(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%D0%9E.jpg
Лісовська Олена Олександрівна
Директор департаменту, Департамент правової політики та якості

​Вирішує питання юридичного супроводження та забезпечення єдиної правової політики та якості при виконанні Вінницькою міською радою та її виконавчими органами своїх завдань на підставі, в межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України.

Особистий прийом громадян:
1, 2, 3, 4 четвер з 9-00 до 10-00
Кімната особистого прийому №2

Звернення:
13 серпня 2015

​Зверетаюсь саме в Юридичний Депратамент так як питиання в юридичній плоскості і не зрозуміло до кого звертатись по питанням реєстраційної служби ВМР

Проблема: державні реєстратори в прозорому офісі, працівник на рецепції, працівники на гарячій лінії міської ради відправляють по реєстрації ОСББ  до ГО "Ресурсного центру підтримки ОСББ", тим самим відмовляючи в законній реєстрації ОСББ. В свою чергу представник Ресурсного центру на свій власний розсуд нав'язують редакцію протоколу установчих зборів, статут. Після реєстрації їхніми працівниками ОСББ, оригінал протоколу установчих зборів голові ОСББ не надається, а замість нього надається копія звіреня мокрою печаткою та підписом ГО "Ресурсного центру", відповідно при подальших нотаріальних діях, нотаріуси відмовляються приймати цей документ. Тим самим працівники Ресурсного центру підтримки ОСББ за сприяння працівників міської ради створюють умови для протизаконних дій, а саме нав'язують голові ОСББ конкретні банки де потрібно відкривати рахунок та послуги з управління житловим комплексом. І найголовніше прямо зауважують голові в частині того, що він не зможе організувати прийом будинку на баланс ОСББ та підписання прямих договорів з комунальними підприємствами, якщо голова ОСББ відмовиться від послуг що йому нав'язують. При цьому згідно з чинним законодавством відсутні норми, що забороняють прямої реєстрації у відповідних органах, ОСББ та інших юридичних осіб.

 
Реєстрація ОСББ регламентується наступними нормативно-правовими актами (законами):
Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (№2866-14 в редакції від 01.07.2015):
- стаття 6 абзац 14 Державна  реєстрація  об'єднання  (асоціації)  проводиться  у порядку,  встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.  Об'єднання (асоціація)  вважається  утвореним  з  дня його державної реєстрації.
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (№755-15 в редакції від 13.08.2015):
- Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
пункт 1. Державна    реєстрація    юридичних   осіб   та   фізичних осіб   -   підприємців   проводиться   державним  реєстратором  за місцезнаходженням   юридичної   особи або  за  місцем  проживання фізичної особи - підприємця
- Стаття 6. Державний реєстратор 
пункт 1. Державний реєстратор:
абзац 1. Проводить державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних осіб - підприємців;
- Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору 
пункт 1. Документи,  які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються  поштовим  відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою
пункт 2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору  поштовим відправленням, справжність підпису заявника на   реєстраційній   картці  (заяві,  повідомленні)  повинна  бути нотаріально засвідчена. 
Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),  на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.
- Стаття 27. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи 
пункт 1. Підставами  для  відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є: 
а) невідповідність відомостей,  які  вказані   в   реєстраційній картці   на   проведення  державної  реєстрації  юридичної  особи, відомостям,  які зазначені в документах,  що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи; 
б) невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 цього Закону; 
в) наявність  в установчих документах юридичної особи пропаганди комуністичного   та/або   націонал-соціалістичного  (нацистського) тоталітарних  режимів  та їхньої символіки;
г) порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема: 
     наявність обмежень    на    зайняття    відповідних    посад, встановлених законом щодо осіб,  які зазначені як  посадові  особи органу управління юридичної особи; 
     невідповідність  відомостей  про  засновників  (учасників) та кінцевого   бенефіціарного  власника  (контролера)  (бенефіціарних власників  (контролерів)) юридичної      особи відомостям щодо них, які містяться  в  Єдиному  державному  реєстрі;
     наявність обмежень  щодо  вчинення  засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних  дій,  які встановлені  абзацом четвертим  частини  другої  статті  35 цього Закону; 
     наявність в  Єдиному  державному  реєстрі  найменування,  яке тотожне    найменуванню    юридичної    особи,   яка   має   намір зареєструватися; 
     використання  у найменуванні юридичної особи приватного права повного  чи  скороченого найменування державного органу або органу місцевого  самоврядування,  або  похідних від цих найменувань, або історичного  державного  найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом  Міністрів  України; 
     невідповідність  найменування  юридичної особи вимогам закону щодо  найменування  окремих  видів  юридичних осіб (банк, кредитна спілка,  недержавний  пенсійний фонд тощо); 
     встановлена   іншими   законами   заборона   використання   у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів. 
     відмова у проведенні державної реєстрації юридичної  особи  з інших підстав не допускається. 
пункт  2. За  наявності  підстав  для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний  реєстратор  зобов'язаний  не пізніше  трьох  робочих  днів  з  дати  надходження документів для проведення   державної   реєстрації   видати  (надіслати  поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі  повідомлення  про відмову в проведенні державної реєстрації  (   z0671-13  )  із  зазначенням  підстав  для  такої  відмови  та 
документи,  що  подавалися  для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи, відповідно до опису. 
пункт 3. Після усунення причин,  що були підставою  для  відмови  у проведенні   державної   реєстрації   юридичної  особи,  засновник (засновники)  або  уповноважена  ними особа можуть повторно подати документи  на проведення державної реєстрації юридичної особи, які розглядаються  у порядку, передбаченому цим Законом для проведення державної реєстрації юридичної особи.
пункт 4. Відмову  в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді. 
пункт  5.    Порушення    строків   видачі   (направлення   поштовим відправленням)  засновнику  або уповноваженій ним особі примірника оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про  проведення державної реєстрації юридичної особи, повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в суді. 

