Керування дозволамиКерування дозволами

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності МКП – РГ "Вінницька газета"

За останні три роки аудит не проводився.