Керування дозволамиКерування дозволами

Пріоритетні завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління

Пенсійного фонду України

в місті Вінниці

28.03.2018 №37

 

Пріоритетні напрями роботи

Управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці на 2018 рік

 

№ завданняЗміст завданняВідповідальні за виконанняТермін виконанняПримітка
1.      Наповнення бюджету та цільове використання коштів управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці та організація роботи з надходження доходів

1.1Проведення роботи по розробленню, затвердженню кошторису та помісячного розпису доходів та видатків управління 2018 року.

Заступники начальника управління,

начальники відділів,

Расько О.М.

Лютий-березень 
1.2Забезпечення дотримання установлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку

Расько О.М.

 

Протягом року 
1.3Здійснення постійного контролю за забезпечення ефективного, результативного, цільового та економного використання коштів

Расько О.М.

 

Протягом року 
1.4Проведення щомісячного аналізу фонду оплати праці для ефективного використання

Расько О.М.

 

Протягом року 
1.5Складання та подання звітності до контролюючих органів та ГУ ПФУ у Вінницькій області

Расько О.М.

 

Протягом року 
1.6Організація роботи по складанню проекту кошторису та прогнозованих показників бюджету на 2019-2021 роки

Расько О.М.

 

Липень-серпень 
1.7Планування власних надходжень та безумовне виконання планових показників

Расько О.М.

Сакало Т.В.

Протягом року 
1.8Ведення обліку та забезпечення надходжень по сплаті внесків, які адмініструє Пенсійний фонд; відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій, фінансових санкцій, інших платежів до бюджету фонду

Расько О.М.

Сакало Т.В.

Протягом року 
1.9Зменшення кількості підприємств-боржників та суми заборгованості, в тому числі тих, що перебувають в процедурі банкрутства

Расько О.М.

Сакало Т.В.,

Цимбалюк Г.С.

Протягом року 
1.10Стягнення несплачених сум заборгованості з платежів до Пенсійного фонду та співпраця з органами Державної фіскальної служби з питань обміну інформацією про надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.10.2013 р.

Расько О.М.

Сакало Т.В.,

Цимбалюк Г.С.

Протягом року 
1.11Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, соціальними партнерами, підприємствами, установами, організаціями з питань легалізації та детінізації зарплати, надання інформації відповідним органам щодо осіб, яким організації виплачують заробітну плату нижче встановленого мінімального розміру для подальшого реагування

Расько О.М.

Сакало Т.В.,

Цимбалюк Г.С.

Протягом року 
1.12Вжиття заходів щодо зарахування страхового стажу особам відповідно до норм чинного законодавства

Расько О.М.

Сакало Т.В.,

Цимбалюк Г.С.

Протягом року 
1.13Підвищення професійного рівня спеціалістів відділу шляхом самоосвіти

Расько О.М.

 

Протягом року 
2.      Організація роботи з прийому громадян в умовах запровадження
централізованої системи призначення та виплати пенсій ​ ​ ​ ​ ​
2.1Виконання завдань, покладених на відділ, в тому числі на сектор комунікацій та обробки звернень громадянШайдаюк І.В. ​Протягом року 
2.2Продовження роботи по прийому громадян в умовах запровадження централізованої системи призначення та виплати пенсійШайдаюк І.В. ​Протягом року 
2.3Підвищення рівня надання послугШайдаюк І.В. ​Протягом року 
2.4Надання якісного та найбільш повного переліку послуг в Агентських пунктах обслуговування громадянШайдаюк І.В. ​Протягом року 
3.      Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного законодавства ​ ​ ​ ​ ​
3.1 Реалізація завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 №672

Котяк Т.О.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.,

Гаврилюк В.П.,

Благодатських О.В.

Протягом року 
3.2Забезпечення проведення своєчасного призначення та перерахунків пенсій, у зв`язку із змінами у законодавстві та за заявами про їх виконання у строки, визначені законом, забезпечення додержання норм пенсійного законодавства

Котяк Т.О.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.

Протягом року 
3.3Забезпечення якісного стану баз даних одержувачів пенсій

Котяк Т.О.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.,

Гаврилюк В.П.,

Благодатських О.В.,

Франкевич Є.А.

Протягом року 
3.4Забезпечення опрацювання пенсійної документації, нарахування пенсій в Централізованій підсистемі «Призначення та виплати пенсій» ІКІС ПФУ та своєчасне призначення, проведення перерахунків пенсій громадянам міста Вінниці

Котяк Т.О.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.,

Франкевич Є.А.

Протягом року 
3.5Моніторинг стану опрацювання документів, що надані для призначення та перерахунку пенсій;  забезпечення опрацювання пенсійних справ з особливістю «85» - відсутня інформація про сплату внесків

Котяк Т.О.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.

