Керування дозволамиКерування дозволами

Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

 
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
 
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
 
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

 
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
 
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
 
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 
в) гуртожитки;
 
г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
 
ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
 
д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 
е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 
є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 
ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
 
з) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
 
и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
 
і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 
й) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
 

3.База оподаткування

 
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
 
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Головним управлінням державної фіскальної служби у Вінницькій області (ГУ ДФС у Вінницькій області) на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
 
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 

4. Ставка податку

 
4.1. Встановити наступні ставки для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування, а саме:
у відсотках (%)
№ п/п Об'єкти житлової нерухомості Ставка податку
1 Житловий будинок 1,0
2 Прибудова до житлового будинку 1,0
3 Квартира 1,0
4 Котедж  1,0
​5​Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах ​0,75
6 Садовий будинок 0,75
7 Дачний будинок 0,75
 
При цьому врахувати, що об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, а саме:
 
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
 
б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
 
в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
 
г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
 
ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
 
д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
 
е) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку".
 
4.2 Встановити пільгову ставку для оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, які належать до пільгових категорій, зазначених нижче, у розмірі 0 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м загальної площі житлової нерухомості, що підлягає оподаткуванню:
 
4.2.1 особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 
4.2.2 особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 
4.2.3 особи, на яких відповідно до статті 10 поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 
4.2.4 особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 
4.2.5 особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
 
4.2.6 члени сімей померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та /або мають особливі трудові заслуги перед Україною;
 
4.2.7 особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 
4.2.8 особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції;
 
4.2.9 особи, яким протягом базового податкового періоду була призначена субсидія на оплату вартості житлово-комунальних послуг (незалежно від кількості місяців) та/або субсидія на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива. Пільга надається на період на який було призначено субсидію.
Така пільгова ставка застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку).
При визначенні осіб, які належать до пільгових категорій, враховувати положення пункту 1.2. Розділу 1 даного Порядку.
 
4.3. Встановити наступні ставки для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування:
у відсотках (%) 
№ п/п Об'єкти нежитлової нерухомості Ставка податку для об'єктів,
що розташовані в
І зоні ІІ зоні ІІІ зоні IV зоні
1 Будівлі готельні 0,90,70,5 0,3
2 Будівлі офісні 0,9 0,7 0,5 0,3
3 Будівлі торговельні 0,9 0,70,50,3
4 Гаражі 0,50,40,250,1
5 Будівлі для публічних виступів 0,9 0,70,50,3
6 Господарські (присадибні) будівлі 0,5 0,4 0,25 0,1
7 Інші будівлі 0,5 0,4 0,250,1
 
При цьому врахувати, що об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
 
а)будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
 
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; 
 
в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
 
г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки; 
 
ґ) будівлі промислові та склади; 
 
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
 
е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
 
є) інші будівлі.
 
4.4. Встановити пільгову ставку у розмірі 0 відсотка для оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості – господарських (присадибних) будівель, що розміщені на прибудинкових територіях житлових, садових та дачних будинків, котеджів (далі - будинки) та знаходяться у власності фізичних осіб. 
 
В разі якщо у власності фізичної особи є декілька будинків та, відповідно,прибудинкових територій така пільгова ставка застосовується лише для об’єктів нежитлової нерухомості, які розміщені на одній прибудинковій території, що знаходиться у власності фізичної особи.

5. Порядок обчислення суми податку

 
5.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на території м. Вінниці, проводиться ГУ ДФС у Вінницькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, у такому порядку:
 
1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. Розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку;
 
2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. Розділу 8 цього Порядку відповідної ставки податку;
 
3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту в) пункту 8.1. Розділу 8 цього Порядку відповідної ставки податку;
 
4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього пункту, розподіляється органом державної фіскальної служби пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
 
5) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири та/або 500 квадратних метрів (для будинку, сума податку розрахована відповідно до підпунктів 1-4 цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (йогочастку).
 
