www.vin.gov.ua) та Головне управління статистики у Вінницької  області.( www.vn.ukrstat.gov.ua/).

       4 .  Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа ержавного планування:- транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводились.

 Звіт СЕО з додаткками.pdfЗвіт СЕО з додаткками.pdf

ДПТ.ПЗ Сабарів.pdfДПТ.ПЗ Сабарів.pdf

ТОМ 1 Сабарів початок.pdfТОМ 1 Сабарів початок.pdf