 
Висновки: Вище зазначені закони чітко регламентують порядок реєстрації ОСББ. крім того встановлені факт порушень є не припустимими та потребують публічного оприлюднення та вирішення проблеми в законний спосіб відповідно до чинного законодавства України.

 
​Прохання: Допомогти розібратись в цій проблемі, для забезпечення всіх законих механізмів реєстрації ОСББ без посередників, захистити від створення можливих бюрократичних перепон в процесі  прийому будинку на баланс з підписаннями прямих договорів з комунальним підприємствами (згудно з раніше прийнятими постановами міської ради) та збереження права самостійного вибору виконавців послуг, на розсуд загальних зборів ОСББ. Дякую Вам, сподіваюсь на розуміння
Відповідь:
31 серпня 2015

​Розглянувши Ваше звернення щодо реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку повідомляю наступне.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» державна реєстрація об’єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об’єднання вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

В той же час, постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. №1521 про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» затверджено Порядок державної реєстрацїї об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, яким визначено, що державна реєстрація об’єднань співвласників багатоквартирнорго будинку проводиться виконавчими органами міської ради за місцем знаходження багатоквартирного будинку.

Реєстрація ОСББ проводиться як шляхом безпосереднього звернення уповноваженою особою до державного реєстратора так і до Департаменту житлового господарства.

Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 24.07.2014р. №1653 затверджено порядок державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Вінниці. Зазначеним порядком визначено, що для державної реєстрації об'єднання уповноважена установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до департаменту житлового господарства реєстраційну картку, протокол установчих зборів, два примірника оригіналу статуту, список членів об’єднання оформлені відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1521 «Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"». Департамент приймає вище зазначені документи, за умови надання йому повноважень установчими зборами подати документи для державної реєстрації об’єднання.

Департамент житлового господарства після державної реєстрації та надходження від державного реєстратора необхідних документів в 2 денний термін видає Заявнику оригінал і п'ять копій виписки з ЄДР про реєстрацію юридичної особи та оригінал і п'ять копій його статуту з відповідними відмітками департаменту, а також свідоцтво про реєстрацію, що здійснено з метою сприяння ОСББ, адже за іншої ситуації дані документи підлягають нотаріальному посвідченню, що збільшу витрати ОСББ.

Відповідно до програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Вінниці на 2014-2018 роки» затвердженої рішенням міської ради № 1825 від 26.09.2014 року громадська організація «Ресурсний Центр ОСББ «Проспера» веде інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами міста, які виявили бажання створити ОСББ та самостійно вести господарчо-фінансову діяльність свого будинку.

Статут ОСББ складається відповідно до типового статуту ОСББ затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.08.2003р. №141 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2003р. за №1155/8476.

Одночасно повідомляю, що Законами України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначено, що за рішенням загальних зборів (співвласників) функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані управителю або асоціації. Зазначеними вище Законами України передбачено, що колишній балансоутримувач   багатоквартирного  будинку  або особа,  яка  здійснювала  управління  багатоквартирним будинком до створення   об’єднання,   у  тримісячний  строк  з  дня  державної реєстрації   об’єднання   забезпечує   передачу   йому  примірника технічної  та  іншої  передбаченої  законодавством документації на будинок,  а  також  документа,  на підставі якого багатоквартирний будинок  прийнято  в  експлуатацію,  технічного  паспорта і планів інженерних мереж. Передача на баланс співвласникам багатоквартирного будинку вказаними Законами не передбачено.

Відповідно до прикінцевих положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» доручено Кабінету Міністрів України до 1 липня 2015 року розробити порядок списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності.

Враховуючи вищевикладене, виконавчими органами Вінницької міської ради вживаються всі заходи спрямовані на створення сприятливих умов для активного формування і розвитку ОСББ, для забезпечення необхідного рівня якості робіт і надання послуг.

Вкладення