Щокварталу 
3.6Забезпечення своєчасного опрацювання пенсійних справ, які є «кандидатами» на індивідуально-масовий перерахунок з уточненням показників середньої зарплати у галузях економіки України та справ, зазначених в протоколі контролю, як таких, що містять помилкові записи

Котяк Т.О.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.

При необхідності, після масових перерахунків пенсій. 
3.7Забезпечення своєчасності взяття на облік та виплати пенсій внутрішньо-переміщеним особам

Котяк Т.О.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.,

Гаврилюк В.П.,

Благодатських О.В.

Протягом року 
3.8Забезпечення додержання норм пенсійного законодавства при виплаті пенсій та забезпечення стовідсоткового обліку і контролю за виплатою пенсій

Гаврилюк В.П.,

Благодатських О.В.

Протягом року 
3.9Забезпечення своєчасного стовідсоткового опрацювання списків працюючих пенсіонерів з метою зменшення сум переплат пенсій

Гаврилюк В.П.,

Благодатських О.В.

Протягом року 
3.10Підвищення ефективності роботи в частині опрацювання документів, що надходять до відділу з виплати пенсій

Гаврилюк В.П.,

Благодатських О.В.

Протягом року 
4.      Організація роботи з ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем ​ ​ ​ ​ ​
4.1Виправлення помилок, виявлених в результаті верифікації Реєстру застрахованих осібФранкевич Є.А. ​Протягом року 
4.2Забезпечення контролю за станом завантаження звітності до бази СПОВ та аналіз завантаженої інформації даних про застрахованих осібФранкевич Є.А. ​Протягом року 
4.3Посилення моніторингу місячної звітності страхувальників для виявлення порушень законодавства про працюФранкевич Є.А. ​Щомісяця 
4.4Забезпечити ведення належного Реєстру застрахованих осіб, виправлення виявлених помилок та надання інформації відповідно до законодавстваФранкевич Є.А. ​Протягом року 
4.5Забезпечення обробки первинної звітності страхувальників до веб-системи СПОВ-Р за період 2000-2009 роківФранкевич Є.А. ​Протягом року 
4.6Посилення, в межах своїх повноважень, інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо змін у законодавстві, легалізації заробітної плати та залучення користувачів на Веб-портал ПФУФранкевич Є.А. ​Протягом року 
5.      Запровадження, функціонування та розвиток інформаційних технологій в управлінні ​ ​ ​ ​ ​

5.1

 

Проведення своєчасного нарахування за допомогою програмно-технологічного комплексу ІКІС ПФУ

Франкевич Є.А.,

Вострухов Г.М.

Щомісячно 
5.2Впровадження електронного документообігу

Франкевич Є.А.,

Вострухов Г.М.,

Карабіньовська А.О.,

Расько О.М.

Протягом року 
5.3Організація оцифрування архіву пенсійних справ з використанням всіх можливостей програмного забезпечення

Карабіньовська А.О.,

Франкевич Є.А.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.

Протягом другого півріччя 
5.7Продовжити роботу щодо закупівель через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO»

Бондар В.І.

Бородій Ю.В.,

Расько О.М.,

Карабіньовська А.О.,

Цимбалюк Г.С.

Протягом року 
6.      Удосконалення системи стимулювання  професійного зростання
та отримання високих результатів діяльності персоналу ​ ​ ​ ​ ​
6.1Забезпечення дотримання норм чинного законодавства при прийнятті на державну службу та просування по ній

Заступники начальника управління

Начальники відділів

Бородій Е.Г.

Протягом року 
6.2Вивчення особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців під час проведення співбесід

Заступники начальника управління

Начальники відділів

Бородій Е.Г.

Протягом року 
6.3Здійснення  своєчасного та об'єктивного проведення спец перевірок осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та перевірок, згідно вимог Закону України «Про очищення влади»Бородій Е.Г. ​Протягом року 
6.4Підвищення професійної компетентності державних службовців, вдосконалення системи професійного внутрішнього навчання

Заступники начальника управління

Начальники відділів

Бородій Е.Г.

Протягом року 
6.5

Підтримка людських відносин, корпоративної культури та організаційного клімату шляхом:

  • відзначення кращих працівників управління (відомчі нагороди, грамоти, подяки);
  • направлення державних службовців управління для участі у Всеукраїнських конкурсах «Кращий державний службовець», «Молода людина року»;
  • проведення анкетування з працівниками управління на різну тематику.

Заступники начальника управління

Начальники відділів

Бородій Е.Г.

 

 

Протягом року

 

II квартал

 

 

Протягом року

 
6.6Направлення працівників управління на семінари, курси підвищення кваліфікації, які проводяться в головному управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області та Центрі підвищення кваліфікації державних службовців

Заступники начальника управління

Начальники відділів

Бородій Е.Г.

