Акції та події: Прийомна сім’я, як форма сімейного виховання
Керування дозволамиКерування дозволами

Прийомна сім’я, як форма сімейного виховання

Прийомна сім’я, як форма сімейного виховання
Найважливішим для дитини є виховання в сім’ї, але коли це неможливо, то альтернативою біологічній родині може стати прийомна сім’я.
Що таке прийомна сім’я?
Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Який має бути вік кандидатів у прийомні батьки?
На час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім'я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років.
Який термін проживання прийомних дітей в сім’ї?
Прийомні діти виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.
Документи, які подають кандидати у прийомні батьки до органу, який створює прийомну сім’ю
 заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім'ї із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;
 копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
 довідка про склад сім'ї (форма N 3);
 копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
 довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї за останні шість місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);
 довідка про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;
 письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально.
 довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов (належного стану житлового приміщення, необхідної житлової площі, належного санітарного стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, наявності умов для проживання, виховання та розвитку дитини).
Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї
Постановою КМУ від 24 грудня 2019 року № 1101 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» з 01 січня 2020 р. збільшений розмір соціальної допомоги прийомним батькам до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на місяць. Визначено, що для дітей з інвалідністю розмір соціальної допомоги становить 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення, розмір якого збільшено до одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну прийомну дитину. Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей у наступному році.
Якщо Ви відчуваєте в собі сили та бажаєте подарувати шанс на гідне життя дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, звертайтесь до Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою:
м. Вінниця вул. Соборна буд. 50 каб. 417 – 418;
пр. Космонавтів буд. 30 каб. 305 тел: 67-04-60; 56-00-78
Ваші діти чекають саме на Вас!!!!
фото.jpg