(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
https://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%A1%D0%90.jpg
Кушнірчук Сергій Анатолійович
Директор департаменту, Департамент земельних ресурсів

​Вирішує ряд питань у сфері земельних відносин, зокрема, приймає участь у створені умов для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста, для управління земельними ресурсами, вирішені питань які стосуються розроблення та затвердження землевпорядної документації, оформлення власності (користування) земельними ділянками, надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, згідно до компетенції.

Особистий прийом громадян:
1-а та 3-я середа з 15-00 до 17-00​
вул. Пушкіна, 38

Пряма телефонна лінія:  
1-а середа з 17-00 до 18-00
0432 53-12-07
Звернення:
22 листопада 2020

​Шановний Сергій Анатолійович!

На земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:109:0010 та цільовим призначенням "03.10 Для будівництва  та обслуговування будівель РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ", по вул.Сабарівське шосе 7 в зоні діючої високовольтної ЛЕП будується АГЗС "СЕНС".Чи може на зем. ділянці з таким цільовим призначенням будуватись АГЗС та чи не порушено при цьому законодавство України?   

Відповідь:
25 листопада 2020

Розглянувши Ваше електронне звернення на сайт Вінницької міської ради від 22.11.2020 р. (вх.№Г-37-136234) щодо надання інформації чи можна на земельній ділянці з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури будувати АГЗС та чи не порушено при цьому законодавство України, повідомляю наступне.

Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №548 від 23.07.2010 року «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №587 від 28.09.2012, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №287 від 12.11.2015, Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №261 від 23.05.2017) визначено поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів, та відповідно визначено, що одним із видів цільового призначення земель є 03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку).

Також інформую, пунктом 3.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території» визначено, що автозаправна станція – це комплекс будинків, споруд, технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання моторного палива та заправлення ним автотранспорту (мототранспорту).

Відповідно до п. 10.1.13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території» розміщення автотранспортних споруд (пасажирських автостанцій, автобусних зупинок з павільйонами) та об'єктів автосервісу (АЗС, СТО, пункти мийки, готелі, кемпінги, тимчасові автостоянки тощо) на автодорогах загального користування на під'їздах до найкрупніших, крупних і великих міст має здійснюватися згідно з вимогами ДБН В.2.3-4. У межах населених пунктів АЗК, АЗС, АГЗП, АГЗС, АГНКС мають розміщуватися у місцях, визначених у відповідних схемах, що розробляються з урахуванням інтенсивності руху транспортних засобів, протипожежних вимог та вимог безпеки дорожнього руху.

Пунктом 10.8.15 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території» зазначено, що АЗК з пунктами обслуговування транспортних засобів (технічне обслуговування, миття, змащування автомобілів) слід розміщувати тільки уздовж вулиць і доріг промислових і комунально - складських зон, на їх територіях та на виїздах із населених пунктів. Забороняється розміщувати такі АЗК у межах сельбищних територій і зон відпочинку. Вимоги до розміщення АЗК без пунктів технічного обслуговування транспортних засобів слід приймати такими, як при розміщенні АЗС.

Згідно з п. 10.8.16. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території» АЗС слід розміщувати в найкрупніших, крупних та великих містах уздовж магістральних вулиць загальноміського та районного значення, в середніх та малих містах - уздовж магістральних вулиць і доріг промислових і комунально-складських зон на їх територіях.

Враховуючи вищезазначене, Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. №548 (зі змінами) визначено, що до категорії земель: Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення входить вид цільового призначення: 12.11. Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

Додатково повідомляю, що Положенням про департамент архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 18.11.2016р. №504, зазначено, що метою департаменту є здійснення відповідно до Закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності. Департамент має право проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення, передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

Враховуючи зазначене, для отримання більш детальної інформації рекомендую звернутись до департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради.

Вкладення