(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%D0%9E.jpg
Лісовська Олена Олександрівна
Директор департаменту, Департамент правової політики та якості

​Вирішує питання юридичного супроводження та забезпечення єдиної правової політики та якості при виконанні Вінницькою міською радою та її виконавчими органами своїх завдань на підставі, в межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України.

Особистий прийом громадян:
1, 2, 3, 4 четвер з 9-00 до 10-00
Кімната особистого прийому №2

Звернення:
15 травня 2015

              Шановна Олена Олександрівна!

     Не дочекавшись Вашої публічної відповіді  на моє  відкрите звернення до Вас від  30 квітня 2015 року, на офіційному сайті ВМР, а також враховуючи те що  нашу переписку  не видалять поки Ви  будете  працювати, для підтвердження своїх слів написаних нижче, хочу Вам безкоштовно, в порядку лікбез-у виставити витяг з Закону України N 393/96-ВР від 02.10. 1996 року:

 Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

     Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

     Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

     На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

     Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. 

Відповідь:
29 травня 2015

​На Ваш лист від 15.05.2015 року  повідомляємо, що звернення, які надходять до Вінницької міської ради та її виконавчих органів розглядаються згідно вимог чинного законодавства з дотриманням термінів, встановлених ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».

Вкладення