Оголошення про громадські обговорення: Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування
Керування дозволамиКерування дозволами

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повідомляємо про початок громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

NA-Cola-Sept16-NBPic-SustainableCarolina-Resized-bd0c3ef7.jpegЗагальною метою розроблення Програми є покращення стану довкілля на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (далі – ВМОТГ) шляхом пропаганди екологічного способу життя, зменшення об'ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми та зменшення негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля, збільшення кількості та обсягів зелених зон.

Програма спрямована на досягнення національних цілей екологічної політики на території ВМОТГ з урахуванням місцевих особливостей, а також вирішення наявних та попередження виникнення нових екологічних проблем.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки розміщена на офіційному веб-сайті Вінницької міської ради (http://www.vmr.gov.ua) в розділі «Оголошення» та знаходиться у вільному доступі.

Зауваження та пропозиції громадськості до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки приймаються у письмовому та електронному вигляді протягом 15 днів з дня оприлюднення Заяви до департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59,  e-mail: dei@vmr.gov.ua, тел: (0432)59-51-78. Відповідальний за організацію розгляду – Юзвак Світлана Петрівна.

Департамент правової політики та якосіт

Вінницької міської ради