Керування дозволамиКерування дозволами

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів

1. Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта: рішення Вінницької міської ради від 30.03.2007р. № 860 «Про удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці» зі змінами.

Про удосконалення порядку оренди майна,  що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці.rtfПро удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці.rtf

Звіт про  повторне відстеження результативності
рішення Вінницької міської ради від 30.03.2007р. № 860 «Про удосконалення порядку оренди майна,  що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці» зі змінами.
 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Рішення Вінницької міської ради від 30.03.2007р. № 860 «Про удосконалення порядку оренди майна,  що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці» зі змінами.

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Управління комунального майна Вінницької міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

Викладення в новій редакції “Концепції регулювання відносин, пов’язаних з орендою майна територіальної громади м. Вінниці” та “Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. Вінниці” з метою приведення у відповідність до чинного законодавства порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці, підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади міста Вінниці; збільшення надходжень від  оренди до міського бюджету; забезпечення прозорості та передбачуваності процедури набуття права на оренду комунального майна на конкурентній основі, виключення можливості тіньових процесів та зловживань з боку місцевих посадовців; зменшення фінансового навантаження на підприємців при оформленні оренди комунального майна (за рахунок проведення експертних оцінок з використанням бюджетних коштів, що надійшли від оренди комунального майна).

4. Строк виконання заходів з відстеження:

За 2006р. –  2008р.

5. Тип відстеження:

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких  відстежувалася  результативності, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації даних бухгалтерського обліку надходжень від орендної плати; кількість об’єктів оренди; результати проведених конкурсів на право укладення договорів оренди вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Вінниці; оплати робіт по виготовленню незалежних (експертних) оцінок за рахунок бюджетних коштів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники

2006р.

2007р.

2008р.

Кількість об’єктів оренди, шт.

668

592

542

Загальна площа об’єктів оренди, м2

131434,22

123837,16

108377,87

Сума надходжень від оренди, тис. грн.

4 420,50

6 731,26

9 952,48


                           В оренді, станом на 01.01.2009р., знаходиться  об'єктів комунальної власності, в т.ч.:

-     оренда цілісних майнових комплексів – 7.

-     оренда вбудованих приміщень –   344;

оренда приміщень у закладах освіти, культури, охорони здоров'я, комунальних підприємств - 191.

                        Класіфікація об’єктів оренди по контингенту орендарів станом на 01.01.2009р.:

бюджетні організації  –  82;

громадські та благодійні організації – 27;

приватні підприємці – 118;

державні підприємства – 21;

комерційні структури – 192;

художники та творчі спілки – 11;

релігійні конфесії –  7;

міські комунальні підприємства та житлово-експлуатаційні контори – 79;

депутати – 2;

      В т.ч. договорів безоплатного користування приміщень –  3.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

За період дії регуляторного акта відбулися зміни в структурі об’єктів оренди комунального майна, деякі об’єкти оренди після проведення поліпшень, викуплені, разом з тим відбулась передача об’єктів підприємств та установ з різних форм власності до комунальної власності територіальної громади міста.

За період дії регуляторного акта дозволи на проектування та проведення ремонтних робіт надавались: у 2007 році – на 21 об’єкт, у 2008 році - 10 об’єктів.

Разом з цим законодавством було передбачено, що в разі здійснення орендарем невід’ємних поліпшень за власні кошти (понад 25% від залишкової вартості об’єкта) він отримує право на його викуп з врахуванням проведених поліпшень

Так у 2006 році приватизовано з врахуванням проведених поліпшень  37 об’єктів  оренди, у 2007 році – 31 об’єкт оренди,  за  2008 рік – 37 об’єктів оренди.

Введення нової процедури набуття в оренду комунального майна на основі проведення конкурсу чи аукціону проводиться з метою ефективного використання комунального майна, поповнення бюджету міста, збільшення можливого розміру орендної плати. Так, надання у 2007- 2008 р.р. об’єктів в оренду на конкурсній основі призвело до зростання  стартової  орендної плати об’єкту за перший місяць оренди в середньому на 15%.

Запровадження оплати робіт по виготовленню незалежних (експертних) оцінок об’єктів оренди для визначення орендної плати за рахунок коштів цільового фонду міської ради  для виготовлення технічної документації, оцінки та правоустановчих документів на об’єкти, орендарями яких є органи місцевого самоврядування  (крім органів місцевого самоврядування м. Вінниці), бюджетні організації;  громадські, благодійні, релігійні організації; заклади культури, фізкультури та спорту для дітей та юнацтва; депутати; творчі, народні спілки та художники;  міські комунальні підприємства, які обслуговують та утримують житловий фонд, а також є постачальниками комунальних послуг, займаються озелененням та благоустроєм міста; суб'єкти господарювання, що діють на основі приватної власності, які обслуговують та утримують житловий фонд; міські комунальні підприємства, які здійснюють харчування школярів, призвело до зростання позитивного іміджу влади. Так у 2008році проведено оплату робіт по виготовленню незалежних (експертних) оцінок по 67 об’єктам на суму 51 550,00 грн. 

Дія регуляторного акта відчутно змінила на краще  ефективність використання комунального майна територіальної громади міста Вінниці; збільшила надходження від  оренди до міського бюджету; забезпечила прозорість та передбачуваність процедури набуття права на оренду комунального майна на конкурентній основі; зменшила фінансове навантаження при оформленні оренди комунального майна на орендарів, діяльність яких є соціально важливою для розвитку житлово-комунального господарства, культури, спору та інших галузей на базі комунального майна територіальної громади м. Вінниці.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.