Протягом року 
6.7Забезпечення організацій своєчасного подання Е-декларацій за минулий рік державними службовцями управління та особами, які припиняють державну службу

Заступники начальника управління

Начальники відділів

Бородій Е.Г.

До 1 квітня 2018 року 
6.8Організація проведення спільних нарад, навчань, семінарів для працівників різних структурних підрозділів

Заступники начальника управління

Начальники відділів

Бородій Е.Г.,

Карабіньовська А.О.

Протягом року згідно пропозицій начальників відділів 
6.9Організація та проведення тестувань, працівників управління на знання норм чинного законодавства з урахуванням специфіки та функціональних повноважень структурних підрозділів

Начальники відділів

Бородій Е.Г.

Протягом року згідно пропозицій начальників відділів (при зміні законодавства) 
7.      Організація діловодства та матеріально-технічного забезпечення
управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці ​ ​ ​ ​ ​
7.1

Організація в управлінні ведення загального діловодства, здійснення приймання, реєстрації та передачі за призначенням вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції;

Забезпечення контролю за виконанням документів шляхом попереднього інформування виконавців про терміни виконання

Карабіньовська А.О. ​Протягом року 
7.2Упорядкування архіву управлінняКарабіньовська А.О. ​Протягом року 
7.3Забезпечення охорони  та пожежної безпеки службових приміщень управління

Бондар В.І.,

Карабіньовська А.О.

Протягом року 
7.4Здійснення своєчасного огляду стану та проведення поточного ремонту меблів та обладнання

Карабіньовська А.О.

 

Протягом року 
7.5Організація технічного обслуговування та ремонту службового автомобіляКарабіньовська А.О. ​Протягом року 
8.      Забезпечення організаційно-інформаційної роботи,
проведення консультацій з громадськістю ​ ​ ​ ​ ​
8.1Посилення інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо діяльності управління

Карабіньовська А.О.,

Начальники відділів

Протягом року 
8.2Виготовлення оновленого довідника з узагальненою інформацією управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці для відвідувачів, буклетів щодо легалізації заробітної плати, нової системи обслуговування громадян, Веб-порталу ПФУ тощоКарабіньовська А.О. ​Січень-лютий 
8.3В рамках акції «Молодь Вінниччини за легальну зайнятість», запроваджену головним управлінням Пенсійного фонду у Вінницькій області, провести широкомасштабну роз`яснювальну роботу серед молоді, громадських організацій, установКарабіньовська А.О. ​Протягом року 
8.4Організація проведення флешмобів із залученням активу прогресивної молоді з метою висвітлення актуальності проблеми легальної зайнятості.Карабіньовська А.О. ​1 раз в півріччя 
8.5Налагодження співпраці по наданню консультацій студентам юридичного факультету університету «Україна» з питань діючого законодавства на заняттях «Школа майбутнього пенсіонера».Карабіньовська А.О. ​Протягом року 
8.6Забезпечити участь фахівців управління у заняттях «Школи комп'ютерної грамотності» при бібліотеці ім. Тімірязєва.Карабіньовська А.О. ​Протягом року 
8.7Забезпечити проведення постійно діючих занять «Школа майбутнього пенсіонера».

Котяк Т.О.,

Байша Т.А.,

Гуцаленко Н.Г.,

Франкевич Є.А.

Щотижнево згідно з графіка 
8.8Посилити в межах своїх повноважень роз'яснювальну роботу із страхувальниками про повторне подання звітів, які мають статус «помилка завантаження» та інформація про застрахованих осіб, не завантажена в ДРЗДСС.Франкевич Є.А. ​Щомісячно 
8.9Надання інформації до адміністративно-господарського відділу для проведення роз'яснювальної роботи через друковані та електронні ЗМІ .

Начальники відділів

Карабіньовська А.О.

Протягом року 
8.10Забезпечення висвітлення заходів управління щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в установі в ЗМІ та на веб-сайтах органів місцевого самоврядування.

Котяк Т.О.,

Карабіньовська А.О.

Протягом року 
8.11Проведення моніторингу та інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо легалізації заробітної плати

Сакало Т.В.,

Карабіньовська А.О.,

Начальники відділів

Щомісяця 
9.      Запобігання та протидія корупції ​ ​ ​ ​ ​
9.1Забезпечення надання методичної допомоги структурним підрозділам з питань організації своєчасного подання  державними службовцями е-декларацій.Бородій Е.Г. ​До 1 квітня 2018 року 
9.2
Забезпечити контроль за договірною та наказовою діяльністю управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці.
Цимбалюк Г.С. ​

Протягом року
 

Начальник адміністративно-господарського відділу                                          А.О. Карабіньовська