Керування дозволамиКерування дозволами

SEAP

План сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)

SEAP of Vinnytsia 2016.pdfSEAP of Vinnytsia 2016.pdf

Що повинен включати ПДСЕР?

Європейська Комісія заснувала та здійснює фінансування Офісу Угоди Мерів (ОУМ), для того, щоб надавати підтримку всім місцевим органам влади, залученим в Угоду Мерів. ОУМ управляється консорціумом європейських структур, що представляють місцеві і регіональні органи влади, під керівництвом Energie-Citеs, куди також входять: CEMR, CLIMATE ALLIANCE, EUROCITIES, Fedarene і Pracsis..

Які процеси охоплює ПДСЕР?

Зобов'язання Угоди Мерів стосуються виконання заходів місцевими органами влади (підписантами) на місцевому рівні в межах їх компетенції. Необхідно передбачити виконання заходів у наступних (усіх або деяких по можливості) сферах:
•Споживання послуг;
•Планування та регулювання;
•Мотиваційні та зразкові моделі;
•Виробництво і постачання.

Які сфери охоплює ПДСЕР?

Оскільки зобов'язання Угоди Мерів стосуються усієї географічної області підписанта (місто, район, регіон), План Дій повинен включати заходи як в сфері громадської так і приватної власності. Основними секторами, що повинні бути включені в План Дій є:
•будівлі (у тому числі новобудови і санація старих будівель);
•муніципальна інфраструктура (міське тепло забезпечення та вуличне освітлення);
•міський транспорт;
•промисловість та підприємництво.