Керування дозволамиКерування дозволами

Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021 роки

З ряду об'єктивних та суб'єктивних причин прийняті в Україні нормативні акти у сфері локальної демократії доки не забезпечили в повному обсязі системи правових норм, необхідних для створення і нормального функціонування такого важливого інституту громадянського суспільства, як органи самоорганізації населення.

Зважаючи на неухильне зростання ролі органів самоорганізації населення як складової системи місцевого самоврядування і інституту представлення та задоволення суспільних інтересів членів територіальних громад за місцем проживання, нагальною потребою є деталізація програми розвитку органів самоорганізації населення, чітке визначення мети, завдань, заходів, повноважень, фінансових ресурсів діяльності та розвитку, механізмів  дієвої взаємодії органів самоорганізації населення з органами місцевого самоврядування міста.

Програмою враховуються загальноміські, колективні, соціальні, культурні та побутові інтереси і потреби мешканців міста.

 Враховуючи сучасний стан розвитку системи органів самоорганізації населення в місті Вінниці, наявність реального потенціалу розвитку даного інституту громадянського суспільства, важливість органів самоорганізації населення для сталого розвитку міста, створення Програми розвитку органів самоорганізації населення  міста є необхідністю. Скоординована робота органів місцевого самоврядування міста, депутатів місцевих рад з органами самоорганізації населення дадуть можливість більш повно і якісно спільно вирішувати проблеми населення.

Виконання Програми дозволить продовжити підтримку всієї системи органів самоорганізації населення міста, сприятиме підвищенню рівня обізнаності жителів міста щодо  діяльності органів самоорганізації населення, підвищить ефективність діяльності дозволить залучати кошти жителів приватного сектору для покращення умов їх проживання. Ця Програма покликана створити дієві механізми для вирішення зазначених проблем, а також дасть змогу створити  стабільне якісне підґрунття щодо забезпечення нормального функціонування органів самоорганізації населення міста Вінниці у 2017-2021 роках.

Програма розроблена на виконання стратегічного пріорітету 1 «Формування сильної місцевої громади», цілі 1 «Вінниця- як місто з розвинутим громадянським суспільством» та цілі 3 «Розвиток адміністративних та соціальних послуг, орієнтованих на громадян» Стратегії розвитку «Вінниця – 2020», затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2013р. №1405.

        Мета Програми

Головною метою Програми є створення в місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку і, в першу чергу, більш повного задоволення потреб та інтересів жителів приватного сектору шляхом об'єднання зусиль Вінницької міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення міста.

  Завдання Програми

  Створення правових та організаційно-економічних умов, які б сприяли:

 • максимальному поєднанню інтересів органів самоорганізації населення з інтересами міської влади;
 • стимулювання ініціативи серед суб'єктів органів самоорганізації населення;
 • вирішення екологічних та соціально-побутових питань територіальної громади міста;
 • підвищення ролі органів самоорганізації населення в житті міської громади;
 •  забезпечення органів самоорганізації населення необхідними  нормативно-методичними документами, навчання щодо діяльності органів самоорганізації населення міста, що сприятиме підвищенню правової освіти керівників та активу органів самоорганізації населення;
 • участь представників Асоціації в адміністративній комісії, земельній комісії, конфліктній комісії, комісії з призначення субсидій, комісії БТІ;
 • використання досвіду та потенціалу профільних громадських організацій міста щодо залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку органів самоорганізації населення міста (отримання грантів на їх комп'ютеризацію, навчання, інше), що забезпечить належний рівень виконання органами самоорганізації населення власних та делегованих повноважень.

   
  Головний розробник Програми: Асоціація органів самоорганізації населення міста Вінниці.

  Виконавці та співвиконавці Програми: виконавчий комітет Вінницької міської ради, Асоціація органів самоорганізації населення міста Вінниці, органи самоорганізації населення міста Вінниці (квартальні комітети та комітети мікрорайонів), мешканці міста.

  Заходи на виконання Програми

            1. Охорона навколишнього природного середовища:
 • проведення заходів щодо недопущення утворення стихійних звалищ, інших місць утворень сміття;
 • проведення робіт з озеленення територій мікрорайонів приватного сектору;
 • утримання в належному санітарному стані садиб, дворів, вулиць, площ,   парканів, кладовищ, пам'тних знаків;
 • організація на добровільних засадах участі населення у двомісячнику      санітарної очистки зелених зон та скверів;
 • участь органів самоорганізації населення в робочих групах по контролю за дотриманням населенням приватного сектору Правил благоустрою м.Вінниці щодо складування будівельних матеріалів, вивіз ТПВ, покосу трави, заборону спалювання відходів рослинного походження та інших порушень у сфері благоустрою.

  2.   Благоустрій приватного сектору:
 • проведення роз'яснювальної роботи на повуличних зборах з мешканцями приватного сектору щодо їх дольової участі у співфінансуванні проектів по каналізуванню, водопостачанню та асфальтуванню вулиць 50/50%;
 • залучення підприємств, організації, закладів розташованих на території комітетів, для надання фінансової допомоги для проведення благоустрою; 
 • залучення населення до проведення робіт з благоустрою, озеленення та        утримання у належному санітарному стані прибудинкових територій;
 • сприяння укладенню угод населенням приватного сектору на вивіз ТПВ в тому числі на приєднаних територіях.

