Оголошення про громадські обговорення: Повідомлення про початок громадського обговорення щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Керування дозволамиКерування дозволами

Повідомлення про початок громадського обговорення щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території, обмеженої вулицями Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І. Богуна та Б.Лук'яновського в м. Вінниця»

1.    Інформація  про замовника:

               Департамент  архітектури  та  містобудування  Вінницької  міської  ради, 21050 м.Вінниця,  вул. Пушкіна , буд. 38  . тел: 0432-672276 ,E-Mail адреса: samoilenko@vmr.gov.ua.

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території «Детальний план території, обмеженої вулицями Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І. Богуна та Б. Лук'яновського в м. Вінниця»  є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об'єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об'єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою :

 • уточнення планувальної організації і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;
 • узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
 • інженерної підготовки території;
 • інженерного забезпечення територій;
 • розміщення об'єктів забудови;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;
 • пожежної безпеки;
 • визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельноїділянки.

  Детальний план території складається з графічних та текстових матеріалів. У графічних матеріалах креслення плану існуючого стану території та основного креслення виконуються на матеріалах топогеодезичної зйомки, актуальність яких підтверджується замовником при наданні завдання на розроблення містобудівної документації.

1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальним планом території, обмеженої вулицями Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І. Богуна та Б. Лук'яновського в м. Вінниця передбачається визначення граничних параметрів об'єкта і допустимого функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також міри, які сприяють охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів.

Види планової діяльності та об'єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені  Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» .Планована діяльність та об'єкти даного ДДП  відносяться до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме :  п.10. ч.3 , ст..3 -інфраструктурні проекти:будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць;

Вибір майданчиків будівництва   проведено з урахуванням розглянутих  варіантів  можливого розміщення техніко-економічних міркувань з урахуванням  найбільш економного використання земель. А також соціально-економічного розвитку району.

Детальний план розробляється з метою уточнення планування територій району, структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території району Визначення всіх планувальних обмежень. Організація транспортного та пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів.

Територія, що розглядається,в межах проекту становить 38,23 га, в тому числі:

 • Територія багатоквартирної житлової забудови – 7,57 га;
 • Територія малоповерхової житлової забудови – 8,99 га;
 • Території громадської забудови – 1,53 га;
 • Виробнича територія – 1,09 га;
 • Територія транспортної інфраструктури – 0,39 га;
 • Територія інженерної інфраструктури 0,043 га;
 • Територія навчального закладу – 2,5 га;
 • Територія ДНЗ – 0,75 га;
 • Територія зелених насаджень загального користування – 5,74 га;
 • Територія зелених насаджень в межах ПЗС – 0,34 га;
 • Територія зелених насаджень в межах СЗЗ – 0,89 га;
 • Розрахункова кількість населення – 2510 тис.чол.;
 • Щільність населення – 205 люд./га;
 • Житловий фонд – 65476 м2;
 • Житлове будівництво – 1216 квартир;
 • Дитячий садок – на 190 місць ;
 • Школа – 33 класи;
 • Територія громадської забудови – 0,11 га;
 • Відкриті площинні споруди – 0,4 га;
 • Площа твердого покриття (проїзди – 7,71 га, тротуари – 1,2 га);
 • Кількість машино-місць – 1255;
 • Територія в межах СЗЗ – 3,36 га;
 • Територія в межах охоронної зони ЛЕП 10кВ 1,21 га.

Територія обмежена з півночі житловою забудовою та вулицею Пестеля, з півдня – вул. Магістратською, житловою та громадською забудовою, з заходу – вул. Б. Лук'яновського та житловою забудовою, зі сходу – вул. Івана Богуна, житловою, виробничою та громадською забудовою.

Прийняті в містобудівній документації рішення ґрунтуються на принципах зміни історичного планування та впорядкування інженерної, транспортної та соціально-культурної інфраструктури міста.

Розвиток даної території передбачає підвищення рівня якості та оптимізацію житлової структури, зокрема будівництво нових багатоквартирних житлових будинків з повним комплексом установ і підприємств обслуговування.

Поверховість – 5-7 поверхів, гранична висота – до 25м. На території планується високий рівень благоустрою та створення зон різного призначення для рекреації та відпочинку. Для забезпечення потреб людей, що будуть мешкати в даному кварталі, товарами повсякденного попиту передбачається влаштування об'єктів торгівлі.

На території проектування передбачається розташування:

- 36 секцій багатоквартирних проектованих житлових будинків. Проектування кожного житлового будинку здійснюватиметься за індивідуальними проектами;

- 1 дошкільний навчальний заклад (дитячий садок на 190 дітей), на ділянці площею 0,75 га. Площа земельної ділянки відповідає нормативній потребі для ДНЗ вказаної потужності згідно вимог ДБН;

- Школа (на 33 класи), на ділянці площею 2,5 га. Площа земельної ділянки відповідає нормативній потребі для школи вказаної потужності згідно вимог ДБН;

- Об'єкти громадського обслуговування та торгівлі на окремій ділянці із автостоянками для відвідувачів;

- Підземні та наземні паркінги для постійного зберігання легкових автомобілів на 1255 машино-місць;

- Рекреаційна зона включає паркову зону, доріжки для пішоходів та велодоріжки, газони, квітники, окремі групи дерев і чагарників.

Планування проектованої території передбачає формування квартальної структури із вулично-дорожньою мережею.

Дитячі майданчики для дітей шкільного і молодшого шкільного віку, розташовуються на території проектування, в межах доступності проектованої території.

Детальний план території під будівництво розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного  використання території, чіткого функціонального зонування. Планувальна структура детального плану визначилася технологією, транспортними зв'язками будівель і споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами.

4. Ймовірні наслідки

Детальний  план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням  взаємозв'язку основних та допоміжних споруд.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування Детального плану території, обмеженої вулицями Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І. Богуна та Б. Лук'яновського в м. Вінниця, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров'я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об'єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров'я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

          Території з природоохоронним статусом- відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – відсутні;

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) -немає.

Вибір майданчика будівництва  проведено  з  урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності

6.    Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. А також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.) та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об'єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

 • інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;
 • статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;
 • -дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
 • дані топографічних та геологічних вишукувань(за їх наявності):;
 • -діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
 • -комп'ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;
 • -іншу доступну інформацію.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об'єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров'я населення;

д) збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з використання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018. та № 425 від 23.12.2018р.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального «Детальний план території, обмеженої вулицями Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І. Богуна та Б. Лук'яновського в м. Вінниця»  подаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника протягом 15 діб з дня оприлюднення у Департаменті архітектури та містобудування Вінницької міської ради, за адресою: 21050  м.Вінниця,  вул. Пушкіна, буд. 38, каб.8. тел: 0432-672276, E-Mail адреса: samoilenko@vmr.gov.ua, або письмово у відділ звернень Вінницької міської ради, за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 59. Відповідальний за організацію розгляду – начальник відділу просторового розвитку Департаменту архітектури та містобудування ВМР Самойленко Ю.С.

Проектний план.jpgПроектний план.jpg

Сзема розташування.jpgСзема розташування.jpg

Департамент правової політики та якості

Вінницької міської ради