(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
/PictureLibrary1/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA.jpg
Копчук Ірина Володимирівна
Директор департаменту, Департамент адміністративних послуг

Вирішує питання організації видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів, організації взаємодії виконавчих органів Вінницької міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, комунальних та державних підприємств у сфері надання адміністративних послуг, забезпечення повної і ефективної реалізації повноважень в галузі торгівельного обслуговування, громадського харчування та побутового обслуговування​.


Особистий прийом громадян:
2-а п'ятниця: з 10-00 до 11-00
Кімната особистого прийому №1

Пряма телефонна лінія:  
1-й понеділок з 10-00 до 11-00
3-й понеділок з 10-00 до 11-00
0432 59-50-55 / 0432 59-50-67
Звернення:
09 грудня 2020

            Суб'єкт  господарювання ,  який діє на підставі постанови Кабінету Міністрів № 313 від 16 травня 1994 року є суб'єктом господарювання у сфері  надання побутових послуг населенню. Побутова послуга - це вид діяльності суб'єктів підприємницької діяльності , пов'язана з задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального замовника. Під побутовими послугами в Законі слід розуміти діяльність, пов'язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків між замовником і виконавцем, включаючи кредитні картки

            Суб'єкт господарювання , який діє на підставі Кабінету Міністрів № 506 від 11.04.2002 є суб'єктом господарювання, який діє на підставі договору з виробником, продавцем виконує гарантійний ремонт у сфері гарантійного обслуговування . Роботи з гарантійного ремонту  ( обслуговування ) для споживача виконуються безкоштовно .

            Чи можуть будь-які  інші нормативно-правові акти Уряду України чи розпорядження , які виключно стосуються суб'єкта господарювання у сфері побутових послуг ,  мати юридичні наслідки для суб'єкта господарювання, який виконує гарантійний ремонт у сфері гарантійного обслуговування, тобто , чи поняття побутові послуги ( платні послуги населення) тотожне  поняттю гарантійні послуги ( безкоштовні послуги населенню),  зважаючи на те що ці дві сфери обслуговування підзаконні різним нормативно-правовим актам Уряду України.

Письмову відповідь відповідно до ЗУ "Про звернення громадян" прошу направити на пошту : 21029, м.Вінниця, вул. М.Ващука 20-Б, кв.40 та електронну адресу : rozhok67@gmail.com Рожку Володимиру Васильовичу.


Відповідь:
21 грудня 2020

Ваше звернення стосовно роз'яснень нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність у сфері гарантійного, побутового обслуговування населення,  розглянуто Департаментом адміністративних послуг міської ради, у зв'язку з чим, інформуємо про наступне.

Відповідно до частин 1, 2 статті 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватися і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 313, визначають  основні  вимоги  до  побутового обслуговування населення і регулюють відносини між замовниками  та виконавцями у наданні побутових послуг на території України.

Відповідно до пункту 1 вищевказаних Правил, побутове обслуговування населення -  організована  діяльність суб'єктів підприємницької   діяльності,  пов'язана з наданням побутових послуг; побутова послуга - вид діяльності  суб'єктів  підприємницької діяльності,   пов'язаної   із  задоволенням  конкретної  побутової потреби індивідуального замовника.

З огляду на вищевказані норми чинного законодавства України, побутове обслуговування населення здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

Крім того, пунктом 23 Правил побутового обслуговування населення встановлено, що гарантійні зобов'язання виконавця стосовно надання послуг визначаються  Законом  України  "Про  захист  прав  споживачів" та відповідними нормативно-правовими актами.

Пунктом 25 Правил побутового обслуговування населення встановлено обов'язки виконавця, зокрема, виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлених виробів і відремонтованих ним речей.

Таким чином, Правила побутового обслуговування населення, з поміж іншого, містять норми, які регулюють гарантійне обслуговування населення.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506, визначає  відносини  між  споживачами,   які придбавають технічно складні побутові товари для власних побутових потреб  (далі  -  споживачі),  та  їх  виробниками,  продавцями  і виконавцями  робіт  з  гарантійного  ремонту  (обслуговування) або гарантійної заміни товарів (далі - виконавець).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист прав споживачів», виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами чи договором.

З огляду на вищевикладені норми чинного законодавства України, що регулюють дану сферу правовідносин, гарантійні зобов'язання виконавця стосовно надання послуг визначаються  Законом  України  "Про  захист  прав  споживачів" та відповідними нормативно-правовими актами, зокрема, Правилами побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 313, Порядком гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506, які застосовуються системно.

Таким чином, окремі нормативно-правові акти, які стосуються господарюючого суб'єкта у сфері побутового обслуговування населення, в конкретних випадках, можуть поширюватись, та відповідно, мати юридичні наслідки для суб'єкта господарювання у сфері гарантійного обслуговування.

Вкладення