(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
/PictureLibrary1/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA.jpg
Копчук Ірина Володимирівна
Директор департаменту, Департамент адміністративних послуг

Вирішує питання організації видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів, організації взаємодії виконавчих органів Вінницької міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, комунальних та державних підприємств у сфері надання адміністративних послуг, забезпечення повної і ефективної реалізації повноважень в галузі торгівельного обслуговування, громадського харчування та побутового обслуговування​.

Пряма телефонна лінія:  
1-й понеділок з 10-00 до 11-00
3-й понеділок з 10-00 до 11-00
0432 59-50-55 / 0432 59-50-67
Звернення:
12 квітня 2021

Доброго дня, шановн!
Мене звати Олена, я керівник відділу маркетингу місцевої компанії. На даний час мені потрібна ваша думка,

Влітку, цього року, ми плануємо запустити рекламну кампанію за участю відомої вітчизняної порно-зірки. Це повинна бути відеореклама, а також реклама на білбордах. Мене турбує питання законності такої діяльності, адже порно зіркипрофесійні актриси фільмів для дорослих, а наша акторка дуже відома! Питання перше - чи не буде, це порушенням закону України? Та, чи дозволяє адміністрація міста розміщення подібної реклами? Дякую за відповідь!

Відповідь:
26 квітня 2021

На Ваше звернення від 12.04.2021р. № С-01-66934 щодо доцільності (законності) розміщення зазначеного у зверненні  рекламного продукту за участю акторки фільмів для дорослих,  в межах компетенції, повідомляємо наступне.

Вінницька міська рада уважно ставиться до розміщення зовнішньої реклами на території міста з дотриманням вимог визначених, зокрема, Законом України «Про рекламу».

Згідно ст. 16 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 №270/96-ВР,  п. 18 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 р. № 2067 та п. 4.3.1. рішення   виконавчого комітету  ВМР від 21.03.2013 р. № 627 « Про викладення рішення  виконкому міської ради від  01.12.2011 р. № 2904 «Про затвердження  Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Вінниці» в новій редакції» - під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про рекламу», у рекламі забороняється вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.27 Закону України "Про рекламу" відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть  рекламодавці, винні, зокрема, у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом. Рекламовиробник несе відповідальність у разі, якщо буде доведено, що порушення сталося з його вини. За правопорушення суб'єктами господарювання законодавства про рекламу настає господарсько-правова відповідальність у вигляді адміністративно-господарських санкцій, а також у вигляді штрафних та оперативно-господарських санкцій. До того ж учасники господарських відносин, які потерпіли від зазначених правопорушень, для захисту своїх прав та інтересів можуть застосовувати до правопорушників таку господарську санкцію, як відшкодування збитків.

Відповідальність за порушення загальнообов'язкових правил рекламної діяльності передбачена Законом України "Про рекламу". Порушеннями законодавства про рекламу є: замовлення реклами продукції, виробництво та обіг якої заборонені; надання рекламодавцем виробнику реклами недостовірної інформації; замовлення розповсюдження реклами, забороненої законом; недотримання встановле­них законом вимог щодо змісту реклами; порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами; порушення прав третіх осіб при виготовленні реклами.

Відповідно до п. 3 ст. 27 Закону України "Про рекламу" з метою захисту інте­ресів суспільства, держави, споживачів і учасників рекламного ринку уповноважені державні органи (Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, Антимонопольний комітет України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство фінансів України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) можуть звертатися до суду з позовами про заборону реклами, що порушує вимоги законодавства про рекламу, та її публічне спростування.

Держспоживінспекція України та її територіальні органи можуть вимагати від рекламодавців публікації відомостей, що уточнюють, доповнюють рекламу, й звертатися з позовом до суду щодо протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами.

Антимонопольний комітет України накладає стягнення на рекламодавців за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Споживачі реклами, яким було завдано шкоди недобросовісною та неправо­мірною порівняльною рекламою, мають право на відшкодування шкоди відповідно до законодавства України.

У випадках виявлення порушень Закону України "Про рекламу" робочий орган уповноважений виконавчим комітетом Вінницької міської ради регулювати діяльність з розміщення зовнішньої реклами у межах м. Вінниці, департамент архітектури та містобудування, надсилає припис - вимогу про демонтаж розповсюджувачем реклами, зміст якої  суперечить чинному законодавству. У випадку ігнорування вимог припису, матеріали передаються до  спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів - Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (до повноважень якого входить контроль за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами) та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі за поданням органів державної влади, зазначених у ст.26 Закону України «Про рекламу», або самостійно у випадках, передбачених цією статтею, крім тих, які віднесено виключно до компетенції Антимонопольного комітету України та які регулюються законодавством з питань авторського права та    суміжних  прав,  накладають штрафи в порядку  встановленому  Кабінетом Міністрів України на:

 - рекламодавців за вчинення дій, передбачених п.1 ч.2 ст.27, — у розмірі п'ятикратної вартості розповсюдженої реклами;

 - виробників реклами за вчинення дій, передбачених п.2 ч.2 ст.27, — у розмірі п'ятикратної вартості виготовлення реклами;

- розповсюджувачів реклами за вчинення дій, передбачених п.3 ч.2 ст.27 - у розмірі чотирикратної вартості розповсюдження реклами. Повторне вчинення перелічених порушень протягом року тягне за собою накладення штрафу у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі.

На підставі вище викладеного, враховуючи Ваші сумніви відносно доцільності (законності) розміщення зазначеного у зверненні  рекламного продукту , пропонуємо Вам звернутись до Департаменту соціальної та молодіжної політики ВОДА  при якому є експертна рада з питань запобігання дискримінації за ознакою статі  (21050 , м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7), яка може розглянути макети (сюжети) рекламного продукту і надати відповідний висновок щодо наявності (відсутності) порушень чинного законодавства.

Вкладення