Керування дозволамиКерування дозволами

Загальна інформація про МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»

Фото 3.jpg​Міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» (далі-Підприємство), створене відповідно до рішення Вінницької міської ради від 18.06.2004 року № 701. 

​​​Власником Підприємства є Вінницька міська об'єднана територіальна громада, в особі Вінницької міської ради, якій воно підзвітне та підконтрольне.

Департамент прав​ової політики та якості Вінницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління Підприємством.

​​​​Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими чинними нормативно-правовими актами України та  Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.​​​

Підприємство діє на принципах повного госпрозрахунку.​​