Керування дозволамиКерування дозволами

Винагороди керівника та членів наглядової ради МКП «Адміністративно-технічний центр»

​О​​плата праці начальника міського комунального підприємства «Адміністративно-технічний центр» здійснюється на підставі Розпорядження міського голови від 15.11.2016 року № 1018-О та у відповідності до укладеного «Контракту з керівником установи, що є в комунальній власності» №28.​

Розділо​м 3 Контракту передбачені умови матеріального забезпечення Керівника.

За виконання обов'язків, передбачених контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з:

  • ​посадового окладу у кратності 1,9 мінімальних посадових окладів працівника основної професії, визначеного у колективному договорі; 

  • ​​​премії за підсумками роботи за квартал розмірі до 3-х посадових окладів відповідно до умов преміювання та диференційованих показників та розміру деприміювання за окремим наказом директора департаменту міського господарства міської ради.  

У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни премія зменшується або не виплачується в повному обсязі у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення. 

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія та винагорода не нараховується.

Крім того Керівнику можуть виплачуватись: винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку та одноразові виплати за виконання окремих завдань за рішенням виконавчого комітету міської ради.

Посадовий оклад начальника МКП «АТЦ» станом на 01.04.2018р. складає 10 311,00 грн. (десять тисяч триста одинадцять грн. 00 коп.).​

 Посадовий оклад начальника МКП.docxПосадовий оклад начальника МКП АТЦ станом на 01.07.2018 р.docx

Посадовий оклад начальника МКП.docx.pdfПосадовий оклад начальника МКП АТЦ станом на 01.01.2019 р.pdf


Посадовий оклад начальника МКП.pdfПосадовий оклад начальника МКП АТЦ станом на 01.07.2019 р.pdf

Посадовий оклад начальника з 01.12.2019.pdfПосадовий оклад начальника з 01.12.2019.pdf