Обчислення суми податку з обєкта / обєктів нежитлової нерухомості, які перебувають увласності фізичних осіб, здійснюється органом державної фіскальної служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з обєктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
 
5.2. Податкове/податкові повідомлення - рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього Розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної фіскальної служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
 
5.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
 
5.4. Органи державної фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної фіскальної служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
5.5. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної фіскальної служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 
5.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
 
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 
права на користування пільгою із сплати податку;
 
розміру ставки податку;
 
нарахованої суми податку.
 
 
У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної фіскальної служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
 
5.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органу фіскальної служби відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
5.8. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
Орган державної фіскальної служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 

6.Податковий період

 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 

7. Строк та порядок сплати податку

 
7.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету м. Вінниці згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 
7.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
 
а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 
б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 

8. Пільги із сплати податку

 
8.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часок, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
 
а) для квартир/квартири незалежно від їх кількості – на 60 кв.метрів;
 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв.метрів;
 
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв.метрів.
 
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
 
8.2. Вінницька міська рада може встановлювати пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
 
Пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
 
Пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів нежитлової нерухомості встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
 
Пільги з податку, передбачені підпунктами 8.1, 8.2, 8.4 Розділу 8 та підпунктом 4.2 Розділу 4 цього Порядку, для фізичних осіб не застосовуються до:
 
а) об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 8.1 пункту 8 цього Розділу;
 
б) об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
8.3. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
 
8.3.1. Громадські об’єднання (організації ,спілки), які засновані згідно Закону України «Про громадські об’єднання» з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких громадських об’єднань (організацій, спілок) та знаходяться на території м. Вінниці.
 
Пільги зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки передбачені підпунктом 8.3.1. не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
8.4. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичних і юридичних осіб з таких об’єктів нежитлової нерухомості, як:
 
 а) відкриті площадки, рампи, платформи для розвантаження/завантаження, якщо площа цих об’єктів перевищує 50 кв. метрів,
 
б) самостійні відокремлені підвали (за виключенням підвалів, які є складовою об’єкту нерухомості), якщо площа цих об’єктів перевищує 50 кв. метрів та які не використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
8.5 Встановити, що документами, які підтверджують право на пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової нерухомості є:
 
8.5.1. Для осіб, зазначених у п.п. 4.2.1 – 4.2.5, 4.2.7, даного рішення – посвідчення встановленого зразка.
 
8.5.2. Для осіб, зазначених у п.п. 4.2.8 – довідка про участь в Антитерористичній операції встановленого зразка.
 
8.5.3. Для осіб, зазначених у п.п. 4.2.6, у п.п. 4.2.9 – довідка, видана департаментом соціальної політики Вінницької міської ради.
 
8.6. Встановити, що до членів сімей померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Україною та/або мають особливі трудові заслуги перед Україною належать:
 
8.6.1 Батьки.
 
8.6.2 Чоловік (дружина), які не одружились вдруге.
 
8.6.3. Повнолітні діти (в тому числі усиновлені), які є інвалідами з дитинства.
 
8.7. Вінницька міська рада, в особі Департаменту фінансів міської ради до 25 грудня, що передує звітному, подає ГУ ДФС у Вінницькій області рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та /або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
8.8. Вінницька міська рада, в особі Департаменту соціальної політики міської ради, щороку до 1 лютого подає ГУ ДФС у Вінницькій області перелік осіб, які згідно з підпунктами 4.2.1 – 4.2.7, 4.2.9 пункту 4.2 Розділу 4 належать до пільгових категорій та мають право на застосування пільгової ставки для оподаткування об’єктів житлової нерухомості згідно з пунктом 4.2 Розділу 4 Порядку.
 
8.9. Перелік осіб надається по кожній пільговій категорії окремо, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, дати народження, ідентифікаційного номеру (РНОКПП), адреси проживання та номеру телефону (в разі наявності).
 

9. Строк та порядок подання декларацій юридичними особами

 
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають ГУ ДФС у Вінницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.