Керування дозволамиКерування дозволами

День сталої енергії

  imagesCAU1LXJZ.jpgНавіщо нам Дні Енергії?

Сучасна людська цивілізація багата на проблеми у різно-манітних сферах. Деякі з цих проблем ми всі вже мали змогу відчути на собі, як, наприклад, світова фі-нансова криза, а про деякі, на наше щастя, лише бага-то чули. Проте, опосередко-вано, серед цього набору загроз стоїть проблема глобальних змін клімату, вплив якої на нашу цивілізацію важко переоцінити. І зовсім вже недоречними і не сміш-ними в цьому плані є жарт про те, що внаслідок потепління українці, наприклад, зможуть вирощувати на грядках поруч з картоплею банани та ананаси. Ще менш доречним є жартувати на цю тему з голландцями, країна яких вже знаходиться нижче рівня моря, або ж з мешканцями південно-східного узбережжя США, знищеного ураганами нечуваної сили. Цілком зрозуміло, що глобальне потеп-ління несе в собі загрозу самому існуванню людської цивілізації. Але, окрім загрози, це також і заклик до люд-ства змінити своє ставлення до довкілля.

Загальновідомим є факт, що одну з домінуючих ролей в процесі глобального потепління відіграє парниковий ефект, або простіше кажучи – перенасичення атмосфери парниковими газами в результаті дії антропогенного фактора чи сукупної людської діяльності. Національні уряди багатьох держав світу вже протягом кількох років всерйоз замислюються над питанням зменшення цих викидів. Свідченням є всім відомий т.зв. Кіотський протокол. Проте в багатьох державах, а зокрема і в нашій, побутує хибна думка щодо джерел викидів парникових газів. На підставі нового аналізу консалтингової ком-панії McKinsey, опублікованого в авторитетному часописі Wall Street Journal видно, що індивідуальні спожи-вачі товарів і послуг мають більший вплив на зменшення викидів СО2, ніж вважалось раніше. Згідно з даними компанії, пересічні громадяни в усьому світі прямо та опосередковано впливають на більш як 65% всіх викидів парникових газів планети. Вплив здійснюється через споживчий вибір індивідів, наприклад, що їсти, куди і як їхати. Ці дані заперечують розповсюджені уявлення про те, що за зменшення викидів СО2, насамперед, відповідає промисловість. Якщо вірити дослідникам з McKinsey, джерелом 17% всіх викидів є особистий автотранспорт. Водночас, аналогічний вплив чинить використання різноманітних пбутових приладів у домогосподарствах. Все це наштовхує на однозначний висновок: ключ до змін знаходиться в руках самих громадян. І лише єднання якомога більшої їх кількості навколо ідей енергоощадності та охорони довкілля зможе кардинально вплинути на відвернення глобальних кліматичних загроз сучасності.

На зміну нівроку застаріло-му Кіотському протоколу сьогодні на теренах Європи домінує нова масштабна кліматична ініціатива Євро-пейської Комісії під назвою Угода Мерів. Цілі цієї Угоди прості – до 2020 року кожне місто-підписант повинно досягти на своїй території показників, відомих під скороченою назвою „три по двадцять: на 20% зменшити споживання традиційних видів енергії, на 20% зменшити викиди СО2 та на 20% підвищити рівень використання відновлюваних джерел енергії.

І в цій ситуації відрадно, що ряд українських міст, не чекаючи рішень вищих державних інстанцій чи спонукання «згори», є підписантами цієї Угоди. Одним із них є Вінняця. Проте, ще однією складовою цієї роботи є інформування громадськості та налагодження спільних дій разом із владою, націлених на власний внесок у боротьбу з глобальними кліматичними загрозами.

Дні сталолої енергії в м. Вінниція будуть проведені 13-18 червня 2016 року.

З програмою зазначених заходів Ви можете ознайомитись тут:

Заходи Тижня Сталої Енергетики 2016.pdfЗаходи Тижня Сталої Енергетики 2016.pdf