Керування дозволамиКерування дозволами

Оприлюднення інформації розпорядниками

Витяг з Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

 1. інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

 2. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

 3. перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

 4. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

 5. інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

 6. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

 7. плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

 8. розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

 9. загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

 10. звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

 11. інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про: 

 • їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

 • прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

 • розклад роботи та графік прийому громадян;

 • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 • перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

 • перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та рганізацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

 • систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

    12. іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.