(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
https://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BA.jpg
Матусяк Сергій Володимирович
Заступник міського голови, Виконавчий комітет Вінницької міської ради

В​​ирішує питання комунального майна міста, містобудування і архітектури, земельні питання.


Звернення:
22 лютого 2021

​Прошу надати інформацію про стан документів на право власності земельної ділянки поза населеними пунктами

Відповідь:
22 лютого 2021

У відповідь на Ваше електронне звернення від 23 лютого 2021 року за вхідним реєстраційним номером Г-01-33417, щодо надання інформації про стан документів на право власності земельної ділянки поза населеними пунктами,  повідомляю наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Враховуючи, те що у зверненні відсутні будь-які відомості стосовно земельної ділянки (площа земельної ділянки, кадастровий номер, адреса знаходження земельної ділянки, цільове призначення, тощо), дане питання неможливо опрацювати та надати інформацію по суті.

Згідно  до  ч. 3 ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», у разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 

Вкладення