  3.  Пропаганда і збереження культурної спадщини:
 • надання допомоги навчальним закладам, закладам та організаціям культури у проведенні культурно-освітньої роботи;
 • сприяння розвитку художньої творчості населення;
 • організація та проведення щорічного міського конкурсу «Зразкова  садиба»;
 • збереження традицій та звичаїв народної культури, співпраця з народними та аматорськими колективами;
 • сприяння охороні пам'яток історії та культури;
 • участь у святкуванні народних свят та обрядів ( Різдво Христове, Водохреша, Великдень, Івана Купала та інших).

   
  4.  Зміцнення фізичної культури і спорту:
 • надання допомоги закладам та організаціям фізичної культури і спорту у проведенні спортивно-оздоровчої та виховної роботи;
 • контроль за санітарним станом спортивних та дитячих майданчиків.

  5.  Організація допомоги мешканцям приватного сектору міста:
 • організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та іншим пільговим категоріям населення;
 • організація допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування;
 • вшанування ветеранів війни, ветеранів праці та активістів органів самоорганізації населення.

  6.  Господарська діяльність:
 • капітальний та поточний ремонт доріг, тротуарів, східців;
 • капітальний та поточний ремонт криниць загального користування;
 • поточний ремонт приміщень для прийому громадян;
 • поточний ремонт посадочних павільйонів на зупинках  громадського транспорту;
 • покіс трави на магістральних вулицях;
 • обрізка та знесення аварійних дерев, кущів;
 • ліквідація та попередження утворення стихійних сміттєзвалищ;
 • інформування департаменту комунального господарства та благоустрою про хід виконання Програми зовнішнього освітлення вулиць (завершення робіт та подальший контроль);
 • виготовлення показчиків вулиць;
 • придбання матеріалів для обладнання спортивних  та дитячих майданчиків;
 • придбання меблів та оргтехніки для облаштування місць прийому    громадян  та апарату Асоціації;
 • виготовлення поліграфічної продукції для ведення діловодства органів самоорганізації населення та інформування мешканців приватного сектору;
 • придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів для обслуговування     автомобіля Асоціації (оперативне реагування на звернення громадян, прийняття  участі у повуличних зборах та мобільних групах).

   

  7. Надання адміністративних послуг орієнтованих на громадян:
 • забезпечення надання адміністративних послуг жителям приватної забудови міста на вирішення питань соціально-економічного характеру та культурного розвитку територіальних громад на безоплатній основі;.
 • здійснення системного контролю з питань особистого прийому громадян з урахуванням територіальної доступності.

 • 8.Формування сильної місцевої громади:
 • забезпечення практики інформування територіальної громади міста з приводу діяльності органів самоорганізації населення мікрорайонів міста та залучення їх до обговорення актуальних питань життєдіяльності;
 • створення належних умов для жителів у вирішенні питань місцевого значення та представлення їх інтересів в органах виконавчої влади.


  9.  Інші заходи, які направлені на виконання Закону України «Про органи самоорганізації населення». 

  Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, згідно з чинним законодавством. 

  Кошти бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади можуть бути направлені на:
   
 • утримання квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів включаючи   виплату заробітної плати штатним працівникам (головам та секретарям квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів), нарахування на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних та інших послуг, придбання обладнання  та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт займаного приміщення та інші видатки;

   
 • утримання Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці включаючи заробітну плату штатних працівників (заступник голови Асоціації, головний бухгалтер, бухгалтер, головний спеціаліст з питань реагування на звернення громадян, головний спеціаліст з питань екології та санітарного стану приватного сектору, головний спеціаліст по роботі з підрядними організаціями 0,5 ставки, оператор комп'ютерного набору   0,5 ставки, водій, прибиральниця 0,25 ставки),  нарахування на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних та інших послуг, придбання обладнання та предметів довгострокового користування включаючи автотранспорт, капітальний  ремонт займаного приміщення та інші видатки;
 • здійснення квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів поточних та капітальних видатків на утримання місць загального користування в приватному секторі міста, а саме: капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів, капітальний та поточний ремонт криниць загального користування, покіс трави на магістральних вулицях, знесення аварійних дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, ремонт приміщень для прийому громадян, виготовлення показчиків вулиць, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, надання адміністративних послуг громадянам та інші видатки.

  Таким чином, реалізація Програми надасть змогу відпрацювати та впровадити в практику найбільш ефективні механізми взаємодії органів самоорганізації населення між собою, з органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями різних форм власності, забезпечити реальну можливість участі громадян у вирішенні місцевих проблем, у захисті своїх інтересів, і тим самим, встановити в місті атмосферу взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами самоорганізації населення і міською територіальною громадою.


  №494 18-11-2016.pdf№494 18-11-2016.pdf
  ​ Рішення про затвердженя Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021роки.
  №1513 25-01-2019.pdf№1513 25-01-2019.pdf
  Рішення про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2016 року за № 494 "Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021 роки".
  №948 24-11-2017.pdf№948 24-11-2017.pdf
  Про діяльність органів саммоорганізації населення у 2017р. та звіт про хід виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2020 роки.
  №1449 30-11-2018.pdf№1449 30-11-2018.pdf
  Про діяльність органів самоорганізації населення у 2018р. та звіт про хід виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці на 2017-2021 роки.
  № 2051 29-11-2019 Про діяльність ОСН за 2019 рік.pdf№ 2051 29-11-2019 Про діяльність ОСН за 2019 рік.pdf
  Про діяльність органів самоорганізації населення у 2019р. та звіт про хід виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці на 2017-2021 роки.