Консультативно-дорадчі органи

Правовою основою утворення та діяльності консультативно-дорадчих органів є Конституція України, закони та інші нормативно-правові акти.  Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні справами у сфері життєдіяльності міста, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність виконавчих органів Вінницької міської ради, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

  Метою діяльності консультативно-дорадчих органів є: 
 ·  організація виконання актів органів влади;
 ·  координація діяльності суб'єктів з питань, вирішення яких входить до їх компетенції.

Згідно рішення Вінницької міської ради «Про Регламент виконавчих органів міської ради» від 30.01.2020р. №252 виконавчий комітет міської ради для забезпечення здійснення своїх повноважень утворює комісії, ради та інші допоміжні органи, з урахуванням гендерної складової, затверджує або змінює їх склад, керує їх роботою.

Засідання утворених виконавчим комітетом міської ради комісій, рад проводиться згідно з їх положенням. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями чи іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів. Протокол засідань комісій, рад та інших дорадчих органів оформляється не пізніше, ніж через 3 дні після засідання. Протоколи засідань оприлюднюються на відповідних сторінках консультативно-дорадчих органів на офіційному сайті міської ради.

►КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