(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/директора%20департаментів/_w/Яблонський%20Павло%20Васильович.jpg
Яблонський Павло Васильович
Секретар міської ради, Вінницька міська рада

Особистий прийом громадян:
2-й вівторок з 15-00 до 17-00​
Кімната особистого прийому №1​

Звернення:
12 жовтня 2020

​Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна написати заявку на двох людей? Вони мені пишуть дуже погані слова ,бажають смерті. 

Відповідь:
28 жовтня 2020

За дорученням міського голови, Ваше звернення від 12.10.2020 р. про написання заяви щодо протиправних дій відносно Вас, опрацьовано в межах компетенції департаментом правової політики та якості міської ради.  За результатами розгляду звернення повідомляю наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено коло повноважень, якими наділені сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи у різних галузях суспільних відносин.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію», завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Враховуючи вищезазначене повідомляю, що до повноважень виконавчих органів Вінницької міської ради не належить питання розгляду заяв щодо неправомірних дій стосовно Вас.

Додатково повідомляю, що у разі якщо стосовно Вас вчиняються неправомірні дії, Ви вправі звернутись з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Вкладення