Керування дозволамиКерування дозволами

Основні види діяльності та послуги КП «Агенція просторового розвитку»

Згідно статуту підприємства КП "Агенція просторового розвитку":

Проводить обстеження та дослідження об'єктів потенціальних інвестицій, аналіз та дослідження міських територій, збирає та готує аналітичну інформацію.

Розробляє пропозиції щодо почергового освоєння територій, визначених Комплексною стратегією міського транспорту і просторового розвитку.

Розробляє інвестиційні проекти із залученням бюджетних та інвесторських ресурсів в тому числі міжнародних організацій.

Виконує підтримку інформаційного ресурсу інвестиційної привабливості та потенціалу міста в галузі просторового розвитку.

Виконує прогноз щодо впливу об'єктів будівництва на міське середовище, розвинення позитивних результатів.

Розробляє пропозиції щодо урбандизайну міського середовища  на окремих територіях.

Готує аналітичні звіти щодо просторового розвитку міста.

Розробляє проекти нормативно-правових актів із питань розвитку територій.

Забезпечує поширення інформації та популяризацію власної діяльності і перспективних напрямків розвитку міста.