​Політика якості

 

Політика якості, антикорупції та інформаційної безпеки

Міжнародний сертифікат ISO 9001 2008 з антикорупційними вимогами.jpgМісто Вінниця є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якого громада здійснює міське самоврядування і має органи місцевого самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

Основою функціонування виконавчих органів Вінницької міської ради є демократичні засади, визначені Конституцією України, а також волевиявленням територіальної громади міста Вінниці.

Метою органів місцевого самоврядування міста Вінниці є реалізація власних (самоврядних) завдань у відношенні до громади, що приводять виконання функцій та надання послуг у чітку відповідність до показників високої якості та результативності і делегованих законом повноважень, посилюючи свою спроможність брати на себе, разом з державними інституціями або за їх дорученням, більш широке коло функцій та забезпечувати провідну роль органів місцевого самоврядування  у координації їх реалізації на місцевому рівні.

Стратегічним завданням Вінницької міської ради та її виконавчих органів є надання високоякісних послуг відповідно до стандартів, передбачених законодавством,  а також вимог самоуправління міста та індивідуальних  вимог громадян. Захист інтересів та задоволення вимог громадян - необхідна умова довіри населення до органів місцевого самоврядування.

Основним засобом досягнення результативності та ефективності роботи є ґрунтовна підготовка заходів, пов'язаних з управлінням, наданням послуг, вдосконаленням та утриманням в належному стані інфраструктури міста, підтримкою ініціативи громадськості міста.

Нашим прагненням  є запровадження системного моніторингу процесів життєдіяльності міста, визначення потенційних джерел помилок корупційних загроз та ризиків, їх попередження і в разі необхідності – усунення на початковому етапі. Нашою метою також є співпраця із сумлінними постачальниками товарів та послуг, що надаються мешканцям та гостям, які відвідують місто або перебувають у Вінниці у справах.

Ми будемо:

  • підтримувати розвиток економіки, орієнтуючись на співпрацю як з вітчизняними, так і з закордонними організаціями та інвесторами;
  • підвищувати свідомість працівників з метою ефективної діяльності органів місцевого самоврядування шляхом поглиблення культури організації, вдосконалення внутрішньої комунікації та систем мотивації;
  • сприяти підвищенню кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради у сфері ознайомлення з методами праці згідно з нормативною базою України та застосування їх відповідно до європейських стандартів управління якістю, дотримання інформаційної безпеки та протидії корупційним загрозам;
  • дотримуватись норм Кодексу поведінки посадової особи місцевого самоврядування Вінницької міської ради та постійно вдосконалювати його.

Забезпечення високого рівня функціонування міської влади, який відповідає вимогам громадян, є ключем і неухильним нашим обов'язком до впровадження та постійного вдосконалення системи управління якістю та протидії корупційним загрозам  згідно з вимогами європейського стандарту EN ISO 9001:2015, а також з вимогами чинного законодавства України.


 Для  гарантування безпеки інформації в особистій сфері, а також безпеки матеріальних і нематеріальних активів здійснюються відповідні заходи, щоб відповідати вимогам європейського стандарту ISO/IEC 27001:2013, чинного законодавства, територіальної громади, що випливають з умов діяльності самоврядування міста.


 Ми запевняємо, що всі програми, цілі, пріоритети та зобов'язання, які випливають із Політики якості, антикорупції та інформаційної безпеки, будуть сформульовані  керівництвом виконавчого органу та доведені до відповідних організаційних рівнів.

Політика якості прийнята рішенням міської ради від 27.06.2018 № 1235

Сертиікат BSI.pdf