Керування дозволамиКерування дозволами

Оголошення про конкурс соціально-культурних проектів ІГС у 2017 році

​ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №734 від 30.03.2017р. (№734 30-03-2017 Про проведення конкурсу проектів ІГС.pdf№734 30-03-2017 Про проведення конкурсу проектів ІГС.pdf) оголошений міський конкурс фінансової підтримки соціально-культурних проектів інститутів громадянського суспільства у м.Вінниці в 2017 році.

Термін подачі проектів для участі  у конкурсі з 14 квітня по 15 травня 2017 року.

Учасники конкурсу: інститути громадянського суспільства (надалі - ІГС) - громадські об'єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

Пріоритетні напрямки конкурсу на 2017 рік визначені відповідно до стратегічних пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020»:

Формування сильної місцевої громади:
1. Сприяння розвитку громадянського суспільства.
2. Сприяння розвитку місцевого самоврядування: впровадження інформаційних технологій, впровадження нових форм та рішень щодо залучення інвестицій у різні сфери міського розвитку, управління якістю та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування.
3. Розвиток адміністративних та соціальних послуг, орієнтованих на громадян.
4. Розширення зв’язків та співпраці  на міжрегіональному та міжнародному рівнях.
5. Сприяння прозорості бюджетних процесів.
Економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості:
1. Сприяння розвитку інфраструктури для малого і середнього бізнесу.
2. Сприяння залученню приватних інвестицій.
Сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних послуг:
1. Енергоефективність та захист навколишнього середовища.
2. Сприяння впровадженню комунальних послуг на рівні європейських стандартів.
3. Популяризація велосипедного руху та безпеки на дорогах.
Якість життя:
1. Забезпечення прав дітей щодо їх участі у розвитку міста.
2. Пропаганда цінностей здорової сім’ї та здорового способу життя.
3. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь мешканців у розвиток міста.
4. Розвиток міжвікової інтеграції.
5. Підвищення соціальної інтеграції людей з функціональними обмеженнями та етнічних меншин.
6. Підтримка розвитку у місті послуг соціальної допомоги, залучення до вирішення цих завдань благодійників, громадських організацій, волонтерів, підготовка їх для надання кваліфікованої допомоги тим, хто її потребує.
Збалансований просторовий розвиток:
1. Створення локальних центрів (суб-центрів) концентрованої діяльності, що поєднують повсякденне життя з роботою, освітньою діяльністю, послугами, розвагами та відпочинком.
2. Використання зелених зон міста для соціально-культурних заходів.
3. Залучення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і органів самоорганізації населення до участі в соціально-культурному житті міста.
4. Формування креативного міського середовища.

Межі фінансування проекту за рахунок міського бюджету:
Мінімальний розмір гранту – 10 тис. грн.
Максимальний розмір гранту – 50 тис. грн.

До участі в конкурсі допускаються проекти, які передбачають співфінансування в розмірі не менше 25 відсотків власного внеску ІГС.

Критерії відбору проектів конкурсною комісією:
1. Актуальність запропонованого проекту для громади м. Вінниці.
2. Важливість результатів отриманих внаслідок реалізації проекту.
3. Доцільність реалізації проекту з огляду на витрачені ресурси.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заяву на участь у конкурсі встановленого зразка (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті міської ради), за підписом керівника або уповноваженої особи ІГС, засвідчену печаткою інституту; (Зразок заяви про участь у конкурсі.docxЗразок заяви про участь у конкурсі.docx  Зразок заяви про участь у конкурсі.pdfЗразок заяви про участь у конкурсі.pdf)
2. Опис соціально-культурного проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті міської ради, засвідчені печаткою ІГС (у 2-х примірниках);  (Зразок опису проекту та кошторису витрат.docxЗразок опису проекту та кошторису витрат.docx   Зразок опису проекту та кошторису витрат.pdfЗразок опису проекту та кошторису витрат.pdf )
3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію інституту громадянського суспільства (або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), засвідчену печаткою ІГС (у 2-х примірниках);
4. Копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій, підписану керівником і засвідчену печаткою ІГС (у 2-х примірниках);
5. копію статуту (положення), засвідчену печаткою ІГС;
6. копію ліцензії - у разі, якщо виконання конкретного соціально-культурного проекту потребує здійснення видів діяльності, що ліцензуються, а також інші документи, які підтверджують відповідність ІГС кваліфікаційним вимогам;
7. інформацію про організаційну спроможність ІГС та досвід у реалізації проектів (джерела фінансування ІГС, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення тощо);
8. листи-підтвердження від інших партнерів, залучених до виконання проекту (за наявності).
Конкурсні пропозиції можуть подаватися лише ІГС, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до дати оголошення конкурсу.

Заяву та документи на участь у конкурсі необхідно подавати до відділу звернень апарату міської ради та її виконкому (канцелярію) / (вул. Соборна, 59,  І поверх) з позначкою: «для департаменту правової політики та якості міської ради».

Електронні копії реєстраційної картки, опису та кошторису соціально-культурного проекту, а також, досвід ІГС у реалізації проектів, необхідно надіслати у doc-форматі на e-mail: konkursNGO@vmr.gov.ua з надписом у темі: «Конкурс соціально-культурних проектів 2017».

Кінцевий термін подачі проектів в друкованому та електронному вигляді - 15 травня 2017 року до 18:00 год.

Із запитаннями щодо умов конкурсу просимо звертатися до департаменту правової політики та якості міської ради (вул. Соборна,59, каб. № 710, тел.: 59-51-36, 59-51-55, e-mail: info@vmr.gov.ua).

 
 

Програма надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Вінниці (зміни до рішення міської ради від 27.12.2011р. № 566р. внесені рішенням від 24.03.2017р. № 661) Програма фінансової підтримки проектів ІГС зі змінами.pdfПрограма фінансової підтримки проектів ІГС зі змінами.pdf