(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/Executives/ContentLibrary/66d35b93-9f88-4018-9196-02e974d4106f/1/P9333037954.jpg
Шафранська Людмила Анатоліївна
Начальник служби, Служба у справах дітей

Вирішує питання сфери захисту прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх дітей.


Особистий прийом громадян:
2-га та 4-та п'ятниця з 12-00 до 13-00
Кімната особистого прийому №2​

Звернення:
09 лютого 2018

​Скарга на спілкування та упереджене ставлення Вашої співробітниці заступника начальника служби у справах дітей Маця Бойко.

08.02.2018 року мене з моїм сином викликали на співбесіду до вказаної особи. Ми прибули з пакетом документів вказаних у запрошенні. Майя Бойко взяла ксерокопію мого паспорта, довідку з місця реєстрації, довідку з місця проживання не пояснюючі для чого воги потрібні. Зявила що надішла скарга на мене від дружини, яка 09 лютотго 2017 року пішла від чоловіка та дітей та проживає окремо, Бондрчук-Ошовської Світлани Олеговни на те що я не дозволяю їй спілкуватись з сином. Спочатку вона написала скаргу на недбайливе ставлення мене батька до дітей, приходила комісія та небдайливого ставлення не виявила. Тепер нове звинувачення в мою сорону, але сам син Бондарчук-Ошовський Антон Ігорович не бажає бачити, спілкуватися та мати щось спільне з шахрайкою яка у 2010 році у 5 фінансових установах взяла кредити та не повернула кошти, забирала у сина гроші які йому дарували на день народження, знушалась над сином била та ставилась недбайливо до дітей, уходила о 9-00 та поверталась о 21-00, в квартирі не прибирала, їжу не готувала, не піклувалась за дітьми та чоловіком на протязі більше півроку та казала не подобаеться шукате "Золушку". Офіційно не працює податки до держави не сплачує, на має документів за які кошни існує, не прописана, батьки її виписали бо коллектори хотіли стягнути її частку з квартири по вул. Сонячна 11 кв.22. Сестиматично пише беспідставні скарги у поліцію 4 раза та 2 скарги до служби у справах дітей. При бесіді Майя Бойко виявляла упередженне ставлення спонукала сина спілкуватись з мамою, залякувала на примусове спілкування бо він не може приймати такі рашення бо йому нема 14 років,  казала - Коли через рік тобі буде 14 років тіліки тоді ти зможеш пиймати особисті рішення та не спілкуватись з мамою, тиснула на сина та не сприймала його доводи на відмову спілкуватися з такою матерью. Майя Бойко не реагувала на суспільний портрет Бондарчук-Ошовської Світлани Олегівни виявляла роздратованість та зверхне ставлення до мене та сина, цим самим виявила упередженість та яскраво відкриту позицію на стороні Бондарчук-Ошовської Світлани Олегівни.

Прошу Вас розібратись у данній справі, винести справедливі висновки  та усунути факти упередженого ставлення ваших співпрацівників.                                                                                           

                                                                                                                                   


Відповідь:
06 березня 2018

На Ваші звернення від 09.02.2018 року, 13.02.2018 року повідомляємо наступне.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Відповідно до пункту 1 статті 141 Сімейного кодексу України батьки мають рівність прав і обов'язків по відношенню до дитини.

Відповідно до статті 153 Сімейного кодексу України мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою.

Відповідно статті 155 Сімейного кодексу України, здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

Відповідно до частини 3 статті 157 Сімейного кодексу України той з батьків з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні.

Відповідно  до   статті  158   Сімейного кодексу  України,  за   заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.

Відповідно до пункту 73 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» №866  від 24.09.2008 року, у разі виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини один із батьків, що проживає окремо від дитини, подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), копію свідоцтва про народження дитини. Другий з батьків, який проживає з дитино, надає службі у справах дітей копію паспорту, довідку з місця реєстрації (проживання) з метою підтвердження факту родинних стосунків з дитиною та факту окремого проживання батьків дитини.

Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками, а у разі потреби, також з родичами дитини. До уваги береться ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини та інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідно до статті 171 Сімейного кодексу України дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї; дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а також спору щодо управління її майном.

Відповідно до пункту 1 статті 3  Конвенції ООН про права дитини, в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Відповідно до пункту 1 статті 12  Конвенції ООН про права дитини, дитині, здатній сформулювати власні погляди, забезпечується право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком та зрілістю.

Після з'ясування обставин, що призвели до виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, служба у справах дітей виносить розгляд питання на засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі міської ради.

Таким чином, працівник служби у справах дітей Вінницької міської ради Бойко М.П. діяла в межах чинного законодавства України та  міжнародного права, здійснюючи всі необхідні дії для підготовки та винесення на розгляд комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі міської ради питання щодо розв'язання спору між батьками про визначення порядку участі гр. Бондарчук-Ошовської С.О. у вихованні та спілкуванні з малолітньою дитиною Бондарчуком-Ошовським Антоном, 2005 р.н.

Факти, які викладені у Вашому зверненні, не знайшли свого підтвердження. 

 

 

Вкладення