Керування дозволамиКерування дозволами

CANactions - інтегрований розвиток міст

sch1.jpg 
 
      Школа CANactions пропонує нову освітню програму додаткової професійної освіти,
що фокусується на практиці використання принципів інтегрованого розвитку міст,
викладених у Лейпциґській Хартії, яка лежить в основі політики розвитку міст
Європейського Союзу.
     Програма, що базується на освітньо-дослідницькій методології CANactions,
направлена на адаптацію принципів інтегрованого розвитку міст до просторових,
соціально-політичних, економічних та інших особливостей середніх міст України.
     З цією метою студенти отримають інструменти стратегічного планування та
проектування на основі попереднього дослідження, що дозволить їм проводити
кваліфікований аналіз та пропонувати проекти, які матимуть позитивний вплив як
на місцеві спільноти, так і українське суспільство в цілому.
    Наші студенти познайомляться з різноманітними політиками та практиками
інтегрованого розвитку міст з наголосом на таких важливих сферах, як
забезпечення високої якості публічних просторів, підвищення енергоефективності
в містах, боротьба із наслідками кліматичних змін, підвищення рівня якості
життя городян та привабливості для бізнесу через розвиток суспільного та
міжкультурного діалогу.
    Окрема частина програми буде присвячена вирішенню проблем неблагополучних
міських районів в контексті низької якості створеного та природного середовища,
соціальної виключеності та високого рівня безробіття. Тут ми зосередимо особливу
увагу на питанні житла, низькозатратних методах оновлення фізичного простору,
ефективного та доступного міського транспорту.
    Наша програма базується на навчанні в процесі командної роботи і пропонує
міждисциплінарний погляд на міський контекст через залучення міжнародних
наставників, польові дослідження та обмін думками із іншими професіоналами у
групі.
    Не менш важливо — ми поглиблюємо навички студентів у виявленні та критичному
описі взаємозв’язків між діями людей та фізичним середовищем, наголошуючи на
сучасних викликах, що стоять перед містами у глобальному розумінні.

ЦIЛЬОВА АУДИТОРIЯ

Цю програму створено для:
• фахівців регіональних агенцій місцевого розвитку
• неупереджених та відкритих працівників органів місцевої влади
• активістів та представників неурядових організацій, які займаються
проектами реальних перетворень українських міст
• міських підприємців якi мають сильне зацiкавлення у проектах
мiського розвитку
• молодих українських професіоналів з освітою у сфері архітектури,
містопланування, міського проектування
• інтелектуалів із критичним мисленням та знаннями з економіки політичних
наук, культурних студій, журналістики, соціології
• дослідників із зацікавленнями у дослідженнях міських умов країн,
що розвиваються.

КЛЮЧОВI ТЕМИ:

• Стратегічне планування та проектування
• Екологічний менеджмент і планування ландшафту
• Економіка міста і географічні інформаційні системи (ГІС)
• Транспорте планування та регіонального розвитку
• Учасницьке планування і розвиток громад
• Тактичний урбанізм
• Міська соціологія і антропологія
• Стейкхолдер-аналіз і робота з даними
• Управління проектами
• Основи комунікації та презентації проектів

ПРОФЕСIЙНI МОЖЛИВОСТI

    Програма CANactions Advanced Studies in Integrated Urban Development надає своїм
випускникам інструменти для ефективної роботи над проектами та програмами
міського розвитку у сферах консалтингу, стратегічного та просторового розвитку
на усіх рівнях, управління містами та створення сервісів, урбаністичних студій та
міждисциплінарних досліджень в усіх напрямках просторових наук, розвитку
громад.
    Розроблені міждисциплінарні проекти будуть поширюватись через медіа-канали
та друковані публікації Школи CANactions та її міжнародних організацій-партнерів.
Таке доповнення буде цінним для резюме та портфоліо будь-якого студента.
    Після закінчення програми випускники Школи приєднаються до спільноти фахівців
іноземних та українськими експертами, місцевими спільнотами, представниками
влади та іншими зацікавленими сторонами, що залучені до процесу розвитку
міста. Це дозволяє отримати наставництво у втіленні власних проектів, брати
участь у програмах міського розвитку, ініційованих українськими та європейськими
організаціями-партнерами, проводити дослідження в Україні та за кордоном,
постажуватись та отримати роботу у кращих європейських бюро і компаніях, що
займаються міським проектуванням, архітектурою, просторовим та стратегічним
плануванням та міськими студіями.