Керування дозволамиКерування дозволами

Головний лікар

СОРОЧАН Олександр Павлович

Головний державний санітарний лікар м. Вінниця

СОРОЧАН Олександр Павлович.jpgНародився 18 липня 1970 року в м. Вінниця.

Закінчив Національний медичний універ­ситет ім. О.О. Богомольця, Академію держав­ного управління при Президентові України (2004 р.) та Одеську національну юридичну академію (2006 р.). Навчається в аспірантурі.Після проходження інтернатури працював лікарем з гігієни харчування Вінницької районної санепідстанції.

У листопаді 1996 року призначений голов­ним державним санітарним лікарем Вінниць­кого району, а в жовтні 2002 року - головним державним санітарним лікарем м. Вінниця. За особистий вклад в організацію та здійснення заходів по забезпеченню санітар­ного та епідемічного благополуччя населення неодноразово відзначався почесними грамо­тами головного державного санітарного ліка­ря Вінницької області, нагороджений Почес­ною грамотою обласної державної адмі­ністрації та Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України.