Оголошення про громадські обговорення: Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку
Керування дозволамиКерування дозволами

Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування: Стратегія розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року. В звіті про стратегічну екологічну оцінку, проведена оцінка впливу від реалізації Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров'я та добробут населення (соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Вінницька міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 31 липня 2020 року та триває до 31 серпня 2020 р.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються: у письмовому вигляді - особисто або через уповноваженого представника із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника; у електронному вигляді .

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): - будуть повідомлені додатково .

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування: Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, за адресою: 21050 м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел: 0432-507585, E-mail: VisitVinnytsia@vmr.gov.ua, відповідальний за організацію розгляду – заступник директора, начальник відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради – Данілов Станіслав Васильович

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради, за адресою: 21050 м.Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел: 0432-595155, E-Mail адреса: info@vmr.gov.ua, або письмово у відділ звернень Вінницької міської ради, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59. Строки подання зауважень та пропозицій: до 31 серпня 2020 року включно. Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:

Офіційний вебсайт Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua в розділі «Прозоре місто» – «Громадська участь» – «Громадські слухання».

4 . Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:- транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводились.

Стратегія розвитку туризму м. Вінниця.pdfСтратегія розвитку туризму м. Вінниця.pdf 

Звіт СЕО Вінниця_туризм_4-1_IL.pdfЗвіт СЕО Вінниця_туризм_4-1_IL.pdf

Департамент правової політики та якості

Вінницької міської ради