Консультативно-дорадчі органи

Правовою основою утворення та діяльності консультативно-дорадчих органів є Конституція України, закони та інші нормативно-правові акти.  Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні справами у сфері життєдіяльності міста, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність виконавчих органів Вінницької міської ради, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

  Метою діяльності консультативно-дорадчих органів є: 
 ·  організація виконання актів органів влади;
 ·  координація діяльності суб'єктів з питань, вирішення яких входить до їх компетенції.

Згідно рішення Вінницької міської ради «Про Регламент виконавчих органів міської ради» від 20.12.2018 р. №2876 виконавчий комітет міської ради для забезпечення здійснення своїх повноважень утворює комісії, ради та інші допоміжні органи, затверджує або змінює їх склад, керує їх роботою.

Засідання утворених виконавчим комітетом міської ради комісій, рад проводиться згідно з їх положенням. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями чи іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів. Протокол засідань комісій, рад та інших дорадчих органів оформляється не пізніше, ніж через 3 дні після засідання. Протоколи засідань оприлюднюються на відповідних сторінках консультативно-дорадчих органів на офіційному сайті міської ради.

►КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